EST Maainfo Maaelu võrgustikutöö osakond  Maainfo INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
Maainfo
UUDISED
Maainfo
UUDISKIRJAD
Maainfo
SÜNDMUSED
Maainfo
INNOVAATILISED PROJEKTID
Maainfo
EUROOPA PROJEKTID
Maainfo
AKIS
Maainfo
KONSULENTIDELE
Maainfo
INNOVATSIOONI hindamine
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  VEEBI TV
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutse andmine
Maainfo
  Maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

   

EUROOPA PROJEKTID: Loomad ja loomakasvatus

Allikas: Maaeluvõrgustik
11. mai 2021. a

 

 


  Smart innovations to improve the small ruminant sector
Small Ruminant Technology - Precision Livestock Farming and Digital Technology for Small Ruminants

Väikemäletsejaliste süsteemid moodustavad ELi ja assotsieerunud riikide maapiirkondade majanduses märkimisväärse osa. Põllumajandustootjad ei kasuta siiski veel laialdaselt täppisloomakasvatust ja digitehnoloogiat, mis parandavad väikemäletsejaliste kasvatamist. ELi rahastatud projekt Sm@RT edendab arusaamist, teadmiste edasiandmist ja olemasolevate kõrgtehnoloogiate kasutuselevõttu, soodustab vajaduspõhist lähenemist ja teeb kindlaks tehnoloogilised lüngad.

Projektiga arendatakse välja pikaajaline ja jätkusuutlik Euroopa ja rahvusvaheline võrgustik, kasutades selleks hästi varustatud näidisettevõtteid ("Digifarmid") ja innovaatilisi kommertsfarme. Sm@RT eesmärk on ka motiveerida IT-ettevõtteid arendama sektori jaoks sobivaid digilahendusi, et suurendada väikemäletsejate kasvatamise tõhusust ja jätkusuutlikkust Euroopas ja mujal.

Loe ka Eesti Maaülikooli pressiteadet


 Beef Innovation Network Europe

BovINE on Horisont 2020 temaatiline võrgustik, mis on keskendunud Euroopa lihaveisekasvatussektori ja -kogukonna jätkusuutlikkusele. Projekti koordinaator professor Maeve Henchion, Teagasc, ütleb: „BOVINE pakub Euroopa veisekasvatussektorile võimaluse teha koostööd teabelevis ja lahenduste loomisel. Kõik Euroopa lihaveisekasvatajad saavad kasutada BovINE võrgustiku võimalusi ja -kanaleid, mitte ainult liikmesriigid, keda esindavad projektipartnerid."
Projekt püüab luua avatud platvormi - veiste teabekeskust. Teavet luuakse jagatakse  neljas aspektis:

  • sotsiaalmajanduslik vastupidavus,
  • loomade tervis ja heaolu,
  • tootmise efektiivsus ja liha kvaliteet
  • keskkonnasäästlikkus.

Projektis osaleb 18 organisatsiooni 10 riigist - Eestist MTÜ Liivimaa Lihaveis.

Loe artiklit 4. veebruar 2020 pollumajandus.ee 
Osale infopäeval 12. november 2020


Horisont2020 projekt DEFEND (2018-2023) on akadeemilisi asutusi, tööstusettevõtteid ja valitsusasutusi ühendav rahvusvaheline partnerlus, mis töötab eesmärgiga tõkestada sigade aafrika katku viiruse (ASFV) ja nodulaarse dermatiidi viiruse (LSDV) levikut Euroopa kariloomade hulgas. Projekti eesmärk on saavutada kontroll kasvavate nodulaarse dermatiidi ja sigade aafrika katku epideemiate üle. Selleks on vajalik mõista viiruste leviku põhjuseid ning viia läbi uuringuid diagnostikavahendite ja vaktsiinide kohta.


Projektis HealthyLivestock (sept 2018 - august 2022) uuritakse, kuidas on sigade ning kodulindude kasvatamisel võimalik loomade tervise ja heaolu edendamise abil vähendada antimikroobikumide kasutamist. Projekti eesmärk on võidelda antimikroobikumide resistentsusega (AMR). Selleks rakendatakse lähenemisviisi, mille puhul on tähtis vähendada haigustekitajatega kokkupuutumise riski loomadel, tagada terviseprobleemide ja haiguste varajane avastamine, loomade suurem vastupidavus haigustele ning vajaduse korral mikroobivastaste ainete täpsem kasutamine või alternatiivid. Projekti viiakse ellu nii H2020 fondi kui Hiina Põllumajandusministeeriumi toel. 


