UUDISED

  

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused Euroopas (veebruar - oktoober 2018)

Allikas: ETaG
13. veebruar 2018. a

VEEBRUAR

Rakkude migratsiooni mõõtmine ja mudeldamine
22-23.02.2018 Viin, Austria

Austrias toimuva kahepäevase sümpoosioni eesmärgiks on koondada tervishoiu, bioloogia, biofüüsika, arvutiteaduse ja matemaatika vallast teadlased, kelle ühiseks huviks on rakkude migratsioon. Üritus toimub tänu EL-i poolt rahastatud Marie Skłodowska-Curie innovaatilisele koolituse võrgustikule InCeM.

Kohtumine annab võimaluse karjääri alustavate teadlastel, akadeemikutel, tööstusvaldkonna vanemteaduritel  ning rahvusvaheliselt tunnustatud juhtidel osaleda multidistsiplinaarses arutelus. Kõigil osalejatel on võimalus enda teadustöö tulemusi esitada. Lisainfo ja registreerimine asub siin.

Kodanike dialoog ja ümarlauadebatt Euroopa teaduse ja innovatsiooni tulevikust (otseülekanne internetis)
27.02.2018 Kopenhaagen, Taani

Euroopa Komisjon avaldab 2018. aastal ettepaneku EL-i uue teadus- ja innovatsiooniprogrammi kohta, mis järgneb Horisont 2020-le. Ettepaneku avaldamisele eelneval ajal korraldab Taani kõrgharidus- ja teadusministeerium koostöös Kopenhaageni ülikooli, Kopenhaageni EL-i büroo ja Euroopa Komisjoniga kodanike dialoogi ja kõrgetasemelise ümarlauadebati EL-i raamprogrammi kohta.

Üritusel arutatakse kuidas edendada Euroopa innovatsiooni, luua tugevamaid seoseid teaduse ja hariduse vahel ning kuidas suurendada mõju missioonikeskse lähenemisviisi abil. Osalejaid oodatakse debati ajal kommenteerima ning küsimusi esitama ning Euroopa Komisjoni teadusvolinik vastab ka teistele EL-iga seotud küsimustele. Paneelis osalevad:

 • Carlos Moedas, Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsioonivolinik
 • Søren Pind, Taani kõrghariduse- ja teadusminister
 • Professor Susana Borrás, Copenhagen Business School
 • Jim Hagemann Snabe, A.P. Moller-Maerski esimees
 • Professor Bente Merete Stallknecht, Kopenhaageni Ülikool
 • Flemming Besenbacher, Carlsberg Fondi esimees

Moderaator: Lykke Friis, Kopenhaageni Ülikooli prorektor. Arutelu avab Kopenhaageni Ülikooli rektor Henrik Wegener. Registreerida on võimalik SIIN. Üritust on võimalik jälgida ka otseülekandest.

Sinine innovatsioon: "Oceans to Feed the Planet" ümarlaud
27.02.2018 Brüssel, Belgia

Võrgustik "Science Business" korraldab ookeanidest pärineva toidu vajalikkuse teema rõhutamiseks ümarlaua. Põhiline küsimus, millele vastuseid otsitakse on "Kuidas võib teadus ja innovatsioon ookeanidest leitud ressursside potentsiaali täielikult rakendada?". "Science Business" koondab üritusel enda liikmed ja eksperdid kokku, et nad saaksid koos arutada merendusuuringute rolli globaalselt kasvava toidunõudlusega tegelemisel ja toiduahela muutmisel. Esinejate hulka kuuluvad:

 • Pearl Dykstra – aseesinaine, teadusnõustamise mehhanismi ekspertgrupp (SAM)
 • Poul Holm – esimees, SAPEA sotsiaal- ja humanitaarteaduste "Toit ookeanidest" töögrupp
 • Ricardo Serrão Santos – Euroopa Parlamendi liige

MÄRTS

Euroopaülene lähenemisviis industriaalsete infrastruktuuride rakendamisele teaduse ja innovatsiooni jaoks
01.03.2018 Brüssel, Belgia

Juurdepääs uute tehnoloogiate testimise ja valideerimise infrastruktuuridele, sealhulgas ka õigusnormide täitmise teenustele, on hädavajalikud, et kiirendada tehnoloogiasiiret ja tärkavatele turgudele ligipääsetavuts. Kahjuks on investeerimise ja hooldamise tasud selliste infrastruktuuride puhul tavaliselt väga suured. VKE-d, tööstuslikud ettevõtted ja senised tarnijad ei suuda neid kulusid kanda, kuid neil on siiski vaja neid infrastruktuure kasutada.

