UUDISED

   

EIP VÕRGUSTIK: Euroopa Innovatsioonipartnerluse uudiskiri nr 79

Allikas: EIP-AGRI Teeninduspunkt
17. märts 2020. a

Märtsis 2020 ilmus Euroopa põllumajanduse innovatsioonipartnerluse teeninduspunkti (EIP AGRI Service Point) uudiskirja 79. number 
          

Prantsusmaa põllumajandustootja katsetab sigade söötmist kooresöödaga, et parandada liha toiteväärtust ja vähendada kontsentraatide kasutamist.

 

 • Sigade söötmine. Carl Sheard on Prantsusmaa maheseakasvataja, kes katsetab õues söötmise süsteemi, kasutades erinevaid söödakultuuride kombinatsioone. Üldine eesmärk on vähendada kontsentreeritud sööda kogust ja parandada liha toiteväärtust. Loe pikemalt SIIT
 • Euroopa goji marjad. Lycium barbarum L, laiemalt tuntud kui Goji mari, on mitmeaastane taim, mis kasvab paljudes maailma paikades, kuid ainult Hiinas toimub selle kaubanduslikel eesmärkidel kasvatamine. Nõudlus selle „supertoidu“ järele Euroopas kasvab, kuid siiski on Euroopa turul seda vähe saadaval – seda nii värskete marjade kui ka taimeteeks kasutatavate marjade kujul. Portugali EIP-töörühm on alustanud tööd goji marjade kasvatamisega, et selgitada välja parimad tootmisprotsessid ja kliimatingimused. Loe edasi SIIT

 

KAS TEADSID? Kas teadsid, et ÜRO on kuulutanud 2020. aasta rahvusvaheliseks taimetervise aastaks? FAO hinnangul kannatavad kuni 40% toidukultuuridest igal aastal taimekahjurite ja haiguste all. FAO kutsub inimesi kogu maailmast üles esitama fotosid, mis illustreerivad nende ettekujutust tervislikest või ebatervislikest taimedest. Parimatele on auhinnad. Fotode saatmise tähtaeg on 15. juuni 2020. Täpsem info on leitav SIIN

 

Seminari üleskutse: Süsinikneutraalse põllumajanduse suunas. 17.-18. juunil 2020 korraldavad Euroopa Komisjon ja EIP-AGRI teeninduspunkt Eestis seminari „Süsinikneutraalse põllumajanduse suunas“. Otsitakse põllumajandustootjaid ja teisi, kellel on kogemusi põllumajandussüsteemide või -tavade kujundamisel ja / või rakendamisel, ning mis aitavad kaasa Euroopa põllumajandussektori süsiniku jalajälje vähendamisele. Palun täitke taotlusvorm enne 30. märtsi 2020. Kogu vajaliku info leiate sündmuse veebilehelt.

 • Mittekeemiline umbrohutõrje põllukultuurisüsteemides. Umbrohud ohustavad saagikust ja kvaliteeti. Mittekeemiliste umbrohutõrjemeetodite väljatöötamine ja edendamine võib aidata vähendada herbitsiidide kasutamisega seotud riske, mis võivad mõjutada teisi organisme, keskkonda ning loomade ja inimeste tervist. Käesolevas EIP-AGRI fookusgrupis tegid eksperdid alternatiivide väljaselgitamiseks koostööd, sealhulgas kärpimissüsteemide ümberkujundamise, täpse mittekeegmilise umbrohutõrje, umbrohubioloogia uute uuringute, otsustusprotsesside ja taimekasvatusega seoses. Loe lõpparuannet SIIT

 

 

EIP-AGRI väljakutse: mittekeemiline umbrohutõrje põllukultuurisüsteemides

 • Aruanne „Praktikast tulenevad teadusuuringute vajadused“. Põllumajandustootjad ja metsaomanikud võivad mõnikord tunda, et teadusuuringud ei vasta nende vajadustele. Teadusuuringute vajaduste määratlemine võib seda olukorda parandada, hõlbustades dialoogi teadlaste ja nende vahel, kes saavad uurimistulemusi praktikas kasutada. Uues aruandes tutvustatakse EIP-AGRI võrgustiku poolt tulnud teadusuuringute vajadusi mitmel erineval teemal, näiteks kliimamuutused, põllumajandustootjate motivatsioon ja andmete ühtlustamine. Loe aruannet SIIT

