LEADER UUDISED

Järlepa külalava tantsis sisse 15aastane naisrühm (Raplamaa Partnerluskogu)

Allikas: Nädaline paberleht, autor Katrin Helend-Aavik
17. juuni 2010. a

12. juuni oli suurpäev Juuru vallas asuvale Järlepa külale: vastvalminud külalava pühitses tantsides sisse Järlepa naisrahvatantsurühm Anna Minna, kel täitus 15. tegutsemisaasta.

LEADERi programmi abil kerkinud Järlepa külalava sai valmis just kohaliku nais-rühma sünnipäevaks. Märkimisväärne on, et külalava ehitamine sai teoks suuresti tänu naisrühma liikmele, MTÜ Järlepa Kodukultuuriselts eestvedajale Tamara Andersonile.

Juuru vallavanem Margus Jaanson ja valla kultuuri- ja haridusspetsialist Aili Normak on ühel nõul, et Järlepa külalava on nii küla enda kui ka valla jaoks ülioluline. „See külalava ei ole ehitatud mitte sellepärast, et oli hea võimalus kuskilt raha saada, vaid see on püstitatud, lähtudes kogukonna soovist, tahtest ja vajadusest," ütles Jaanson. Loe edasi Nädaline paberlehest www.nadaline.ee/index.php3

 


MAAELUVÕRGUSTIKU LISAINFO: Leader tegevusgrupi MTÜ RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU piirkonna 2009.a. Maaelu arengukava 2007 - 2013 Leader meetme projekt. Toetuse saaja: JÄRLEPA KODUKULTUURI SELTS, Raplamaal. Toetatav tegevus: Järlepa külaplatsi rekonstrueerimine. Lavakompleksi väljaehitamine annab külaelanikele võimaluse omi ideid ellu viia, suhelda, aktiivselt osaleda külaelus. Toetatava projekti kogumaksumus 513 651 krooni, millest toetus 462 286 krooni. Allikas: PRIA veebileht Leader meede

« Tagasi