UUDISED

   

PMK: Teadmussiirde uuringu tulemused, osa IV - elektroonilised teabekanalid

Allikas: Põllumajandusuuringute Keskus, Maaeluvõrgustik
12. veebruar 2020. a

 Uuringu "Põllumajandustootjate ja toidutöötlejate teadmussiire" viis Põllumajandusuuringute Keskus läbi Maaeluministeeriumi tellimusel 2018. aasta aprillist 2019. aasta lõpuni. 
Avaldame tulemusi osade kaupa.


2019. aasta kevadel SCAR AKIS raames korraldatud uuring „Exploring digitalisation to enhance knowledge flow in EU agricultural knowledge and innovation systems (AKIS)“ näitas, et peamised teabe levitamise digitaalsed kanalidEuroopas on organisatsioonide veebilehed, digitaalsed foorumid, sotsiaalmeedia, erirakendused (sh mobiilirakendused) ning digitaalsed ajalehed ja ajakirjad. Uuringuga elektroonilise teabevahetuse takistusi ja edutegureid (tabel) ning täheldati, et enamasti on avalikud digilahendused algatatud keskkonnanõuetega vastavuse tagamiseks. Teabevahetuse edendamiseks loodud lahendusi opereerivad valdavalt teadusasutused, riiklike tellimuste alusel.

 Tabel. AKIS digitaliseerimise tähelepanekud

10 takistust

10 edutegurit

 •  digitaalsete lahenduste jätkusuutlikkus (sealhulgas regulaarsete uuenduste tegemine),
 • põllumajandustootjate vananemine ja valmisolek kasutada digivahendeid
 • puudujäägid digioskustes, e-kompetentsis ning vastavas väljaõppes,
 • andmete levitamise ja omandiga seotud privaatsusprobleemid,
 • kasutajasõbralike lahenduste vähesus ning ühilduvusvõimaluste puudumine digitaalsete andmete või platvormide / tööriistade kombineerimisel,
 • kulude ja tulude suhe ning vähene usaldus digitaaltehnoloogiate kasutamisse tehtud investeeringute tootluse osas,
 • digitaalsete lahenduste vähene reklaamimine ja nende alane madal teadlikkus,
 • info üleküllus,
 • talunike vajadused on katmata või nende kohta on vähe teavet,
 • suur osa EL põllumajanduskogukonnast ei kasuta nutitelefone või neil puudub pidev ligipääs internetile;
 • suhtlemist ja teabevahetust soodustavad sotsiaalmeediaga seotud digitaalsed platvormid (veebilehed),
 •  digitaalsed tugiteenused talunikele / lõppkasutajatele,
 •  digitaalsed platvormid ja tööriistad, mis motiveerivad põllumajandustootjaid oma talusid arendama / uuendama,
 • hõlpsasti juurdepääsetav ja vahetult rakendatav teave,
 • digitaalsed infrastruktuurid ja tööriistad, mis suurendavad ettevõtjate oskusi ja pädevusi,
 • keskused või organisatsioonid, mis ühendavad eri tüüpi teavet, teenuseid ja AKIS osalisi,
 • tööriistad, mis toetavad keskkonnasõbralikke põllumajandustavasid ja aitavad vältida sanktsioone,
 • avalikkusele kättesaadavate, tasuta ja hõlpsasti juurdepääsetavate digitaalsete platvormide ja tööriistade arendamine,
 • isikupärastatud andmete ja infosüsteemide arendamine,
 • usaldus teadus- ja arendustegevuse tulemuste kvaliteedi vastu. 

Nimetatud uuringu tulemused ei ole avalikud. Allikas: PMK kui alltöövõtja materjalid avaldamata lõpparuandest (pdf). Uuringu tulemused hõlmavad ka Eestit


KAS TEADSID, et ligi 200 EIP-töörühma on suunatud digitaaltehnoloogia kasutamisele põllumajandus- või metsandussüsteemi parendamiseks. Need keskenduvad näiteks automaatsele umbrohutõrjele, maasikate robotiseeritud koristamisele, digitaalselt juhitavale köögiviljade niisutamisele, veiste termopildistamisele, teraviljakultuuride kaugseire projektidele...


Loe veel: teadmussiirde uuringu artikleid

Loe veel: AKIS

« Tagasi