UUDISED

MAAELUVÕRGUSTIK: Häid mõtteid ENRD andmebaasist

Allikas: Ave Bremse, maaeluvõrgustikutöö osakond
9. jaanuar 2019. a

 

Euroopa maaelu arengu võrgustiku üheks ülesandeks on jagada informatsiooni projektide kohta, mis on saanud toetust Euroopa Liidu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist, piirkonnale olulised, huvitavad ja kõige olulisem - oleksid inspireerivad teistele.

Euroopa Maaelu Arengu Võrgustiku andmebaasi leiab: enrd.ec.europa.eu/projects-practice_en

Enamus projektinäiteid on andmebaasi jõudnud Euroopa liikmesriikide maaeluvõrgustike kaudu. Sisendi sinna on andnud ka Eesti maaeluvõrgustik. Võrgustikutöö tähendab tihedat suhtlemist ja nii oleme ka meie Eestist olnud korduvalt abiks, otsimaks ja leidmaks näiteid või kontakte mõne valdkonna kohta, kasutades selleks oma kolleegide abi, andmebaase või küsides nõu otse Euroopa maaelu võrgustikust.

Väikeettevõtluse näiteid naabrite juurest 

Naabritelt on alati midagi õppida ja leida üllatavaid näiteid. Soomest pärit näidete hulgas on tutvumiseks 22 toetust saanud projekti: LINK

Soomest leiab projekte erinevatest valdkondadest: metsaseente kasvatamine, biogaasi tootmine, biokompost, marjakasvatus, digitaliseerimisest põhjapõdrakasvatuses, kohaliku toidu võrgustikud. Samuti sotsiaalseid projekte, mille abil toetatakse maanoori või immigrantide integreerumist.

GreenCareLab koondas ligi sadakond loodustoodete start-up'i. Tegevusteks oli arendada loodusest inspireeritud uusi tooteid või tegevusmeetodeid. Suund oli arendada nii millegi tootmiseks kui ka looduses pakutavate tegevuste ja teenuste ideid ettevõtluseks.

Projekt teostati koostöös Helsingi ülikooli ja Ruralia instituudiga tegutses aastatel 2015-2018.

Projektikirjelduse LINK

 
   
   
Läti ja Leedu  

Läti üheteistkümne näite hulgast leiab farmide moderniseerimise, kanepikasvatuse, mahlatootmise projekte ja teisigi näiteid.

Vaata lähemalt: LINK

Projekt - ettevõtluse arendamise Läti äärealadel.

Projektiga edendati sotsiaalset ettevõtlust ääremaa külas Kaldabruna, kus elab 200 elanikku ja kus tööd leida oli pea võimatu. Tuli endil midagi algatada. Alustati kohaliku traditsiooni ja materjalist moodsaid tehnoloogiaid ja klaasi kasutades puust suveniiride tootmist.  Lisainfo LINK

Leedu üheksa näite hulgas on mahekarja kasvatamise, biomajanduse ja maasikakasvatuse arendusi. Ettevõtluse poolelt on projekt Leedu rannikutel leiduva merevaigu kasutamist kohalike väiketootjate ja turismi arendamiseks. Pikkade traditsioonidega merevaigu piirkond Drevenos koondas merevaiguga tegelevaid käsitöömeistreid - loodi ühine strateegia tootmise ja turismi arendamiseks.

 
   
Taani projektikirjelduse LINK Taani projektide hulgast leiab küllaltki omapärase mikroettevõtte, kes on saanud toetust, et putukatest toota proteiinijahu, mis asendaks eksporditavat sojauba!
   

Hjorringi piirkonna ettevõtja koostöös tehnoloogia instituudi teaduritega oli esimeseks ettevõtteks Taanis, kes hakkas proteiinirikast loomasööta tootma jääkidest, kasutades selleks jäätmeid söövate putukate abi. Idee oli riskantne ja puudus ka vastav seadusandlus, kuid toetuse abil liiguti suur samm edasi. Arendused veel käivad ja soov on saavutada keskonnasäästlik toode.

   
 Eesti näited ENRD andmebaasis

Hetkel on ENRD andmebaasis 16 Eesti projekti.

LINK Eesti näidetele

  • Panga Talu roosikasvatuse kasvuhooned Pärnumaal.

LINK projektikirjeldusele

  • Mahe taimeteede tootmise laiendamine Uuskaubi talus Raplamaa. 

LINK projektikirjeldusele

Esindatud on mitmeid tunnustusi saanud projekte - näiteks piirkondlik arenguprojekt - Kollased aknad ehk elu kahe maailma piiril Lõuna-Eestis:

LINK projektikirjeldusele

Piirkonna arenguprojektidest leiame veel Seto Külavüü teetähised,
kohvikutepäevad Hiiumaal ja Sibulatee.

Eesti maaeluvõrgustiku tegemistest leiab andmebaasist 2013. aasta koostööprojekti ETV-ga, mille jooksul toodeti 30 videolugu pealkirja alla “Ilus maa”. See toodi esile, kui maaelu kaasaegse ja positiivse kuvandi loomisele kaasa aitamine. LINK projektikirjeldusele.

Aitame otsida ideid ja kontakte

ENRD andmebaasi projektide edastamine saab üheks oluliseks tegevuseks ka tulevikus. Ideede leidmiseks soovitame ENRD kodulehte külastada. Kui teil on aga mõni konkreetne soov, pöörduge Eesti maaeluvõrgustiku poole ja me püüame teid abistada oma kollegide kaudu teistest Euroopa maaeluvõrgustikest.

« Tagasi