Industriaalsed infrastruktuurid teaduse ja innovatsiooni jaoks on enamasti tööstusele suunatud, eriti VKE-dele, ning tagavad ligipääsu tehnoloogiatele ja teenustele tehnoloogilise valmiduse astme skaala kõrgematel tasemetel.

Seminari eesmärgiks on arutada, milline võiks olla teaduse ja innovatsiooni jaoks loodud industriaalsete infrastruktuuride roll tulevikus. Üritusel käsitletakse järgnevaid teemasid:

 • Industriaalsete infrastruktuuride rakendamine teaduse ja innovatsiooni jaoks potentsiaalsete kasutajate seisukohalt
 • Ülevaade juba eksisteerivatest initsiatiividest
 • Nähtavus: tööstussektori nõudmised teaduse ja innovatsiooniga seotud industriaalsete infrastruktuuride loomisel

Osalemiseks tuleb saata kiri Maria.MORAGUES-CANOVAS@ec.europa.eu. Programmi saab alla laadida SIIN

Edukas teadus ja innovatsioon Euroopas - 9. Euroopa võrgustiku loomise üritus
15-16.03.2018 Düsseldorf, Saksamaa

Üheksandat korda kutsutakse teadlasi ja ettevõtjaid Nordrhein-Westfaleni ja teistest Euroopa regioonidest, et leida uusi partnereid teadus- ja innovatsiooni alase koostöö tegemiseks Horizon 2020 programmi raames. 2009. a alates on ürituste sarjas osalenud kokku üle 2300 osaleja. 2018. aastal on erilisteks partneriteks Austria, Belgia, Soome, Prantsusmaa, Iisrael, Holland ja Poola. Üritus on avatud kõigile huvilistele ka teiste riikidest! Võrgustiku loomise üritusel toimuvad paralleelsed seminarid keskenduvad järgnevatele teemadele:

 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
 • Nanotehnoloogiad, kõrgtehnoloogilised materjalid; kõrgtehnoloogiline tootmine ja töötlemine (Nano)
 • Energia
 • Jätkusuutlik majandus
 • Bioteadused
 • Transport

Ürituse fookuses on ülikoolid ning teadusasutused, samuti ka VKE-d. Osalejaid kutsutakse liituma võrgustikega, mis koondavad teadlasi, ettevõtjaid ja teisi osapool, kes on Horizon 2020-ga seotud. Lisainfo on kättesaadav SIIN

Innovatsioon ja kultuuripärand - Horizon 2020 kõrgetasemeline Euroopa kultuuripärandi aasta konverents
20.03.2018 Brüssel, Belgia

Konverentsil pakutakse moodsa Euroopa ühiskonna ja kõige lootustandvamate innovatsioonide vahel dialoogi kultuuripärandi valdkonnas, mida on toetanud Euroopa poliitika ja rahastusvahendid. Konverentsi sessioonid toovad esile poliitilisi, sotsiaalseid, tehnoloogilisi, metoodilisi innovatsioone ja uusi, lootustandvaid liite seoses kultuuripärandiga. Konverentsi kõrgetasemelised esinejad arutavad poliitiliste arengute, edulugude ja tuleviku väljakutsete teemadel.

Konverentsi korraldavad Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat koostöös hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraadi ning sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadiga. Lisainfo ja registreerimine on kättesaadavad SIIN


APRILL

Antibiootikumiresistentsus: Kriisi ennetamine
10.04.2018 Brüssel, Belgia

Seitsekümmend viis aastat tagasi olid antibiootikumid oma aja imeravimid, kuid antibiootikumide ülekasutamise tulemusel on mitmetel bakteritel nende vastu resistentsus tekkinud.

Suurbritannias töötava hindamiskomisjoni hinnangul sureb maailmas umbes 700 000 inimest aastas antibiootikumiresistentne haiguste tõttu. Sealjuures on antibiootikumide kuritarvitamise kontrollimisel põllumajanduses edusamme tehtud, kuid antibiootikumide uuendamisele pühendatud tähelepanu on murettekitavalt väike.

