UUDISED

   

MAAELUVÕRGUSTIK: Koosloome töövahendid

Allikas: Netwerk&Co
6. märts 2020. a

Innovatsioon on palju enamat kui uute teadmiste levitamine - see on protsess inimeste vahel. Innovatsioon tuleneb inimeste omavahelisest suhtlemisest elujõulistes võrgustikes. Antud võrgustikud on nende inimeste tulemus, kes otsivad partnereid, et leida lahendusi ühistele mõistatustele ja väljakutsetele. Võrgustike loomine ja nende hoidmine elujõulistena nõuab aega ja vaeva ning oskusi protsesside juhtimisel.

Kuidas panna inimesed ideest kinni haarama? Mis aitab säilitada entusiasmi, et muuta algatus viljakandvaks? Mis avaldab inimestele või olukordadele märkimisväärset mõju? Kuidas sellist mõju avaldada? Kuidas saab võrgustik üksteist juhendada?

Võrgustik on kui maadeavastusreis, milles osalevad vabatahtlikud reisijad.

Hollandi ettevõtte Netwerk&Co eksperdid on välja töötanud teaduslikult põhjendatud kontseptsioonid ja sõnavara, mida on hea innovatsiooniprotsesside puhul teada. Kõige tähtsamad mudelid ja kontseptsioonid on kokkuvõtlikult toodud innovatsioonikaartidel "Koosloome töövahendid - Tools of Co-Creation".

Innovatsioonikaardid on nüüd tõlgitud ka eesti keelde.

 

Võrgustikud erinevad projektidest:

  • Algatusel põhinevates võrgustikes seob inimesi ühine ambitsioon ja energia. Soojad protsessid algavad inimestest, kes midagi soovivad. Algatused arenevad mitmes etapis, igaühes neist on erinevad osalised ja tegevused. Võrgustikud kujunevad välja soojadest protsessidest ja inimesed lahkuvad võrgustikest, kui energia on ammendunud.
  • Projektidel on eesmärgid, plaan ja ülesannete jaotus. Projektijuhid määravad töötajatele ülesandeid ja eesmärke. Projektid algavad eesmärgi püstitusest ning vahendite ja mõõdikute määratlemisest. Kaasa töötavad inimesed valitakse eesmärgi järgi.

Võrgustikes esinevate suhtlusmustrite mõistmine aitab leida võimalusi võrgustiku elujõu hoidmisel.

Innovatsioonikaartide tõlkimise korraldas Põllumajandusuuringute Keskus, sõnastusi eestikeelseteks korrigeerisid Leho Verk (Maaelu Edendamise Sihtasutus) ja Hanna Tamsalu (Maaeluvõrgustik)  


Metoodikate õppimiseks ja harjutamiseks toimus 2 seminari:

  •  5.-6. novembril 2019. Vaata lisainfot SIIT 
  • 11-13. veebruaril 2020. Vaata lisainfot SIIT

Koolitajate Eelke Wielinga ja Bowine Wijiffels'i kommentaar: "Congratulations for this initiative and for succeeding in bringing these valuable people together from the different corners in the Estonian AKIS! We don’t know other examples in Europe where it has been tried this way to bring clarity in what could be done for improving the system. You found the right people who know how it works within their own bubbles and who showed the willingness to explore new ways for collaboration. That is a significant achievement:  You have something on which you can build further. "

 

« Tagasi