LEADER UUDISED

NELJA VALLA KOGU: MTÜ Nelja Valla Kogu otsib raamatupidamise ettevõtjat

Allikas: Nelja Valla Kogu
5. veebruar 2016. a

MTÜ Nelja Valla Kogu otsib teenusepakkujat, kes korraldaks mittetulundusühingu raamatupidamise ning kes oleks meile usaldusväärne partner ja vajadusel ka nõuandja.

MTÜ Nelja Valla Kogu on Leader - programmi kaudu rahastatav mittetulundusühendus, mille eesmärgiks on kohaliku elu arendamine ja elukeskkonna parandamine. MTÜ tegevuse rahastamine on lisaks eelarvepõhisele ka projektipõhine.

Aasta eelarve on ca 85 000 eurot. Majandustehinguid aastal 2015: ca ostuarved 90, müügiarved 80.
Töötajaid 1
Juhatuse liikmeid 12

Raamatupidamise ettevõttelt ootame:

1. Töötasu ja puhkusetasu arvestamine, mahaarvamise teostamine, töötajate kohta arvestuse pidamine Haigekassas. Haigekassale haiguslehtede edastamine. Töötamise registri toimingud. Puhkuseaja arevestus.

2. Dokumendi kirjeldamine raamatupidamises

3. Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine (tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon koos lisadega)

4. Igakuiselt põhiaruannete koostamine (RIK e-arveldajas automaatselt) - bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne

5. Majandusaasta aruande koostamine (MTÜ-l on majandusaasta aruande auditeerimise kohustus)

6. Kuludeklaratsioonide (arvete ca 7-10 arvet ja palkade eelsisestamine e-pria süsteemis olevasse kuludeklaratsiooni)

Teenust soovime alates märtsist 2016

Alates 2016 aastast kasutame e-arveldajat RIK-ee-s

Nelja Valla kogu tegevmeeskond teostab järgmised ülesanded:

1. Rahavoogude monitooring üheskoos juhatus esimehega

2. Igakuiselt koos raamatupidajaga rakenduskava kulude põhjal kuludeklaratsioonide koostamine ja esitamine PRIAle (vastava vormi alusel ja E-pria süsteemis)

3. Tulude ja kulude projektipõhine arvestamine

4. Pangaülekannete teostamine vastavalt juhatuse kinnitusele (st (arvete sisestamine panka ning nende edastamine raamatupidamise ettevõttele)

5. MTÜ liikmetele ja muude arvete koostamine ja nende laekumise jälgimine


Täiendav informatsioon:

Annika Jõks
NVK tegevjuht
51 87 480
info@4kogu.ee

 

 

« Tagasi