UUDISED

   

EIP VÕRGUSTIK: Euroopa Innovatsioonipartnerluse uudiskiri nr 73

Allikas: EIP-AGRI Teeninduspunkt
20. september 2019. a

Septembris 2019 ilmus Euroopa põllumajanduse innovatsioonipartnerluse teeninduspunkti (EIP AGRI Service Point) uudiskirja 73. number

  

Portugali EIP-töörühm katsetab umbrohuga võitlemiseks kattekultuure

          

 • Mittekeemilised alternatiivid umbrohutõrjeks. Põllumajandus ELis ja kogu maailmas on muutunud üha enam sõltuvaks pestitsiidide kasutamisest, millel võib olla tõsine mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Portugali EIP-töörühm "HortInf" püüab leida tavapärasele umbrohutõrjele mittekeemilisi alternatiive, mida Portugali põllumehed saaksid kasutada. Loe intervjuud taluniku Francisca Chaves Ramosega, kes uut praktikat rakendab.

 

  

 • Kutse seminarile "Uued oskused digitaalses põllumajanduses". Euroopa Komisjon ja EIP-AGRI teeninduspunkt korraldavad 5.-6. veebruaril 2020 Hispaanias seminari „Uued oskused digitaalses põllumajanduses”. Registreerimine on avatud! Seminaril püütakse leida vahendeid ja lähenemisviise, mis aitaksid põllumajandustootmise kogukonnal arendada vajalikke oskusi, et saada üleminekust digitaalsele tootmisele suuremat kasu. Üritusel uuritakse ka võimalusi, kuidas ergutada digitaaltehnoloogiate kasutuselevõttu. Kas tegeled põllumajanduse digioskuste arendamisega Euroopas? Sellisel juhul oled oodatud üritusel osalema!
 • Palun täitke registreerimisvorm enne 27. septembrit 2019. Kogu vajaliku info leiab ürituse veebilehelt.
 • Tõhusate mitmetasandiliste digitaalsete strateegiate väljatöötamine maapiirkondadele. EIP-AGRI seminari "Põllumajanduse ja maapiirkondade digitaliseerimise mitmetasandilised strateegiad" aruanne sisaldab 12 ideed tõhusate digitaalstrateegiate loomiseks, 8 väljakutset, mida strateegia väljatöötamisel tuleb arvestada ja 8 prioriteetset tegevust strateegia edasiarendamiseks. Seminaril andsid oma panuse 143 osalejat 25 riigist. Aruande saab alla laadida SIIT
 • KAS TEADSID? Kas teadsid, et EIP-AGRI veebilehe alajaotusest "Põllumajanduse digitaliseerimine" leiab infot digitaaltehnoloogiate kohta? Seal tutvustatakse täppisviljeluse ja robootikaga seotud projekte, digitaalset turundust ja digitaalse innovatsiooni töörühmi. Samuti pakutakse välja ideid, kuidas digitaalseid oskusi ja teadmisi parendada.

 • AKIS õppereis Iirimaale. Maaeluvõrgustik korraldas 7.-9. augustil 2019 õppereisi Iirimaale. Iirimaa põllumajandusalaste teadmiste ja innovatsioni süsteemi (AKIS) on peetud parimaks näiteks Euroopas. Selle näite edu põhineb ühe organisatsiooni laiaulatuslikul tegevusel. Loe sellest lähemalt SIIN
 • Ilmus värske Konsulentide infokirja 15/2019 number. Digitaalne "Konsulentide infokiri" keskendub peamiselt konsulentidele suunatud teemadele, aga veidi ka maamajanduse valdkonna teadmussiirdele ja innovatsioonile.
 • Innovatsioonirühmade fookusgrupp teadmussiirde teemal. Põllumajandustootjate ja toidutöötlejate teadmussiirde uuringu fookusgrupi arutelu toimub 8. oktoobril, ajavahemikul 11.00-13.00. Teemaks: innovatsiooniprojektide roll teadmiste voos. Ootame arutelule eelkõige innovatsiooni- ja koostööprojektide esindajaid ja liikmeid ehk inimesi, kes on seotud MAK 2014-2020 meede 16 tegevustega. Registreerimine on avatud

 

H2020_FAIRshare - 1. august 2019. Ilmus esimene FAIRshare uudiskiri! Väljaandest saate rohkem teada projekti eesmärkidest, tutvuda projekti esimese 6 kuu tegevustega ja põllumajanduse digitaalse innovatsiooni teemaga!

