UUDISED

    

BBI – biomajanduse valdkonna tehnoloogiate arendamise ühisalgatuse 2019 taotlusvoor avaneb 4. aprillil 2019

Allikas: Eesti Teadusagentuur
11. veebruar 2019. a

Avanevas taotlusvoorus on kokku 21 teemat neljal strateegilisel suunal: toit ja sööt; tootmistehnoloogiad; uued tooted; biomajanduse turundus. Eeldatav eelarve on 135 miljonit eurot, millega loodetakse rahastada 10 teadusprojekti, 4 koordineerivale-toetavale tegevusele suunatud projekti; 4 demonstratsiooniprojekti ning 3 lipulaevaprojekti. Eelpoolmainitud summale lisaks panustavad Euroopa Biomajanduse Ettevõtete konsortsiumi liikmed 60 miljoni euro ulatuses mitterahalise (in kind) panusena.

Taotlusvoor avaneb 4. Aprillil 2019, mil taotluskeskkonnas (Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA), endine Osalejaportaal) saavad kättesaadavaks taotlusvormid ja nende täitmise täpsemad juhendid. Teemade kirjeldusi saab aga uurida juba praegu BBI tööprogrammist 2019.

Taotluste esitamise tähtaeg on 4. September 2019 ning hindamistulemusi lubatakse taotlejatele detsembriks 2019. 

BBI 2019. Aasta taotlusvooru tutvustav infopäev toimub 12. Aprillil Brüsselis; sellele registreerimine algab peagi. Tõenäoselt toimub infopäeval pärastlõunal ka partnerlusüritus. Seni aga võib parterite leidmiseks ja iseenda nähtavaks tegemiseks kasutada BBI partneriotsingusüsteemi.

« Tagasi