Projekti Andmetele keskenduv loomakasvatusettevõtete juhtimine (märts 2016 -veebruar 2019) ametliku osa lõpuleviimist tähistas projektimeeskond uue videolooga. Selle video eesmärk oli näidata sensortehnoloogia positiivset mõju ja seda, kuidas see piimatootmist parandab. 
4D4F temaatiline võrgustik keskendus piimaloomade andurite võimalustele reaalajas teabe kogumisel, et piimakarjakasvatuses teadlikumaid otsuseid langetada.


OK-Net Ecofeed(jaanuar 2018 - detsember 2020) temaatilise võrgustiku eesmärk on aidata mahepõllumajanduslikel sea- ja linnukasvatusettevõtjatel suurendada  mahepõllumajandusliku ja kohaliku sööda kasutamist. Võrgustik avaldas 2019. aasta veebruaris kokkuvõtte „100% mahepõllumajandusliku ja kohaliku söödaga sigade ja kodulindude söötmine”.


Temaatiline võrgustik DISARM (jaanuar 2019 kuni detsember 2021) keskendub antibiootikumiresistentsuse uuenduslike lahenduste väljatöötamisele. Võrgustiku eesmärgiks on vähendada antibiootikumiresistentsust, vähendades antibiootikumide kasutamist loomakasvatuses, ennetada haigusi ja kasutada antibiootikume mõistlikult. Loe artiklit SIIT 


Hennovation võrgustiku eesotsas on tootjad, vedajad, kanakasvatajad, veterinaararstid, nõustajad, teadlased ning tarbijad. Projekti raames luuakse innovatsioonivõrgustikud, mis hakkavad otsima ja kasutusele võtma uusi ideid, et muuta oma äri efektiivsemaks ja jätkusuutlikumaks. Peamiseks ülesandeks on lahendada kaks murekohta tootmisahelas, milleks on kahjustava iseloomuga nokkimine ja transport.


 

Temaatilise võrgustiku EuroDairy (jaanuar 2016 kuni jaanuar 2019) eesmärgiks oli edendada piimakarjakasvatuses praktikapõhiste uuenduste arendamist ja levitamist, pidades silmas kvoodijärgse ajastu peamisi jätkusuutlikkuse küsimusi: suurendada Euroopa piimatootmise majanduslikku, keskkondlikku ja sotsiaalset jätkusuutlikkust. 
Loe artiklit projekti kohta SIIT


SheepNet (november 2016 - oktoober 2019) on H2020 kolmeaastane projekt, mille eesmärk on suurendada lammaste produktiivsust. Võrgustik keskendub eelkõige tõhusale taastootmisele, tõhusale tiinusele ja lammaste suremuse vähenemisele, sest need 3 tegurit on olulised kasumlike ja jätkusuutlike lambatootmissüsteemide jaoks.


Projekti raames luuakse esmakordselt EL ülene seakasvatuse võrgustik – selletaolist hetkel ei eksisteeri. Võrgustik pakub märkimisväärset lisandväärtust, määrates kindlaks ja lahendades kõige olulisemad väljakutsed, millega EL-i seakasvatus silmitsi seisab, ühendades teadusliku teabe ja parimad praktikad farmidest. Parimad praktikad valideeritakse ja edastatakse kergesti kasutatavas formaadis ELi seatööstuse sihtrühmale. Tõlgitud materjale levitatakse kohalikul tasandil, kasutades selleks erinevaid tööriistu. 


Projekti „Inno4Grass“ (jaanuar 2017 - detsember 2019) eesmärk oli ületada lõhe praktikute ning teadlaste vahel, et tagada uuenduslike süsteemide rakendamine tootmiseks kasutatavatel rohumaadel. Pikemaajalisem eesmärk on suurendada Euroopa rohumaade kasumlikkust ning säilitada keskkonnaväärtusi.


 
A platform to control animal welfare in pig and dairy cattle farming

Loomade heaolu on saanud üheks põhiaspektiks loomakasvatuses, aga selle hindamine on endiselt veel väljakutse. EL-i rahastatud projekt ClearFarm (oktoober 2019 - september 2022) kasutab täppisloomakasvatuse (PLF) tehnoloogiat, et tõsta loomade heaolu terves piimalehmade ja sigade tootmisahelasSee kavandab, arendab ja kinnitab platvormi, mis teavitab nii põllumajandustootjaid kui ka tarbijaid nende otsuste tegemisel.

