UUDISED

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIK: Uudiskiri - aprill 2016

Allikas: Euroopa maaelu arengu võrgustiku Kontaktpunkt, Maaeluvõrgustiku tõlge
26. aprill 2016. a

"Rural Connections" aprill 2016

2016.a kevade Euroopa maaelu arengu võrgustiku infokiri „Rural Connections“ on nüüd Euroopa maaeluvõrgustiku veebilehel inglise keelsena kättesaadav.

Seekordne väljaanne tutvustab kasusaajate arvamust teemadest nagu näiteks Euroopa Maapäev, maaettevõtlus, Romade olukord maapiirkondades, maapiirkonna elastsus, maapiirkonna elanikkonna loov noorendamine ning ülemaailmse kliimaleppe mõju põllumajandusele.

Euroopa Liidu ja Euroopa maaeluvõrgustike uudiste kõrval keskendutakse trükises ka LEADER koostööle - nii piirkondlikule, fondidesisesele kui ka koostööle kolmandate riikidega ning taotlusprotsesside ühtlustamisele.

Kui Sul on põnevaid teemasid, mida võiks järgmistest artiklites käsitleda, siis palun saada ettepanekud meile - editor@enrd.eu.

Infokiri on saadaval kuues keeles (inglise, prantsuse, saksa, itaalia, hispaania ja poola). Paberväljaande tellimiseks kirjuta siia - subscribe@enrd.eu.

Sotsiaalne kaasamine maapiirkondades            

Hiljutine Euroopa maaeluvõrgustiku töögrupp uuris võimalusi, mida pakuvad Maaelu arengukavad (MAKid) sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks maapiirkondades. Keskenduti just  LEADER/CLLD ja maaeluvõrgustumisega seotud lähenemistele, vahenditele ja headele näidetele sotsiaalse kaasatuse vallas.

Üritusel arutleti, kuidas immigrante, asüülitaotlejaid, noori, Romasid ja naisi paremini maapiirkonda integreerida, keskendudes just alt-üles lähenemistele. Vaata ürituse veebilehte, kust leiad muuhulgas ka käsitletud teemade kokkuvõtted.

Üksikasjalik uuring paljastas noortalunike vajadused

Euroopa Liidu poolt rahastatud noortalunike vahetusprogrammide pilootprojekt andis välja detailse raporti, kus toodi välja noortalunike vajadused, anti ülevaade noortalunike vahetusprogrammidest ning jagati juhiseid edukate vahetusprogrammide toimimiseks.

Intervjuud rohkem kui 2200 Euroopa Liidu noortalunikuga paljastasid, et umbes 61% leiavad, et suurimaks takistuseks on maa juurde ostmine ning 57% leiavad, et raske on leida renditavat maad. Lisaks EL tasemelisele raportile, on kättesaadavad ka riigipõhiseid raporteid ja riiklike dokumente.

Kui oled huvitatud osalemast Euroopa maaeluvõrgustiku poolt toetatud noortalunikele mõeldud programmis „Praktika kogukond“, võta ühendust - edina.ocsko@enrd.eu.

Maaelu arengu projektide valikutingimused

Hiljutine Euroopa maaelu võrgustiku töögrupp uuris projektide definitsiooni, kasutust ning valikukriteeriumeid. Selle eesmärgiks oli panustada valikukriteeriumide tõhusamaks kasutamiseks, et saavutada Maaelu arengukavade (MAKide) tulemustele keskendunud rakendamine.

Riskijuhtimise sätted põllumajandused

Hiljutine uuring käsitleb riskijuhtimise sätteid 2014-2020 perioodi Maaelu arengukavades (MAKides), et hinnata nende planeerimist, ulatust, võimalikke piiranguid ja tõhusust.

Projektide vastuvõtuvoor Gruusias

Gruusia põllumajanduse ja maaelu arengu Euroopa naabruskonna programm (ENPARD Georgia) avas hiljuti projektide vastuvõtu vooru maaeluarengu meetme pilootprojektidele (II faas).

Pilootmeetmed keskenduvad maamajanduse mitmekesistamisele, sisaldades ka elujõulisi taluväliseid tegevusi ja keskkonnaressursside jätkusuutlikku kasutust. Taotlusvooru kogueelarve on 14 miljonit eurot. Tutvu taotlusvooru üksikasjadega siin.  

Euroopa Liidu toidujäätmed

Euroopa projekt „FUSIONS“ avaldas EL-28 hinnangulise EL toidujäätmete taseme ja toidujäätmete kvalifikatsiooni käsiraamatu.

Esimene rahastamisvahend MAKi perioodil 2014-2020

Eesti käivitas esimese rahastamisvahendi Maaelu arengukava 2014-2020 raames. Rahastamisvahend soodustab põllumajandus-laenusid ja krediidikorraldusi maapiirkondades.

Veel:

  • Kuidas saada kasu Euroopa strateegiliste investeeringute fondist?
  • Inspireeriv LEADER-video Šotimaalt
  • Uuendatud Ühise Põllumajanduspoliitika kontekstinäitajad
  • Põllumajanduslikud tarneahelad

Loe kõiki uudiseid ja vaata ürituste kalendrit SIIT

 

« Tagasi