EIP-AGRI teeninduspunkt kogub teadusuuringute vajadusi töötubade, seminaride, fookusgrupi kohtumiste ja muude sündmuste raames, põllumajandus- või metsandusorganisatsioonide tegevusaruannete kaudu ja ka selleks loodud veebivormi kaudu EIP-AGRI veebilehel.

 • Põllumajanduse innovatsiooni tippkohtumine 2019 - aruanne. Põllumajandusinnovatsiooni tippkohtumine 2019 toimus 25. – 26. juunil 2019 Lisieux'is, Normandias - Prantsusmaal. Üritus oli pühendatud EIP-AGRI panusele seoses üleminekuga agroökoloogiale. Üritus tõi kokku 450 inimest: EIP-AGRI projektide esindajad üle kogu Euroopa, samuti kohalikud osalejad ja eksperdid. Nüüd saate SIIT alla laadida nii lõpp- kui ka lühiaruande, ettekanded, postrid ja videod.

 

ELi põllumajandus - 5. märts 2020. Juhtpaneel „Produktiivsus“: tööviljakus põllumajanduses ja toidusektoris #RuralDevEU moderniseerimistoetus → http://europa.eu/!bK33XN #AgriData @EIPAGRI_SP rühmade arv on võrreldes 2017. aastaga kahekordistunud, praegu on neid rohkem kui 1000.  

 

 • EIT FOOD ettevõtete loomise võimalused. EIT Food otsib innovatsiooni konkursi abil põllumajandus-idufirmasid Lõuna- ja Ida-Euroopast. Parimaid ettevõtjaid ja idufirmasid tunnustatakse auhindadega, et toetada uute toodete ja teenuste väljatöötamist, mis aitavad muuta meie toidusüsteemi tervislikumaks, jätkusuutlikumaks ja usaldusväärsemaks. Kõige uuenduslikumad iduettevõtted võivad võita piirkondlikes finaalides kuni 5000 eurot ja lõppfinaalis kuni 25 000 eurot. Taotlusvoor on avatud 16. aprillini.

EIT Food on avanud ka taotlusvoorusid, mille raames on võimalik liituda „Seebed“ inkubaatoriga ja programmiga „EIT Food Accelerator Network“; Taotlusvoorud on avatud vastavalt 15. ja 10. märtsini.

 • Märgi kuupäev oma kalendrisse: BBI JU infopäev. Biotoorainel põhinevate tööstusharude infopäev toimub 22. aprillil Brüsselis. Infopäeval tutvustatakse 2020. aasta projektikonkurssi, konsultandid saavad vastata küsimustele taotlemisprotsessi ja konkursi protseduuride kohta, osalejad saavad esitada oma küsimusi BBI ühisettevõtte asutajatele ja liikmesriikide esindajatele, lisaks veel palju mitteametlikku võrgustubmist. Registreeri end üritusele SIIN

Üle kogu Euroopa korraldatakse palju huvitavaid üritusi, Euroopa kalendris leiad tulevasi üritusi, mis on seotud põllumajanduse ja metsanduse innovatsiooniga. Tutvuge ürituste veebilehega 

  