  Ensuring food safety, animal health and welfare standards

Punaste lestadega nakatumine tekitab tõsiseid probleeme loomade tervisele, heaolule ja rahvatervisele ning mõjutab munatööstuse tootlikkust.

MiteControl (oktoober 2018 - aprill 2022) tugineb hiljutistele uurimistegevustele ja COREMI võrgu järeldustele, et välja töötada, katsetada ja demonstreerida uuenduslikku automatiseeritud seiretehnikat (arukas digitaalne põllumajandus), mis on vajalik varajase hoiatamise süsteemi jaoks, et põllumehi teavitada PRM vajalikest ravimeetoditest .
MiteControl töötab välja kommunikatsioonistrateegia kogu munatootmissektorile, et tõsta linnukasvatajate teadlikkust ja muuta käitumist nii, et IPM-programmidest saaks standardne jätkusuutlik lähenemisviis kodulindude punase lestaga nakatumise tõrjumiseks Loode Euroopas.

  Combatting anthelmintic resistance in ruminants

COMBAR (september 2017 - september 2021) edendab Euroopas mäletsejaliste helmint-parasiitide anthelmintilise resistentsuse ennetamise alaseid teadusuuringuid ja levitab praeguseid teadmisi kõigi asjaomaste sidusrühmade vahel. Kogudes parasitolooge, sotsiaalteadlasi ja põllumajandusökonomiste, koondab COMBAR multidistsiplinaarse segu teadlastest, kes tavaliselt harva suhtlevad. SMSde ja tööstuse kaasamine konsortsiumi hõlbustab teadmiste ja uudsete tehnoloogiate levitamist loomatervishoiu valdkonnas.


  Research gaps for improving infectious disease control in animals

DISCONTOOLS (märts 2008 - veebruar 2013) tuvastab teadmiste lüngad, et kiirendada uute haigus juhtimiste tööriistade (diagnostika, vaktsiinid ja farmaatsiatooted) väljatöötamist ja vähendada loomahaiguste koormust. See toob kasu loomade tervisele ja heaolule, rahvatervisele ning ohutu ja turvalise toiduga varustamise osas.


  Exploring the link between poor welfare, production diseases, antimicrobial usage and resistance on Irish pig farms

Madala heaolu, tootmishaiguste, mikroobivastaste ravimite kasutamise ja resistentsuse vahelise seose uurimine Iiri seakasvatusettevõtetes. 

WELPIG projekti põhieesmärgid on:
- määrata Iiri seafarmides antimikroobsete ainete (nii ravimsööt kui ka parenteraalselt manustatavad ravimid) kasutamise riskifaktorid (pidamine, majandamine, toitumine, bioohutus jne)
- määratleda veterinaararstide ja seafarmide töötajate AM-i väljakirjutamise sotsiaalse juhtimise teave 
- Kvantifitseerida AM-i kasutamise ulatus ja ulatus tootmistsüklis nii suure kui vähese kasutusega karjades ning määrata seos sigade heaoluga.

  Adapting the feed, the animal and the feeding techniques to improve the efficiency and sustainability of monogastric livestock production systems

Feed-a-Gene'i (märts 2015 - veebruar 2020) eesmärk on kohandada paremini monogastriliste loomakasvatussüsteemide erinevaid komponente (st sigu, kodulinde ja küülikuid), et parandada üldist tõhusust ja vähendada keskkonnamõju. See hõlmab uute ja alternatiivsete söödavarude ja söödatehnoloogiate väljatöötamist, kõikuvate tingimustega paremini kohandatud tugevate loomade kindlakstegemist ja valimist ning söötmisviiside väljatöötamist, mis võimaldavad optimeerida sööda ja looma potentsiaali.


  Pan-European assessment, monitoring, and mitigation of stressors on the health of bees
 
PoshBee (juuni 2018 - mai 2023) eesmärk on toetada terveid mesilaspopulatsioone, jätkusuutlikku mesindust ja tolmeldamist kogu Euroopas. Akadeemikute, mesinike ja põllumajandustootjate teadmiste ja kogemuste integreerimisea PoshBee:
  • esitab esimese üleeuroopalise kvantifitseerimise kemikaalide kokkupuute ohust majandatavatele ja metsmesilastele;
  • teeb kindlaks, kuidas mesilaste tervist mõjutavad ainuüksi kemikaalid segudes ning koos patogeenide ja toitumisega ning
  • rahuldavad vajadust järelevalvetööriistade, uudsete sõelumisprotokollide ning tavade ja poliitikaga seotud uurimistöö tulemuste järele kohalikele, riiklikele, Euroopa ja ülemaailmsetele sidusrühmadele.

