EST Maainfo Maamajanduse analüüsi osakond | Maaelu võrgustikutöö osakond Maainfo LEADER Maainfo LEADER UUDISED
 
 
Maainfo
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Konsulentidele kutsekvalifikatsiooni andmine
Maainfo
  UURINGUD
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
Maainfo
NÄHTAV LEADER
Maainfo
LEADER UUDISED
Maainfo
ÜRITUSED
Maainfo
LEADER rahvusvahelised koostööprojektid
Maainfo
LEADER 2014-2020 ABIMATERJALID
Maainfo
ARHIIV
  Trükised
Maainfo
  Maamajanduse analüüsi osakonna ja maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo
  Maamajanduse Infokeskus aastatel 2006-2017
Maainfo
  Kalandusvõrgustik aastatel 2008-2015
Maainfo

LEADER UUDISED

   

MAAELUVÕRGUSTIK: Noortetöö on üks LEADER liikumise olulisemaid sihte

Allikas: Raplamaa Partnerluskogu, Jaak Vitsur
10. august 2010. a

Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond korraldas 6. – 9. juulil 2010 koostöös Saksamaa ja Soome maaeluvõrgustikega maanoorsoo teemalise õppereisi Saksamaale Baieri liidumaal Alam-Frangimaa piirkonda. Külastati kahe LEADER tegevusgrupi piirkonda - LAG Bad Kissingen ja LAG Z.I.E.L Kitzingen.

Alam-Frangimaa on eeskätt tugevalt arenenud põllumajanduslik piirkond, tööstuses paistab silma ehitusmaterjalide tootmine. Põllumajanduse arengust tingituna on maal arvukalt väikesi, kuid omanäolisi ja tugevaid külakogukondi. Silmatorkavalt püüab iga küla esile tuua ja näidata enda omapära, rahvakultuuri traditsioone – niihästi ajalugu, muistendeid, arhitektuurimälestusi, aga tingimata ka kohalikku käsitööd, kombeid, pühasid ja pidupäevi, rahvustoitu.

Piirkonnas elab palju noori, keda püütakse igati kaasata kohaliku elu probleemide lahendamisele. Noortetegevusel on ohtralt vorme ja meetodeid, mida arendatakse mitmesuguste erinevate fondide ja programmide kaudu. Oluline on ka Leader meetme osa noortetegevuse toetamisel.

LEADER organisatsioon on maakonnakeskne

Baierimaal on maaelu edendamisele (lisaks põllumajandustoetustele) hetkel suunatud 14 erineva riikliku programmi vahendid, üks nendest on Leader meede, mis omakorda toimib ELER (Entwicklung des ländlichen Raumes) kava (nagu Eestis Maaelu arengukava 2007 - 2013) kaudu. Kuna Baierimaal toimib tugev mitmetasandiline (vallad-linnad, maakonnad, regioonid, liidumaad) kohalik omavalitsus, on peetud tähtsaks vastavate programmide koordineerimist. Seda teostab kohalik maavalitsus (Landkreis verwaltung) maavanema juhtimisel. Kuigi LEADER liikumise eestvedaja - tegevusgrupp on registreeritud MTÜ-na, on kogu tegevusgrupi koordineerimine ja tehniline juhtimine pandud maavalitsuse regionaalarengu osakonna ühe töötaja tööülesandeks. LEADER liikumises osaletakse juba 1994. aastast - LEADER II perioodist alates. Kolmandiku tegevusgrupi liikmetest moodustavad omavalitsused, lubatud on ka eraisikute osalemine liikmetena.

Toetatud projektid ja tulemused

Leader meetme põhilised tegevussuunad on samased meiega – elukvaliteedi parendamine maal, majanduse edendamine, turismi ja pärimuskultuuri viljelemine, põllumajanduse ja looduskeskkonna toetamine. Taotlusi menetletakse jooksvalt, tegutsevad komisjonid ja töögrupid. Oluline osa on Leader tegevusgrupi enda projektidel ja ettevõetavatel üritustel.

Leader meetme poolt toetatud projektide arv on tublisti väiksem kui Eestis, nii näiteks toetati LEADER + perioodil (aastatel 2003 - 2007) Kitzingeni maakonna tegevusgrupi piirkonnas 21 projekti, kuid toetuste summa oli küllalt suur, 2,5 miljonit eurot ehk ligi 40 miljonit krooni. Samas kaasati nimetatud projektidesse olulisel summal teiste fondide toetusi, ligi 72 miljoni krooni eest. Koos omaosalusega oli perioodil Leader projektide koguinvesteeringute summa maakonnas ligi 170 miljonit eesti krooni (11 miljonit eurot).

Iseloomulik on see, et kui ühele projektile on määratud Leader toetus (mis tähendab, et projekt on hästi ettevalmistatud ja rangelt hinnatud), siis on teistest fondidest toetuse saamine juba üsna kerge, s.t. Leader tegevusgrupi projektide ettevalmistamise ja hindamise kvaliteet on saavutanud niivõrd autoriteetse seisundi.

Erinevalt Eesti Leader õigusraamistikust on Saksamaal loomulik, et ühte projekti rahastatakse erinevatest avaliku sektori rahastus allikatest. Ka ei tehta mingeid piiranguid seoses kohalike omavalitsuse ülesannete täitmisega, nagu meil Eestis. Nii näiteks rahastati Rapla suuruse Dettelbachi alevi uue raamatukogu – infokeskuse ehitamist ¼ Leader meetmest, kolmandik liidumaa eelarvest, veerand maakonna eelarvest ja ülejäänud valla eelarvest.

