UUDISED

   

EIP-AGRI parimad näited: Vineyard 2.0 (Prantsusmaa)

Allikas: EIP-AGRI Teeninduspunkt
21. juuni 2019. a

Vineyard 2.0 töörühma eesmärgiks on testida uusi tehnoloogilisi lahendusi viinamarjakasvatuses ning selgitada välja nende tasuvust ja puudujääke, aga ka hõlbustada uute tehnoloogiate jõudmist kasutusse kohtades, kus neid enim vajatakse. Projekti tulemusena loodetakse saavutada ressursikasutuse tõhususe kasvu, viinamarjaistanduste konkurentsivõime tõusu, paremaid töötingimusi ning viinamarjakasvatust kui ametit atraktiivsemaks muuta.

Töörühm katsetab erinevaid prototüüpe, näiteks umbrohtude tõrjeks kasutatavaid roboteid, mis võimaldavad umbrohutõrjet herbitsiide kasutamata või automatiseeritud süsteemide kasutamist muidu aeganõudvat käsitööd vajavates etappides. Eesmärgiks on välja selgitada, milliseid uusi tehnoloogiaid on võimalik praktikas kasutusele võtta nii, et see vastaks ettevõtja vajadusetele ning võimaldaks klientidele pakkuda nende ootustele vastavat toodangut. Tulemuste levitamine toimub kogu projektiperioodi jooksul: antakse välja kokkuvõtteid tehnoloogiliste uuenduste kohta, praktilisi näpunäiteid nende kasutuselevõtuks ning tagasisidet testimise käigus ilmnevatest puudustest.

« Tagasi