 
 

 • CO3 Ökoloogia ja jätkusuutlikkuse teadmiste kaasloomine. Prantsuse keskkonna- ja energiahaldusagentuur ADEME korraldab konkursi, mis on suunatud teadlastele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kes soovivad teha koostööd, et arendada teadmisi ökoloogilise ja säästva arengu edendamiseks. Eelarve 15 000–150 000 eurot on saadaval osaluspõhiste teadusprojektide jaoks (sealhulgas vähemalt üks Prantsuse partner), mis käsitlevad agro-ökoloogiat ja keskkonna integreeritud juhtimist. Kandideerimise tähtaeg on 25. oktoober 2019.
 • Rahvusvahelised ühisteadusuuringud VKEde jaoks. CORNETi võrgustik avab kaks korda aastas projektikonkursi väike- ja keskmisi ettevõtteid (VKEsid) toetavate teadusprojektide toetamiseks, mis hõlmavad vähemalt kahte erinevat riiki / piirkonda. Puudub konkreetne temaatiline fookus, seetõttu kutsutakse kõigi tööstussektorite konsortsiume üles esitama ettepanekuid, mis tahes teema kohta, mis toetab VKEsid innovatsiooni edendamisel. Projektid peaksid hõlmama ka teadmussiiret, teenides suure hulga VKEde vajadusi. Kandideerimise tähtaeg on 25. september. Rohkem infot leiab SIIT
 • Toidu ohutuse ja toiduga varustatuse tagamine. Horizon 2020 ERA-NETid "CORE Organic" ja "SUSFOOD" korraldavad avatud ühiskonkursi, eeltaotlusi oodatakse 4. novembriks 2019. Ettepanekud peaksid andma jätkusuutliku- ja mahepõllumajandusliku toidusüsteemidele lisandväärtuse, järgides mitmeosalise, multidistsiplinaarse ja süsteemse lähenemisviisi põhimõtteid. Taotlusvooru prioriteedid hõlmavad järgmisi teemasid: "Ressursitõhusad ja jäätmetevabad toidusüsteemid" ja "Toidu mitmekesisus: põllult taldrikule". Rohkem infot leiab SIIT
 • Bioloogiline mitmekesisus ja kliimamuutused. BIODIVERSA (teine ERA-NET) avas ühiskonkursi, mis kestab kuni 5. novembrini. Teemade hulka kuuluvad: "Looduspõhiste lahenduste potentsiaal kliimamuutuste leevendamisel ja nendega kohanemisel" ning "Bioloogilise mitmekesisuse, kliima ja muude asjakohaste sektorite poliitikate ja muutuste mõjurite rolli sünergia ja kompromiss". 13. septembril toimub konkursi tutvustamiseks veebiseminar ning olemas on ka portaal partnerite või projektide otsimiseks. Kogu vajaliku info leiab SIIT

 • Märgi kalendrisse: Euroopa teaduse ja innovatsiooni päevad. Ärge unustage, et EL T&I päevad toimuvad 24.-26. septembril 2019. Kui te pole jõudnud registreeruda, siis ärge muretsege, sest sündmust saate jälgida ka läbi veebi otseülekandest. Üritusel käsitletakse järgnevaid teemasid: taastuvenergia ja energiatõhususe tehnoloogiline juhtimine, null-jäätmed, agro-ökoloogia kallutamine avatud innovatsiooni kaudu, toit, bio-majandus, loodusvarad, põllumajandus ja keskkond, mulla tervis, toit... ja palju muud. Detailse info ja programmi leiab SIIT
 • Üle kogu Euroopa korraldatakse palju huvitavaid üritusi, Euroopa kalendris leiad tulevasi üritusi, mis on seotud põllumajanduse ja metsanduse innovatsiooniga. Tutvuge ürituste veebilehega