  Giving Beekeeping Guidance by cOmputatiOnal-assisted Decision making
B-GOOD ( juuni 2019 - mai 2023) sillutab teed tervislikule ja säästvale mesindusele Euroopa Liidus, järgides koostööl põhinevat ja interdistsiplinaarset lähenemisviisi. Mesitarude seest ja ümbrusest saadud andmete ning laiemate sotsiaalmajanduslike tingimuste ühendamise kaudu töötab B-GOOD välja ja testib uuenduslikke vahendeid riskihindamise läbiviimiseks vastavalt terviseseisundi indeksile (HSI). B-GOODi üldine eesmärk on anda mesinikele juhiseid ja aidata neil teha paremaid ja teadlikumaid otsuseid.

 
Rethinking of Antimicrobial Decision-systems ​in the Management of Animal Production
Euroopa projekt ROADMAP (juuni 2019 - mai 2023) soodustab üleminekut loomade tootmisel mõistlikule antimikroobsele kasutamisele (AMU).
ROADMAP loob loometervishoiutöötajate, sidusrühmade ja poliitikakujundajatega suhtlemiseks interdistsiplinaarse ja mitme osalejaga perspektiivis uudseid lähenemisviise. Selles analüüsitakse AMU sotsiaalmajanduslikke tõukejõude, töötatakse välja kohandatud muutumisstrateegiad ja pakutakse üleminekustsenaariume erinevates põllumajandusloomade tootmise süsteemides Euroopas ning madala ja keskmise sissetulekuga riikides.

  Alternatives to Veterinary ANTimicrobials

AVANT (jaanuar 2020 - detsember 2024) on sektoriülene mitme osalejaga projekt, mille eesmärk on välja töötada antimikroobsete ainete alternatiivid sigade bakteriaalsete infektsioonide, eriti võõrutusperioodil esineva kõhulahtisuse, raviks, mis on peamine kariloomade antimikroobse kasutamise näidustus Euroopas. Prekliiniliste uuringute käigus kontrollitakse nende sekkumiste efektiivsust, toksilisust ja toimeviisi ning optimeeritakse nende annust ja koostist. Tulemusi ja uuringut veterinaararstide, põllumajandustootjate ja tarbijate arusaamade kohta antimikroobsetest alternatiividest kasutatakse koos juriidiliste ja majanduslike kaalutlustega kolme sekkumise valimiseks suuremahuliste põllumajandusettevõtete uuringute jaoks, hinnates kliinilist efektiivsust ja mõju antimikroobsete ainete kasutamisele.


  A safe DIVA vaccine for African Swine Fever control and eradication
Sigade Aafrika katk (ASF) on sigade laastav nakkushaigus - tavaliselt surmav. Selle viiruse vastu võitlemiseks pole vaktsiini. Euroopa Liit on kehtestanud ennetus- ja tõrjemeetmed sigade Aafrika katku kahtluse või kinnituse korral kas majandites või metssigades.
ELi rahastatud VACDIVA (oktoober 2019 - september 2023) projekt pakub metssigadele ja kodusigadele registreerimiseks valmis kolme ohutut ja tõhusat pilootvaktsiini. Samuti kinnitab see DIVA testid ning töötab välja kulude-tulude ja tõhusa järelevalve- ja kontrollvaktsineerimise strateegiad.
Kohapealsed katsed viiakse läbi Keenias ja Leedus. Ülemaailmsete stsenaariumide epidemioloogiline modelleerimine pakutakse teenuste portfellis, mis aitab loomatervishoiu asutustel haigust kontrollida ja likvideerida. 

  DIVERSITY OF LOCAL PIG BREEDS AND PRODUCTION SYSTEMS FOR HIGH QUALITY TRADITIONAL PRODUCTS AND SUSTAINABLE PORK CHAINS

TREASURE (aprill 2015 - märts 2019) eesmärk on tõhustada olemasolevaid ja luua uusi võrgustikke akadeemiliste ringkondade ja mitteakadeemiliste partnerite vahel piirkondades ja nende vahel ning tegeleda piirkondlike kõrgekvaliteediliste sealihatoodete väärtusahelaga, keskendudes mitmekesistele ja seni kasutamata seatõugudele, nende tootmissüsteemidele ja sealihatoodetele. Uurimistöö, kohaliku põllumajanduse, ettevõtete ja lõppkasutajate vaheline vastastikune mõju saavutatakse nende täiendavate sektorite partneritega kõigis teadus- ja arendustegevustes.

