UUDISED

   

MAAELUVÕRGUSTIK: Konsulentide infokiri 1/2020 (26)

Allikas: Põllumajandusuuringute Keskus, Maaeluvõrgustik
3. veebruar 2020. a

 

Digitaalne  "Konsulentide infokiri" keskendub peamiselt konsulentidele suunatud teemadele, aga veidi ka maamajanduse valdkonna teadmussiirdele ja innovatsioonile. 


Euroopa fookusgrupp loomasöötadest (sead ja linnud)

Loomakasvatuse valdkonna keskkonnajalajälje suurust arvutatakse paljuski loomade söödavajaduse järgi. Et linnu- ja sealiha tootmine on maailmas kasvamas, otsitakse lahendusi olemasoleva tooraine paremaks ärakasutamiseks. EIP-AGRI fookusgrupp 19 eksperdiga 13 riigist markeeris viis võimalust:

 • Pagaritooted
 • Roheline biomass (rohi / ristik)
 • Putukad (nt must sõdurikärbes - Hermetia illucens)
 • Mikrovetikad
 • Üherakuline proteiin (bakterid)

Fookusgrupis arutleti, millised on vajadused teadustöödeks, aga ka milliseid rakenduslikke innovatsioonikoostöö projekte saaks ellu viia. 

 • kruvipresside ja muude tehnoloogiate tõhususe võrdlemine rohuvalgu eraldamiseks rohelisest biomassist;
 • oomega-3 sisalduse suurendamiseks munades, munakanade joogiveele mikrovetikate lisamise katsetamine;
 • putukatoodete turustamise võimalused;
 • katse, kuidas eraldada söödaks sobivatelt pagaritoodetelt tõhusalt ja tulemuslikult pakendid eraldada.

Lisateavet fookusgrupi kohta leiate SIIT (inglise keeles)

EIP AGRI fookusgrupp tööstuslike teraviljakultuuride kohta otsib eksperte. Tööstuskultuure kasvatavad põllumajandustootjad võivad olla võtmetähtsusega kõrge lisandväärtusega toodete, näiteks bioplasti, bioõlide, biokeemiatoodete, ravimite, biokomposiitide ja bioenergia tootmisel. Kandideerimise tähtaega pikendati 10. veebruarini.

 

Teadmussiirde uuring (osa 3): Praktika Euroopas

Uuringu "Põllumajandustootjate ja toidutöötlejate teadmussiire" viis Põllumajandusuuringute Keskus läbi Maaeluministeeriumi tellimusel 2018. aasta aprillist 2019. aasta lõpuni. Avaldame tulemusi osade kaupa.

Järjestikused Euroopa rahastamisprogrammid on võimaldanud nõuandesüsteemi ja koolituste toetamist käsitleda eraldiseisvalt. Ühise põllumajanduspoliitika 2003. aasta reformi tähtsaks osaks oli liikmesriikide kohustus võtta kasutusele põllumajandustootjate nõustamissüsteem (FAS – Farm Advisory System).  Aastate vältel tajuti, et lineaarne mudel teadustulemuste jõudmisest praktikasse (tulemuste edastamine koolitajate ja nõustajate abiga) ei ole piisav, innovatsiooni rakendamiseks tuleb kaasata erinevaid partnereid ja organisatsioone juba tegevuste algfaasis. Põllumajanduslike teadmiste ja innovatsioonisüsteemi (AKIS – Agricultural Knowledge and Innovation System) uuendatud kontseptsioon rõhutabki innovatsiooni edendamise vajadust, kuid sisaldab ka seniseid nõustamise ja teadmussiirde elemente. 

Loe edasi SIIT 


LÜHIDALT 

 14. jaanuaril 2020 toimus Pärnus konsulentide teabepäev. Teabepäev on järelvaadatav

 • Ühistegevus ei ole ka mujal lihtne, tõdeti ühistegevuse õppereisi käigus Kreekasse. Konsulent Triin Luksepp märkas rollide jaotumist – kõik ei pea tegema kõike! Näiteks mägedes maa piiratuse tõttu tehakse koostööd sööda tootmisel. 
 • Ka lambakasvatuse konsulendid Ell Sellis ja Katrin Tähepõld kirjeldasid õppereise: Baskimaale, Iirimaale ja läbi Euroopa Hollandisse. Viimasel õppereisil liikusid nad mööda Eestist kokkuostetud lammaste teekonda. 
 • Rain Kuldjärv valgustas teadusasutuse TFTAK ning Siidrikoja vahelist koostööd, sh tööd pressimisjääkide ärakasutamiseks.
 • Uue programmperioodi ettevalmistuseks korraldatud toetusvajaduse uuringut tutvustas Mati Mõtte Põllumajandusuuringute Keskusest ning strateegilisi ettevalmistusi selgitas Maaeluministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai.

 MTÜ AIANDUSKLASTER: Innovatsioonitegevus "Maasikahooaja pikendamine". Eestis on probleemiks kodumaise maasikahooaja lühiajalisus ja kesksuvine maasika üleküllus, mille tõttu hinnad langevad kasumliku tootmise jaoks liiga madalaks. Põhjuseks on üle-Eestiliselt levinud kasvatustehnoloogia: avamaatingimustes kasvatatakse ühekordselt viljuvaid sorte. Innovatsioonitegevuses otsustati katsetada taasviljuvate maasikasortide kasvatamist kiletunnelis eesmärgiga pikendada kodumaise maasika hooaega Eestis. Loe pikemalt SIIT 

 Jaanuaris 2020 ilmus Euroopa põllumajanduse innovatsioonipartnerluse teeninduspunkti (EIP AGRI Service Pointuudiskirja 77. number

 • Kliimamuutustega seotud materjalid
 • Mesilaste tervise jälgimine mesitarudes paiknevate andurite abil 
 • ja palju muud

 4.02.2020 -  "Põllumajandustootjate, põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevate ning maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate toetusvajaduste ja võimaliku sekkumisloogika uuring" tutvustus ja arutelu - OTSEÜLEKANNE! - Rohkem infot SIIT

 4.02.2020 -  Keskkonnaministeeriumis tutvustatakse kolme värskelt valminud kalauuringut.  Saame teada: Kas Võrtsjärve asustatud angerjad oskavad Sargasso merre kudema minna ja kas nad läbi Narva hüdroelektrijaama ikka ühes tükis Soome lahte jõuavad? Rohkem infot SIIT

KONSULENTIDELE, NÕUSTAJATELE, KOOLITAJATELE


 INFOPÄEVAD-KOOLITUSED

Kui te soovite/ei soovi Konsulentide infokirja oma postkastist leida, palun saatke teade e-posti aadressile: hanna.tamsalu@pmk.agri.ee märgi VORMIL

---> Tagasi konsulentide pessa

« Tagasi