UUDISED

   

EIP VÕRGUSTIK: Euroopa Innovatsioonipartnerluse uudiskiri nr 77

Allikas: EIP-AGRI Teeninduspunkt
24. jaanuar 2020. a

Jaanuaris 2020 ilmus Euroopa põllumajanduse innovatsioonipartnerluse teeninduspunkti (EIP AGRI Service Point) uudiskirja 77. number 
          

KAS TEADSID? EIP-AGRI on viimase paari aasta jooksul palju keskendunud tööle kliimamuutustega, et muuta põllumajandust ja metsandust säästvamaks ja tootlikkumaks. Selle raames on loodud uued fookusgrupid järgmistel teemadel: metsanduse praktikad ja kliimamuutused, vesi ja põllumajandus, veisekasvatuse heitkoguste vähendamine, karjatamine süsiniku sidumiseks, mesilaste tervis, külmakahjustused… lisaks korraldatakse üritusi, koostatakse trükiseid, levitatakse EIP-töörühmade inspireerivaid ideid ja muid innovaatilisi projekte ja palju muud. Kokkuvõtte kõigest sellest leiate SIIT

 • Kliimamuutustega seotud AgriResearch infolehed. Infolehtedel käsitletakse järgmisi teemasid: 
  • Ökoloogilised lähenemisviisid ja mahepõllumajandus;
  • Mullad;
  • Jätkusuutlikud, ringmajanduslikud ja uuenduslikud väärtusahelad;
  • Vesi, toitained ja jäätmed;
  • Geneetilised ressursid ja aretus.

EIP-AGRI kliimaga seotud tegevuste kohta lisateabe saamiseks järgige Twitteris ja LinkedInis hashtagi #EIPAgriClimate

 

EL põllumajandus - 11. detsember 2019. #EUGreenDeal on jõustunud → http://europa.eu/!Tr74bn See sisaldab #EUFarm2Fork strateegiat, mis on sisuliselt juhis toidusüsteemi jätkusuutlikuks arendamiseks, mille abil saab kliima- ja keskkonnaprobleemid võimalusteks muuta.

 

 • Muutuvad ilmastikuolud sunnivad oliivikasvatajaid kahjuritõrjet kasutama. Sitsiilia talunik Vincenza Ferrara kasutab oliivikasvanduse kliimakindlaks muutmiseks ökoloogilisi lahendusi: „Lumerohked talved ja kuumad-kuivad suved kaitsevad oliivipuid üldiselt kahjurite eest. Kuid kliimamuutused on viimasel ajal ilmastiku ennustatavust häirinud. 2018. aastal oli meil niiske suvi, mis põhjustas oliiviviljade kärbeste massilist levikut. Seetõttu peame kavandama järgmiste aastate kahjuritõrjestrateegiat.” Loe edasi SIIT
 • Mesilaste tervise jälgimine mesitarudes paiknevate andurite abil. Meetootmise parandamiseks tõstavad mesinikud tarusid vastavalt taimede/põllukultuuride õitsemisele ümber. Mesilaste kaugus võib raskendada ülevaate saamist tarude olukorrast ning takistada vajalike meetmete rakendamist olukorras, kus mesilased kannatavad haiguste või teiste tervisega seotud stressorite käes. Itaalia EIP-töörühm hakkas mesitarudesse andureid paigaldama, mis võimaldab saata taru andmed otse mesinike piirkondlikku võrgustikku. Loe rohkem SIIT

 

 

EIP-AGRI väljakutse: mesilaste tervise jälgimine

 

 

 • Uued söödad sigadele ja kodulindudele. EIP-AGRI fookusgrupp „Uued söödad sigadele ja kodulindudele“ uuris uusi allikaid ja strateegiaid sigade ja kodulindude söötmiseks, et vähendada loodusressurssidele avaldatavat survet. Fookusgrupp tuvastas ja analüüsis viit potentsiaalset uut söötmisvõimalust, keskendudes majandusele, toiteväärtusele ja jätkusuutlikkusele: pagaritooted, roheline biomass, putukad, mikrovetikad ja üherakuline proteiin. Lugege lõpparuannet ja infolehte. Lisateavet fookusgrupi kohta leiate SIIT

Millised on uued allikad ja strateegiad, et vähendada survet loodusvaradele sigade ja kodulindude söötmisel või sööda tootmisel? „Putukajahu, mis asendas munakanade söötmisel imporditud sojajahu, ei muutnud munade kvaliteeti ning näitas, et loomseid saadusi on võimalik toota ka säästlikumalt“. Daniel Murta Portugalist, EIP-AGRI fookusgrupi „Uued söödad sigadele ja kodulindudele“ ekspert.