 • Põllult taldrikule: avalda oma arvamust! EL Farm2Forki tegevuskava on nüüd avaldatud. Käesolev jätkusuutlik toidustrateegia on ELi rohelise pakkumise eesmärkide saavutamise võti. ELi komisjon kutsub kõiki asjakohaseid sektoreid, sealhulgas ettevõtteid, valitsusväliseid organisatsioone ja kodanikke üles esitama oma arvamust eelseisva Farm2Forki algatuse raames. Küsitluse täitmiseks on teil veel mõni päev aega. Tagasisidet oodatakse 16. märtsiks.
 • Interaktiivne voldik lühikestest toidu tarneahelatest. Lühikeste toidu tarneahelate Horisont 2020 temaatiline võrgustik SKIN on välja töötanud uue veebipõhise interaktiivse brošüüri. See koondab kokku kõik peamised leiud sellistel teemadel nagu tehnoloogiad, regulatsioon, logistika, oskused ja AKIS. See sisaldab linke videotele ja muudele huvitavatele allikatele. Tutvuge väljaandega SIIN
 • Rahvusvahelised üritused mullaga tegelevate EIP-töörühmadele. Hollandi Groningeni, Frieslandi ja Drenthe provintsid korraldasid 2019. a detsembris koostöös EIP-AGRI võrgustikuga Alam-Saksi liiduvabariigis Saksamaal ühise võrgustumise ürituse 35 osalejat arutasid EIP-töörühmade teemat mõlemalt poolt piiri ja üheks oluliseks aruteluteemaks oli muld. Roelef Bos, Frieslandi provintsist arvas: "Sellisel viisil on väga hea üksteisega koostööd teha, otsides probleeme, mis on mõlemas riigis sarnased ja mida saame tõenäoliselt koos lahendada." Lisateavet leiate SIIT, sealhulgas vaadake ka videot.
 • Uus juhend “Ökoskeemide kasutamine uues ÜPP-s”. IFOAM EL-i uus juhend „Ökoskeemide kasutamine uues ÜPP-s” pakub tuge poliitikakujundajatele, haldusasutustele ning kõigile ÜPP strateegiliste kavade programmeerimisse kaasatud avaliku ja erasektori esindajatele. See võimaldab paremini mõista seda uut poliitikavahendit, selle potentsiaalseid tugevusi ja nõrkusi, kuid sisaldab ka tehnilist tuge rakendamiseks, näiteks maksemudeli valimiseks ja kõige sobivamate meetmete leidmiseks. Loe rohkem SIIT

Kas soovite lisainfot agro-ökoloogia kohta? Tutvu EIP-AGRI võrgustiku tegevustega SIIN

 • Nõuande toetamine (teadmussiirde uuringu tutvustus - osa 5). Uuringu "Põllumajandustootjate ja toidutöötlejate teadmussiire" viis Põllumajandusuuringute Keskus läbi Maaeluministeeriumi tellimusel 2018. aasta aprillist 2019. aasta lõpuni. Avaldame tulemusi osade kaupa.
 • Koosloome töövahendid. Innovatsioon on palju enamat kui uute teadmiste levitamine - see on protsess inimeste vahel. Innovatsioon tuleneb inimeste omavahelisest suhtlemisest elujõulistes võrgustikes. Antud võrgustikud on nende inimeste tulemus, kes otsivad partnereid, et leida lahendusi ühistele mõistatustele ja väljakutsetele. Võrgustike loomine ja nende hoidmine elujõulistena nõuab aega ja vaeva ning oskusi protsesside juhtimisel.
 • COPA - COGECA auhindab innovaatilisust. Innovaatilise naisfarmeri konkurss lõpeb 24.04.2020, uuendusliku ühistu konkursi tähtaeg on 29.05.2020. Käesoleval aastal korraldab Copa-Cogeca kaks auhinnakonkurssi, mille peamiseks kriteeriumiks mõlemal puhul on innovaatilisus. 

  

 • Saada EIP-AGRI UUDISKIRJALE sisendit. Kui teil on asjakohast ja huvitavat infot EIP-AGRI võrgustikule, mis keskendub innovatsioonile põllumajanduses - nt video, rahastamisvõimalus, inspireeriv idee, uuring, aruanne, siis palun saatke see meile servicepoint@eip-agri.eu

Infolehed lähevad välja iga kuu teisel teisipäeval, seega saatke meile info vähemalt 4 nädalat enne seda kuupäeva.

  

     

Kui te soovite/ei soovi Euroopa Innovatsioonipartnerluse uudiskirja oma postkastist leida, klõpsa siia

« Tagasi