UUDISED

EUROOPA KOMISJON: Euroopa Lairiba uudiskiri juuli 2018

Allikas: Euroopa Komisjon, DG Connect
11. juuli 2018. a

Euroopa Lairiba uudiskirjast saab lugeda häid näiteid ja uudiseid, mis puudutavad lairibaühenduse arengut Euroopas.

Infokirja saab lugeda siit: ec.europa.eu/newsroom/dae/newsletter-specific-archive-issue.cfm

Seekordsest juulikuu numbrist saab lugeda:

Euroopa Komisjon käivitab Lääne-Balkani riikide jaoks digitaalse arengu tegevuskava
    Euroopa Komisjon käivitas Bulgaaria Sofias asuvas digitaalses assamblees Lääne-Balkani riikide digitaalse tegevuskava. Selle eesmärk on toetada piirkonna üleminekut digitaalmajandusele ja tuua piirkonda digitaalsete muutuste eeliseid, nagu kiirem majanduskasv, rohkem töökohti ja paremad teenused. Rohkem infot leiad SIIT

BCO võrgustiku kataloog: Lairibaarengus osalejate kontaktide kaart

 

 

BCO võrgustiku algatus toetab liikmesriikide lairibaühenduse arendamise seotud osapooli, et kiirendada sidusrühmade lairibaühenduse kasutuselevõttu. Selleks on moodustatud liikmeriikides BCO-d: lairibaühenduse pädevuse bürood. BCO-d on kokku pandud vabatahtlikkuse alusel liikmeriikide riiklikul ja piirkondlikul tasemel. BCO-de peamine roll on nõustada projektide elluviijaid ja poliitikakujundajaid lairibaühenduse projektide õiguslike, tehnoloogiliste ja finantsprobleemide lahendamisel. Selleks, et sidusrühmad saaksid teadikuks oma piirkonna BCO-st ja nendega ühendust võtta, on käivitatud kataloogi, mis kaardistaks riiklikke BCO-sid ja sisaldab otseseid kontaktandmed. Rohkem infot leiad SIIT


CEF - Kõrgjõudlusega infrastruktuuri rahastamist suurendatakse
    Komisjon teeb ettepaneku uuendada Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF-2) eelarvet digitaalsete võrkude jaoks 3 miljardi euroga, kokku 42,3 miljardi euro ulatuses, toetades ka transpordi- ja energiainfrastruktuuri investeeringuid. Kui ettepaneku kinnitavad Euroopa Parlament ja ministrite nõukogu, siis tähendab see 2020. aasta järgse programmi mahu märkimisväärset suurenemist võrrelduna 2014-2020 programmperioodiga. Rohkem infot SIIT

UURING: Lairibaühenduse kulude vähendamise direktiivi meetmete rakendamine ja järelevalve

Euroopa Komisjon avaldas äsja uuringu lairibaühenduse kulude vähendamise direktiivi rakendamise ja järelevalve kohta. Direktiivi (2014/61 / EL) eesmärk on vähendada kiire lairibavõrkude kasutuselevõtuga seotud kulusid, hõlbustades füüsilise infrastruktuuri ühist kasutamist ja kooskõlastatud kasutuselevõtmist, näiteks elektrooniliste sideteenuste sektoris ja teistes sektorites, sealhulgas energia, transpordi ja vee valdkonnas. Rohkem infot SIIT.

UURING: Fikseeritud ja mobiilne lähenemine Euroopas 2017. aastal
Kõrge jõudlusega ja usaldusväärsed võrgud on Euroopa digitaalse ühtse turu (DSM) alustaladeks. Fikseeritud ja mobiilsete sidevõrkude (FMC) katvuse suurendamine on üks peamisi alustalasid, mis on oluline järgmise põlvkonna 5G võrkude jaoks, et toetada nii fikseeritud kui mobiilseid lairibateenuseid.  Rohkem infot SIIT.


« Tagasi