LEADER UUDISED

Maavanem tänas kauaseid giide ning jagas tunnistusi uutele (Arenduskoda)

Allikas: Virumaa Teataja, autor Eva Klaas
16. juuni 2010. a

Maavanem Einar Vällbaum võõ­rustas esmaspäeval maavalitsu­ses giiditöö tegijaid.

Ta tänas neid, kes on Lääne-Virumaad juba aastaid turistide­le tutvustanud, ja jagas Viru Gii­dide Ühingu tunnistused uutele tegijatele, kes läbisid äsja vasta­va koolituse. Uute giididena hakkavad te­gutsema Lia Klaas, Anu Kiiki, Tal­vi Luther, Liina Niinemägi, Tuu­li Kumari, Reelika Raidma, Eve­lyn Sooneste, Gea Murakas, Me­rike Õun ja Monika Sooneste.

Lääne-Viru maavalitsuse turismikonsultandi ning MTÜ Lää­ne-Viru Turism juhatuse esime­he Monika Sooneste sõnul oli giide vaja välja õpetada eelkõi­ge seepärast, et polnud piisavalt koolitatud inimesi, kes tutvus­taksid turistidele Lahemaad. Peamiselt oli puudus neist, kes suudaks teha ekskursioone võõr­keeltes.

"Turismiettevõte Via Hansa Eesti pöördus minu kui maava­litsuse turismikonsultandi poo­le murega, et neil on võimalik tuua Lahemaale saksakeelseid turiste, kuid kahjuks ei ole pii­savalt saksa keelt valdavaid ko­halikke giide. Nad olid väga hu­vitatud, et neid saaks koolita­da," rääkis Soo­neste. Viru Gii­dide Ühinguga suheldes aga selgus, et nõud­lus giiditeenuse järele on suu­remgi, kui nad pakkuda suuda­vad.

MTÜ Lääne-Viru Turism esi­tas giidikoolituse läbiviimiseks projekti Tapa Arenduskojale ning selle jaoks saadi LEADER-programmist ettevõtlustoetust. Loe edasi Virumaa Teataja www.virumaateataja.ee/

« Tagasi