Hinnates Leader liikumise tulemusi, tõid Saksa kolleegid välja eelmise LEADER+ perioodi positiivsed tagajärjed: tekkis laialdane ringkond kvalifitseeritud ja väljakoolitatud edukaid projektide taotlejaid ja elluviijad; maakonnas tekkisid uued suhtlusvõrgustikud ja koostöövõrgustikud projektide elluviimise käigus; tegevusgrupp ise suutis olla taganttõukajaks ja innustajaks mitmetele eeskätt kultuuri- ja noorteprojektidele.

Noorteprojektid on arendavad, mitte lõbustavad

Leader meetme toetuse kaudu on Frangimaal elluviidud hulgaliselt erinevaid noorteprojekte.

Saksamaa noorteprojekte iseloomustab eelkõige eeskätt nende hariva ja kasvatava suund, nad ei ole mitte lihtsalt meelelahutuslikud. Noorteprojektide eesmärk on noorte ettevalmistamine iseseisvaks töö- ja pereeluks ning noorte arendamine oma kogukonna aktiivseks kaasalööjaks.

Leader on toetanud otseselt noortetööle suunatud ehituslikke ja soetuslikke investeeringuid.

Nii näiteks ehitati Massbachi teatriseltsi projektiga vanast mõisa hobusetallist nägus, lihtne 70 istmekohaga noorteteater, mille eesmärk on noorte toomine näitekunsti juurde. Koos professionaalsete näitlejatega osalevad noored niihästi repertuaari valimisel kui ka lavastuse ettevalmistamisel ja ka selle populariseerimisel.

Leader on toetanud ka kiriklike organisatsioonide projekte nagu noorte koolituskeskuse hoonet Jugendhofi, Schwangebergi vaimse töö keskusest, kus noored õpivad ühiskonna elu probleemide mõistmist ja kaasamist nende lahendamisse. Ruumides korraldatakse noortele niihästi nädalasiseseid kui ka nädalalõppudel suvelaagreid – koolitusi ja praktilist tegutsemist niihästi looduses, kooliaias jm.

Leader meetme toel tegutseb Jugendpakt (Noorte Kokkulepe) ühing, mis korraldab mitmesuguseid huvitavaid noorte tegevusi. Nii näiteks pööratakse suurt tähelepanu koolinoorte eluks ettevalmistamisele ja kutsenõustamisele ning kutsevalikule. Selleks tutvustatakse kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppimistingimusi üliõpilaste nn lendsalkade esinemiskavade kaudu. Koostöös ettevõtjatega on välja töötatud kutseerialasid tutvustavad videod ja juhendid. Eriprojektiga on noori kaasatud vanurite ja invaliidide koduhoolduse tegevusse (idee sarnaneb nõukogude aegse timurlaste liikumisega). Uudne on projekt, millega püütakse lähendada ühe ja sama kooli lõpuklasside ja noortemate klasside õpilasi, eesmärgiga tagada tugev oma kooli identiteet.

Leader projektis osalevad üle 800 ettevõtte ja 14 kooli

Münnerstadti aleviku põhikool sai Leader meetme kaudu toetuse projektile ettevõtluse ja kooli suhete arendamiseks. Nüüdseks on projektist välja kasvanud laiem liikumine, mida juhitakse maavalitsuse kaudu. Projekti on kaasatud ka ettevõtjate ühendused ja käsitöökoja kutsehariduskeskus. Hetkel osalevad projektis üle 800 ettevõtja ja 14 kooli.

Projekti sisuks on õpilaste kui tulevaste potentsiaalsete oskustöötajate ning tööandjate vahelise koostöö algatamine ja arendamine. Viimase kolme õppeaasta jooksul käivad õpilased iganädalasel praktikal (neljapäeviti) kokku kolmes erinevas ettevõttes. Praktika ajal õpivad õpilased tundma ettevõtte tootmis-tehnoloogilist omapära, töö ja tootmise korraldust, ettevõttes vajatavaid elukutseid ja kutsenõudeid ning saavad algse väljaõppe töötamisoskuste jaoks.

Projekti tulemusena leiavad paljud õpilased omale juba pärast lõpetamist esimese kindla töökoha, mille kõrvalt nad jätkavad ka valitud haridusteed kas kutsekoolis või rakenduskõrgkoolis. Sellel suvel lõpetavadki koolid juba esimesed lennud, kellest paljud jätkavadki tööd valitud ettevõtetes. Ettevõtete pool on suur huvi saada omale tööks ettevalmistatud ja õige töössesuhtumisega noored.

Kokkuvõtteks

Eesti noorsootöötajad sõlmisid õppereisi ajal tarvilikke kontakte ja püüavad nüüd välja selgitada Saksamaa kogemuste kasutamise võimalused meie maal.

Leader tegevusest Saksamaal jäi mulje, et Maaelu arengukava Leader meetme vahendeid kasutatakse sihikindla plaani alusel ja tugevasti koordineeritud niihästi maakondliku arengukavaga kui ka teiste vastavate programmide ja sihttoetustega.


Vaata lisaks:

 


Leader logo pysti 1

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, Tel 384 9700, info@maainfo.ee
Maainfo