Sellega seoses hoiatas ELi tervishoiuvolinik Vytenis Andriukaitis inimesi: "Me seisame silmitsi tulevikuga, kus rutiinsed operatsioonid, sünnitus, kopsupõletik või isegi nahanakkused võivad taaskord seada elud ohtu." Science Businessi ümarlaual kogutakse teavet antud probleemide kohta ning arutatakse võimalikke lahendusi. Üritusele oodatakse Science Business liikmeid. Lisainfo saamiseks võtke ühendust Lysiane Ponsiga -  lysiane.pons@sciencebusiness.net

Transpordialaste teadusuuringute ja innovatsiooni konverents TRA 2018 – "Digitaalne Euroopa teadusruum transpordi jaoks – lahendused ühiskonnale, majandusele ja keskkonnale"
16.-19.04.18 Viin, Austria

Euroopa Komisjon korraldab koostöös Austria transpordi- ja innovatsiooniministeeriumiga 7. Transport Research Arena (TRA) konverentsi. TRA on suurim transpordialane teadusuuringute ja innovatsiooni konverents Euroopas. Konverents toimub iga kahe aasta järel ja seekordne peateema on "Digitaalne Euroopa teadusruum transpordi jaoks - lahendused ühiskonnale, majandusele ja keskkonnale".


Konverents toob kokku kõik transpordisüsteemi sidusrühmad, nagu teadlased, tööstused ja avaliku sektori asutused, et pakkuda neile platvormi, kus nad saaksid poliitikakujundajatega arutada erinevaid väljakutseid ja võimalusi, millega tööstus silmitsi seisab. Konverentsi peamised teemad on:

 • Uue transpordimaastiku kujundamine - nägemus transpordist ja liikuvusest Euroopas.
 • Kuidas digitaliseerimine muudab transpordisüsteeme.
 • Dekarboniseerimine ja edasine kasv - kuidas muuta transpordisüsteemi ja jääda konkurentsivõimeliseks.
 • Euroopa tuleviku transpordiuuringute kujundamine.

Konverentsil on ka näituseruum, kus demonstreeritakse uusimaid tehnoloogiaarenguid (näiteks elektriautosid, akusid, automatiseerimist). Euroopa Komisjonil on oma ala, kus kõik transpordiga seotud peadirektoraadid ja agentuurid esitlevad ELi rahastatud TAI projektide tulemusi.

Toidupõhised haigustekitajad: farmist apteegini
26.04.2018 Kinsale, Iirimaa

Horizon 2020 MSCA ETN võrgustiku List_MAPS korraldab ajaloolises Kinsale’i linnas Lõuna-Iirimaal 26. aprillil 2018 sümpoosioni, mis käsitleb toidupõhiste haigustekitajate ökoloogiat. Toidu saastumine on tõsine risk ning toidutööstusele lisakoorem. Lisainfo on kättesaadav SIIN.


MAI

26. Euroopa Biomaasi konverents ja näitus – EUBCE 2018
14.-18.05.2018 Kopenhaagen, Taani

EUBCE on juhtiv platvorm biomassi vallas toimuva teadustöö kokku kogumiseks ja jagamiseks, olles üks maailma juhtivatest teadus- ja innovatsioonikonverentsidest, mis on liidetud rahvusvahelise näitusega.

Otsitakse huvilisi, kes sooviksid 26.-ndal Euroopa biomassi konverentsil ja näitusel osaleda ja esitleda oma teadustöö tulemusi spetsialistidele ja poliitikakujundajatele, kes kuuluvad biomassi ja bioenergia sektori tipptegijate hulka. Lisainfo ja registreerimine asub SIIN


JUUNI

Iga-aastane Science Businessi konverents "Teadus ja innovatsioon: EL-i uus strateegia"
05.06.2018 Brüssel, Belgia

Viimase aasta jooksul on Brüsselis ja mujal suurenenud poliitiline toetus teaduse ja innovatsiooni teeemadele, kuid kuidas võiks seda rakendada tulemusliku poliitika ja programmide näol?

Aastaid on teadust enamikes Euroopa pealinnades suunatud kitsastesse poliitikavaldkondadesse, asjakohastesse ministeeriumitesse või peadirektoraatidesse. Kuid nüüd, kui surve EL-i eelarvele Suurbritannia lahkumisel kasvab, on suurenemas toetus teaduse ja innovatsiooni rolli laiendamisele Euroopa tuleviku nimel: põllumajanduse, regionaalse arengu, julgeoleku, kaitsetööstuse, energia, keskkonna, tervishoiu, kliima, transpordi ja rahvusvaheliste suhete vallas.