 • Fookusgrupi ekspertide taotlusvoor. Ärge unustage, et 5 uue EIP-AGRI fookusgrupi taotlusvoor on avatud 23. jaanuarini. Kas olete seotud eluslooduse probleemidega, toiduks mittekasutatavate tööstuslike põllukultuuridega, põllumajanduses kasutatava plastikuga, säästva veiseliha tootmise või troopiliste toidukultuuridega? Kas sooviksite teha koostööd 19 Euroopa riigi eksperdiga? Kui jah, siis esita oma taotlus! Lisateavet leiate SIIT

  

 • Jagage oma teadmisi mullast. Euroopa Komisjon kavatseb rakendada mullatervise ja toidu valdkonnas missiooni, mis aitab suurendada teadusuuringute mõju, suhelda sihtrühmadega ja näidata, et teadus on meie igapäevaelus oluline. Andke Euroopa Komisjonile oma arvamusest teada ning täitke küsimustik 19. jaanuariks 2020.

Tunned huvi agrometsanduse vastu? Tutvu EIP-AGRI agrometsanduse teemalise fookusgrupi tulemustega: puittaimestiku tutvustamine spetsialiseeritud põllukultuurides ja loomakasvatussüsteemides - SIIN

 • Euroopa Agrometsanduskonverentsile otsitakse sisendit. Eelseisva ürituse ettevalmistamiseks on Euroopa Agrometsanduse Föderatsioon (EURAF) avaldanud üleskutse agrometsandusega (sealhulgas parasvöötme ja troopiline agrometsandus) seotud sisendite leidmiseks. Põllumajandustootjaid ja põllumajanduse ja metsanduse valdkonna eksperte julgustatakse tutvustama agrometsandusega seotud kogemusi. Lisaks teadusuuringuid kirjeldavale infole on teretulnud ka agrometsanduse algatusi, tavasid ja oskusi kirjeldav teave. Üksikasjad on leitavad SIIN. Tähtaeg 15. jaanuar 2020.
 • LIFE aitab põllumajandusel ja metsandusel kliimamuutustega kohaneda. „Põllumajanduses ja metsanduses käib hetkel tugev kliimamuutustega võitlemine. Euroopa on kliimamuutustest mõjutatud ning rakendab nendega toimetulemiseks erinevaid algatusi“ - lugege Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi väljaannet “Tähelepanu, valmis-olla, roheline! LIFE aitab põllumajandusel ja metsandusel kliimamuutustega kohaneda. Väljaandes tutvustatakse LIFE-algatusi kliimamuutustega võitlemiseks. Laadige see alla või tellige paberkandjal versioon SIIT
 • Tervislik muld, tervislik kliima. Süsinikuga seotud põllumajanduse Interregi Põhjamere piirkonna (Carbon Farming Interreg North Sea Region) projekti eesmärgiks on nii kliimamuutuste leevendamine kui ka põllumajanduslike muldade parandamine. Projekti seitse partnerit rakendavad farmides süsiniku sidumise tehnikaid: fikseerivad mullas atmosfäärist pärit süsiniku ning parandavad mulla kvaliteeti ja bioloogilist mitmekesisust. „Usume, et süsiniku teema ei huvita mitte ainult põllumehi, vaid sellest saab kasu kogu ühiskond. Seetõttu hõlbustame […] ka põllumajandustootjate ja teiste huvigruppide vahelist koostööd toiduahelas ja väljaspool seda. ” Loe edasi SIIT
 • Ungari riiklik toitainete käitlemise teemaline töörühm. Ungari riiklik toitainete käitlemise töörühm (NTF) loodi 2019. a oktoobris. Selle raames kogutakse uuenduslikke juhtimispraktikaid, mis aitavad sulgeda süsinikku, lämmastikku ja fosforit toitainete ahelates ning vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Kaasatakse sidusrühmi avalikust- ja erasektorist, teadusvaldkonnast ja praktikute hulgast. Eesmärgiks on jagada ja seeläbi ühtlustada teadus- ja innovatsiooni alaseid tegevusi Ungaris riiklikul tasandil. NTF-i toetab H2020 projekt „Nutri2Cycle“. Rohkem infot leiate SIIT

