UUDISED

MAAELUMINISTEERIUM: 504 väikepõllumajandusettevõtet taotlevad toetuseks üle 7 miljoni euro

Allikas: Maaeluministeeriumi pressiteade
12. mai 2017. a

2. mail lõppes Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIA) väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse neljas taotlusvoor. Eelarves on toetusteks 5 mln eurot, 504 väikeettevõtet esitasid taotlusi kokku 7 355 060 euro saamiseks.

Meetme eesmärk on parandada väikeste põllumajandusettevõtete majanduslikku toimimist, pakkudes neile võimalust põhivara moderniseerimiseks. Sihtgrupiks on FIEd ja äriühingud, kelle põllumajanduslike toodete müügitulu oli eelnenud majandusaastal 4000–14 000 eurot, eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning see moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulust.

Maksimaalselt võib üks ettevõtja saada rahastusperioodil 2014-2020 seda toetust 15 000 eurot ning valdavalt taotletaksegi toetust maksimaalses määras korraga. Kõige arvukamalt laekus taotlusi Pärnumaalt, Saaremaalt ja Võrumaalt, kõige vähem  Hiiumaalt (v t lisatud tabel). Taotlejate seniste tegevusaladena domineerivad teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimede kasvatus (108), veisekasvatus (78), mesindus (58), puuvilja- ja marjakasvatus. Taotlustega koos esitatud äriplaanid näitavad, et paljud soovivad laiendada tootmist ka muudesse valdkondadesse peale senise põhitegevusala ning tulevase toodangu sortiment muutub mitmekesisemaks.

PRIA analüüsib taotluste vastavust nõuetele ning viib hindamiskriteeriumide alusel läbi taotluste hindamise. Positiisve otsuse saamiseks on vaja koguda vähemalt 14 hindepunkti. Toetusi määratakse paremusjärjestuse alusel ja eelarve ulatuses.

Otsused teeb PRIA 12. juuliks ja maksab seejärel toetusteks määratud summad kuni 75% ulatuses välja. Kuue kuu jooksul pärast toetuse määramist tuleb toetuse saajal äriplaanis kavandatud tegevused vähemalt 75% maksumuse ulatuses ära teha, sh vähemalt 50% kogu kavandatud investeeringust.

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse käesolev taotlusvoor on neljas. Varasema kolme vooru tulemusel on 980 taotlejale toetusi makstud kokku 14 219 891 eurot. Maaelu arengukava 2014-2020 perioodiks on selle meetme rahastamiseks planeeritud 30 miljonit eurot.

Taotlemine 2017 maakondade lõikes taotlejate praeguse tegevuskoha järgi:

Taotleja tegevuskoht

Esitatud taotluste arv

Taotletud toetuse summa

Taotletud abikõlblik maksumus

HARJUMAA

43

615 296

965 535

HIIUMAA

9

133 583

180 766

IDA-VIRUMAA

11

161 250

230 955

JÕGEVAMAA

31

464 851

784 751

JÄRVAMAA

22

329 349

666 448

LÄÄNEMAA

30

424 038

823 896

LÄÄNE-VIRUMAA

25

353 189

527 951

PÕLVAMAA

33

495 000

878 640

PÄRNUMAA

63

945 000

1 456 744

RAPLAMAA

24

350 000

561 635

SAAREMAA

61

855 908

1 400 584

TARTUMAA

46

670 000

999 790

VALGAMAA

23

325 892

629 569

VILJANDIMAA

34

504 900

902 555

VÕRUMAA

49

726 804

1 212 181

Meetme 6.3 IV voor kokku

504

7 355 060

12 222 000

 

« Tagasi