Science Business konverents, mis toimub pärast Euroopa Komisjoni eelarveplaani avalikustamist 30. mail, käsitleb teaduse ja innovatsiooni teemade integreerimist  erinevatesse poliitikavaldkondadesse. Aruteluteemade hulka kuuluvad:

 • Kuidas järgmine raamprogramm võib kiirendada teaduse ja innovatsiooni arengut kõikides sektorites?
 • Kuidas suurendada teaduse ja innovatsiooni rolli põllumajanduses ja regionaalarengu programmides?
 • Teaduse ja innovatsiooni rakendusvõimalused rahvusvahelistes suhetes ja arengukoostöös.
 • Kuidas võiks "teaduspilv" kiirendada teaduse ja innovatsiooni arengut kõikides sektorites?
 • Põhjalik analüüs AI, kvantelektroonika andmetöötlemisvõimsuse, isesõitvate liiklusvahendite, tervishoiuandmete ja teiste tehnoloogiate mõjust erinevatele sektoritele.

Registreerimine avaneb varsti! Lisainfo saamiseks võtta ühendust Lysiane Ponsi'ga -  lysiane.pons@sciencebusiness.net


JUULI

EuroScience avatud foorum
09-14.07.2018 Toulouse, Prantsusmaa

ESOF (ingl. EuroScience Open Forum) on suurim interdistsiplinaarne teaduskohtumine Euroopas. Üritus keskendub teadustööle ja innovatsioonile, pakub unikaalset raamistikku suhtlemiseks ja debateerimiseks, ning mis hõlmab teadlasi, uuendajaid, poliitikakujundajaid, ettevõtjaid, meediat ja avalikkust.

2004. aastal EuroScience’i poolt loodud iga kahe aasta tagant toimuv foorum toob kokku üle 4000 osaleja üle kogu maailma, et arutada teaduses toimunud läbimurdeid. Üle 40% osalejatest on üliõpilased ja noored teadlased. ESOF-il osalemine annab võimaluse:

 • Täiendada teadmisi teaduse ja innovatsiooni vallas toimunud läbimurretest ja väljakutsetest ning nende suhestumisest ühiskonnaga;
 • Suhelda ja pidada debatti teadusilma juhtivate tegijatega interdistsiplinaarses kontekstis;
 • Edastada uudiseid teadusvaldkondadest rahvusvahelisele publikule;
 • Luua teaduskarjääri toetav võrgustik.

Lisainfo ja registreerimine on kättesaadavad SIIN


SEPTEMBER

Bioteadused Baltikumis 2018
26-27.09.2018 Vilnius, Leedu

Bioteadused Baltikumis 2018 on ainus rahvusvaheline foorum Balti riikides, mis koondab maailmatasemel biotehnoloogia, ravimite ja tervishoiu valla eksperte. Osalejatel on võimalus luua uusi partnerlusi, vahetada mõtteid ning luua võrgustikke. Kõigil on võimalik avastada biotehnoloogia valdkonna tegevusi Leedus ja terves Baltikumis. Lisainformatsioon ja registreerimine on kättesaadavad SIIN


OKTOOBER

Ülikoolide-ettevõtete foorum
22.-23.02.18 Sofia, Bulgaaria

Euroopa Komisjon korraldab koostöös Bulgaaria haridus- ja teadusministeeriumiga ja Bulgaaria tööandjate organisatsiooniga ülikoolide-ettevõtete foorumi "Ülikoolide-ettevõtete koostöö - moderniseerimise ja majanduskasvu partnerlus". Üritus toimub Bulgaaria ELi Nõukogu eesistumise raames, selles rollis on Bulgaaria esimest korda.

Ülikoolide-ettevõtete foorumi 10. aastapäeval tuleb kokku 300 osalejat kõrgharidusasutustest, ettevõtetest, kohalikest ja piirkondlikest omavalitsustest ning riigiasutustest. Foorumil käsitletakse seda, kuidas saab toetada moderniseerimist ja kasvu läbi kõrgharidusasutuste ja ettevõtete vaheliste tõhusamate sidemete ja suhete. Ürituse avavad Euroopa Komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri volinik Tibor Navracsics ning Bulgaaria haridus- ja teadusminister Krasimir Valchev. Üritus koosneb kolmest teemast:

 • Juhtroll, valitsemine
 • Piirkondliku innovatsiooni ja arengu juhtimine
 • Ettevõtlus, haridus ja areng

Registreerimine avaneb varsti!

« Tagasi