UUDISED

EPKK: Käivitus toiduohutuse valdkonna teadmussiirde pikaajaline programm

Allikas: EPKK nädalakokkuvõte
5. mai 2017. a

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Maaülikool ja Tervisliku Piima Bioteh-noloogiate Arenduskeskus alustasid maaelu arengukava 2014-2020 raames toiduohutuse valdkonna teadmussiirde pikaajalise programmi elluviimist.

Programmi eesmärk on tõsta põllumajanduse ja toiduainete töötlemise valdkonnas tegutsevate inimeste toiduohutuse alast teadlikkust.

Programmi raames korraldatakse toidukäitlemisega tegelevatele ettevõtjatele infopäevi, täiendkoolitusi, konverentse, antakse välja käsiraamatuid ja teabematerjale.

Toiduohutuse programmi sisu hõlmab järgmisi valdkondi:

  • Toidu bioloogiline ohutus (toiduhügieen, enesekontroll, toidu mikrobioloogia, toidu säilitamine, zoonoosid, mikroobide resistentsus);
  • Toidu keemiline ohutus (erinevad saasteained, toidu ohutust mõjutavad töötlemisviisid, lisaained, lõhna- ja maitseained, ensüümid, toiduga kokkupuutuvad materjalid);
  • Toiduteave (märgistamine, toitumisalane märgistamine, toitumis- ja tervisealased väited);
  • Toidugruppide erinõuded (toidugrupid, millele on kehtestatud kvaliteedinõuded, GM toit, uuendtoit, rikastatud toit, eriliste toitumisvajadustega inimestele mõeldud toidud (nt imikutoit, ravitoit);
  • Head tootmis- ja hügieenitavad;
  • Toiduohutust tagavad tootmis- ja töötlemistehnoloogiad.

Lisainfot sündmuste ja programmi kohta leiab lehelt: toiduteave.ee/

« Tagasi