 • Ühine taotlusvoor toidusüsteemide ja kliimamuutustega seotud projektidele. FOSC ERA-NET kuulutas detsembris välja toidusüsteemide ja kliimamuutuste alaste projektide taotlusvooru. Kandideerida saab kuni 12. veebruarini. Taotlusvooruga rahastatakse mandrite vahelisi ja interdistsiplinaarseid uuringuid neljal erineval teemal: kliimamuutustega seotud riskide hindamine toidu väärtusahelates; uuendusliku tehnoloogia kasutuselevõtmise edendamine jätkusuutlike ja vastupidavate toidu väärtusahelate loomiseks; põllumajandusliku toidu tootmise vastupidavuse parandamine ja kõikumiste vähendamine; toidukadude vähendamine kliimamuutuste tingimustes. Rohkem infot leiate SIIT
 • ICT-AGRI-FOOD Eraneti kaasrahastus. Saadaval on ERA-NET-kaasrahastatud ICT-AGRI-FOOD taotlusvooruga seotud dokumendid. Taotlusvooru eesmärgiks on muuta Euroopa põllumajandus-toidutööstussüsteemid digitaaltehnoloogiliste lahenduste abil jätkusuutlikeks, vastupidavateks, läbipaistvateks ja õiglasteks. See aitab viia teadlased ja insenerid kokku põllumajanduslike toiduainete süsteemide osapooltega, sealhulgas põllumajandustootjate, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete, toiduainete töötlejate, toiduainete jaemüüjate, tarbijate ja avaliku sektori esindajatega. Eeltaotlusi oodatakse kuni 3. märtsini 2020.

 • MTÜ AIANDUSKLASTER: Innovatsioonitegevus "Maasikahooaja pikendamine". Eestis on probleemiks kodumaise maasikahooaja lühiajalisus ja kesksuvine maasika üleküllus, mille tõttu hinnad langevad kasumliku tootmise jaoks liiga madalaks. Põhjuseks on üle-Eestiliselt levinud kasvatustehnoloogia: avamaatingimustes kasvatatakse ühekordselt viljuvaid sorte. Innovatsioonitegevuses otsustati katsetada taasviljuvate maasikasortide kasvatamist kiletunnelis eesmärgiga pikendada kodumaise maasika hooaega Eestis. Loe pikemalt SIIT
 • Teabepäev konsulentidele. Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) maaelu võrgustikutöö osakond korraldas14. jaanuaril 2020. a Pärnus konsulentide teabepäeva. Teabepäevale olid kutsutud konsulendid, põllu- ja maamajanduse valdkonna nõustajad ning koolitajad. Teabepäev on järelvaadatav
 • 22. Põhja- ja Baltimaade maaeluvõrgustike kohtumine Eestis. Kohtumisel osalesid Eesti, Läti, Poola, Rootsi, Soome maaeluvõrgustike, EIP-AGRI teeninduspunkti, Maaeluministeeriumi ja teiste innovatsiooni arendamisest huvitatud organisatsioonide esindajad. Kohtumise peateemaks on innovatsiooni edendamine. Sellest lähemalt saad lugeda SIIN 

 

 • Märgi kuupäev oma kalendrisse: Innovatsioonikonverents "Kliimapositiivne põllumajandus". Euroopa maaomanike organisatsioon korraldab 29. jaanuaril 2020 Brüsselis innovatsioonikonverentsi. Saa teada, kuidas saab põllumajandusinnovatsioon aidata kaasa Pariisi kliimakokkuleppes püstitatud eesmärkide saavutamisele. Üritusel tutvustatakse innovaatilisi lahendusi, mis aitavad kaasa EL kliima parandamisele: millised on tuleviku poliitilised ja praktilised väljakutsed? Kuidas laiendada edukaid praktikaid? Rohkem informatsiooni leiate SIIN

Üle kogu Euroopa korraldatakse palju huvitavaid üritusi, Euroopa kalendris leiad tulevasi üritusi, mis on seotud põllumajanduse ja metsanduse innovatsiooniga. Tutvuge ürituste veebilehega 

 • Saada EIP-AGRI UUDISKIRJALE sisendit. Kui teil on asjakohast ja huvitavat infot EIP-AGRI võrgustikule, mis keskendub innovatsioonile põllumajanduses - nt video, rahastamisvõimalus, inspireeriv idee, uuring, aruanne, siis palun saatke see meile servicepoint@eip-agri.eu

Infolehed lähevad välja iga kuu teisel teisipäeval, seega saatke meile info vähemalt 4 nädalat enne seda kuupäeva.

  

     

Kui te soovite/ei soovi Euroopa Innovatsioonipartnerluse uudiskirja oma postkastist leida, klõpsa siia

« Tagasi