UUDISED

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIK: Uudiskiri - jaanuar 2019

Allikas: Euroopa maaelu arengu võrgustiku Kontaktpunkt
4. veebruar 2019. a

 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-32/footer_banner2_53870.jpg

Selle kuu projekt

Saa teada, kuidas maaelu arengu toetuste abil viidi ellu koolitusi tööohutuse teemal väikestele erametsaomanikele Hispaanias.

Leia rohkem keskkonnahoiu teemalisi projekte meie projektinäidete andmebaasist.

Liitu meieg @networkX-il

Üle 400 maaelu arendaja koguneb võrgustike sündmusele networX Brüsselis 11.-12. aprillil 2019. Kas ka Sina oled nende seas?

Näita oma huvi registreerudes selle lingi kaudu sündmusele kuni 25. veebruarini 2019.

Looduslik mitmekesisus ja ÜPP

Hiljutine Euroopa maaeluvõrgustiku töögrupp (29.01.2019 Brüsselis) uuris, milline on maaelu arengu programmide panud loodusliku mitmekesisuse säilitamisele ja EL looduspoliitika eesmärkide rakendamisse ning arutles loodusliku mitmekesisuse teemal tuleviku ÜPP vaates.

Soome aruka küla teema võtab hoogu

Vaata, millised on 33 Soome arukat küla, millele pakutakse nõuannet, ideid ning võrgustumise võimalusi 2019. aasta jooksul.

Vaata rohkem Soome maaeluvõrgustiku arukate külade algatuse kohta SIIT.

Uuri ka Euroopa maaeluvõrgustiku arukate külade algatuse kohta, sh vaata ka viimast selle teemalist trükist. 

Avasta Euroopa maaeluvõrgustiku veebipõhisei allikaid

Euroopa maaeluvõrgustku veebil on rikkalik info biomajanduse, arukate külade ja LEADERi kohta nii inglise, prantsuse, itaalia, hispaania kui ka poola keeles.  

Biomajanduse arendamine: kohalikud ja piirkondlikud lähenemised

Euroopa maaeluvõrgustiku biomajanduse teemalise teemagrupi teisel kokkusaamisel (17.01.2019) arutleti territoraalseid ja kohalikke lähenemis, et arendada biomajandust maapiirkonnas. 

Tagada õiglasem turg toiduahelas

ELi institutsioonid jõudsid 2018.a detsembris poliitilisele kokkuleppele uute reeglite osas, et kaitsta EL põllumajandustootjaid ning väike- ja keskmisi ettevõtteid ebaausate kaubandustavade eest toidu tarneahelas. 

Kas tehnoloogia on viis, kuidas edendada põlluharimist? Avalda oma arvamust!

Aidake paremini aru saada täppispõlluharimise vahendite käesolevast ja tuleviku kasutusest - palun vastake lühikesele küsitlusele 10. veebruariks.

LEADER meetodi kasutusele võtt Albaanias

Kolm piloot kohalikku tegevusgruppi on moodustatud Albaanias maailmapanga projekti abil, mis kestab 2017-2019 ning töötab selle nimel, et rakendada nende kohalikke arengustrateegiad 2019. aastal. 

Algatusest loodetakse teerajajat LEADER-lähenemise kasutuselevõtuks kogu riigis. 

Rahastus EL põllumajanduse ja toidutoodete promotsiooniks

Välja on kuulutatud kaks taotlusvooru EL põllumajanduse ja toidutoodete promotsioonikampaaniate läbiviimiseks nii siseturul kui ka kolmandates riikides. Taotluste esitamise tähtaeg Euroopa Komisjonile on 16. aprill 2019. Kokku on promotsioonimeetme eelarve 191,6 miljonit eurot 2019. aastal

Maa ja linna suhted ja sünergiad

Vaata Horisont 2020 viimasest trükisest projekti ROBUST kohta, millised on maa ja linna suhted ning kuidas neid saab kaasata poliitikasse ja valitsemisstruktuuridesse.

Innovatsiooni roll põllumajanduses

Vaata Euroopa Parlamendi viimast mõttetalgute ülevaadet EL teaduspanuse kohta põllumajandusse, toidusektorisse, maaelu arengusse ning väljakutsetesse.

Loe kogu uudiskirja SIIT

« Tagasi