 • Digitaalse Euroopa suuniste ja konsultatsioonide kavand. Milline on teie seisukoht meie ühiskonna ja majanduse digitaalse ümberkujundamise osas? Milline peaks olema Euroopa roll? Kuidas tagada, et kodanikud, ettevõtted ja avalik sektor saavad kasu digitaaltehnoloogia kasutusele võtmisest? Perioodil 2021–2027 investeeritakse ELi digitaalse Euroopa programmi digitaaltehnoloogiatesse. Euroopa Komisjon on avaldanud suuniste ja konsultatsiooni tööversiooni, mida saab kommenteerida kuni 25. oktoobrini 2019.

 • Tech & Bio – säästvad põllumajandustavad. Tech & Bio on rahvusvaheline mess, mille eesmärgiks on edendada jätkusuutlikke põllumajandustavasid läbi põlludemonstratsioonide, vestluste põllumeeste ja ettevõtjatega ning talukülastuste. Üritus toimub Prantsusmaal Drômes 18.-19. septembril 2019. Arvnäitajad: 350 eksponenti, 18 500 külastajat, 20 riiki, 100 põlludemonstratsiooni. Kui registreerite koheselt, on osalemine tasuta. Rohkem infot leiab SIIT

 • IoF2020 veebiseminarid asjade Internetist. Horizon2020 rahastatud projekt „IoF2020“ keskendub täppisviljeluse edendamisele, et toota ohutut ja tervislikku toitu ning samal ajal aitab see tugevdada Euroopa põllumajanduse ja toidu tarneahelate konkurentsivõimet. Projekti käigus toimub järgmise paari kuu jooksul veebiseminaride sari, milles käsitletakse järgmisi teemasid: IoT-lahenduste kulukuse arvutamine toidutootmises ja Euroopa digitaalsete katsefarmide võrgustik. Varasemalt on ilmunud videod ärimudelite väljakutsete ja tarbijakäitumise teemal. Rohkem infot leiab SIIT

 • Veebikursus jätkusuutlikkust toidu tootmisest. Toiduainete innovatsiooni üle-euroopaline algatus EIT Food korraldab tasuta veebikursuse säästvast toidu tootmisest. Osalema oodatakse kõiki, kes soovivad ELi põllumajandusest rohkem teada saada. Osalistel on hea võimalus saada infot selle kohta, kust meie toit pärineb, kuidas seda toodetakse, ning millised on sellega seotud põllumajandustootjate keskkonnaalased, sotsiaalsed ja jätkusuutlikkusega seotud probleemid. Vaadake kursuse treilerit, saage lisateavet ja registreerige ennast SIIN

 • Eesti interaktiivne mullakaart. Eesti Põllumajandusuuringute Keskus on välja töötanud interaktiivse mullakaardi, mis pälvis tänavu Friedrich Georg Magnus von Bergi nimelise innovatsioonipreemia. See annab põllumajandustootjatele tasuta nõuandeid põllul kasvatatavate põllukultuuride sobivuse kohta ja optimeerib seetõttu tootmisviise ja saagikust. Mulla sobivuse hindamisel võetakse arvesse kõiki agronoomilisi, keskkonnaalaseid ja sotsiaalmajanduslikke aspekte. Loe rakendusest pikemalt SIIT (eesti keeles) 

 

LANDSUPPORT: Otsuste toetamise platvorm, mis kasutab satelliidiandmeid maakasutuse kohta

 

 • Saada EIP-AGRI UUDISKIRJALE sisendit. Kui teil on asjakohast ja huvitavat infot EIP-AGRI võrgustikule, mis keskendub innovatsioonile põllumajanduses - nt video, rahastamisvõimalus, inspireeriv idee, uuring, aruanne, siis palun saatke see meile servicepoint@eip-agri.eu

Infolehed lähevad välja iga kuu teisel teisipäeval, seega saatke meile info vähemalt 4 nädalat enne seda kuupäeva. 

  

     

Kui te soovite/ei soovi Euroopa Innovatsioonipartnerluse uudiskirja oma postkastist leida, klõpsa SIIA

« Tagasi