Kohalike seatõugude kirjeldus ja hindamine viiakse läbi uudsete genoomiliste tööriistade abil. Kohalike seatõugude toimivust hinnatakse vastandlikes agrogeograafilistes kliimatingimustes ja tootmissüsteemides (siseruumides, väljas, mahepõllumajanduses). Keskendutakse sigade söötmis- ja majandamisstrateegiatele ning kohapeal kättesaadavate söötmisressursside kasutamisele. Hinnatakse traditsiooniliste ja uute piirkondlike kõrge kvaliteediga sealihatoodete olemuslikku kvaliteeti ning erinevate turupiirkondade tarbijate suhtumist; eelkõige selliste toodete valiku motiivid ja valmisolek maksta. Kõik tegevused lähtuvad jätkusuutlikkusest (keskkonnamõju, loomade heaolu, toodete kvaliteet, tarbijate aktsepteeritavus ja turupotentsiaal). Tegevused hõlmavad uuenduslikke lähenemisviise, et vastata piirkondlike seakettide sotsiaal-majanduslikele nõudmistele, kaasates partnereid erinevatest sektoritest.

  Understanding pathogen, livestock, environment interactions involving bluetongue virus

Projekt PALE-Blu (juuni 2017 - november 2021) koondab Euroopa juhtivaid laboreid, kellel on väljakujunenud kogemused epidemioloogia, modelleerimise, vaktsineerimise, diagnostikasüsteemide, vektorbioloogia, patogeneesi, lammaste katarraalse palaviku (BTV) puhangute ja tõrje alal, ning mitmete teiste asutuste instituute. PALE-Blu uurib lammaste katarraalse palaviku viiruse, selle mäletsejaliste peremeesorganismide ja Euroopa ökosüsteemi jaoks oluliste putukavektorite koostoimeid. Projekt keskendub geneetilistele ja keskkonnateguritele (sealhulgas erinevate putukaliikide ja populatsioonide levikule), mis võivad mõjutada viiruste paljunemist ja levikut. Samuti uuritakse erinevate BTV tüvede esinemissagedust, levikut ja kontrolli erinevates piirkondades. Projekti raames uuritakse ka täiustatud kontrollistrateegiaid, sealhulgas tõhusamaid haiguste leviku mudeleid, diagnostilisi teste, viirusevastased ravimeid ja vaktsiine.


  Innovation for Sustainable Sheep and Goat Production in Europe

iSAGE (märts 2016 - veebruar 2020) parandab Euroopa lamba- ja kitsesektori jätkusuutlikkust ja uuendusvõimet. Projekti käigus tahetakse teha parandusi muutes sektorid tõhusamaks ja kasumlikumaks. Samuti teavitada inimesi sellest, kui palju lambaid ja kitsi panustab keskkonda ning millist kasu nad pakuvad teistele loomsetele toodetele. See aitab luua nišituru, et konkureerida muud tüüpi loomsete saadustega.

Nende eesmärkide saavutamiseks teevad iSAGE tööstuspartnerid tihedat koostööd uurimisrühmadega, et hinnata lammaste ja kitsede sektori jätkusuutlikkust. Kasutatakse nende hindamiste tulemusi, et teha kindlaks võimalikud tulevased probleemid või võimalused lamba- ja kitsekasvatuseks Euroopas.
Lisaks aitab tarbijate ja ühiskonna suhtumise hindamine ELi lamba- ja kitsesektorisse aidata meil suurendada ühiskonna heakskiitu ning lamba- ja kitsetoodete (liha ja piim) rolli tulevikus. 

  Swine diseases field diagnostics toolbox

Suurenenud asustustihedus kaasaegsetes loomakasvatussüsteemides on muutnud loomad haavatavaks erinevate piiriüleste nakkusetekitajate suhtes, mis ohustavad lihatööstuse tootlikkust. Tõhusad ravimid ja vaktsiinid on vähendanud kariloomade haiguste otsest koormust, võib loomade terviseohtude kogumõju tegelikult suureneda, sest globaliseerunud ja omavahel tihedalt seotud maailmas ulatuvad haiguste mõjud kaugemale loomahaigustest ja suremusest. Seetõttu on tõsiste biofüüsikaliste ja sotsiaalmajanduslike tagajärgede piiramiseks hädavajalik nakkushaiguste puhangute varajane diagnoosimine ja usaldusväärsete vastumeetmete kehtestamine. SWINOSTICS (november 2017 - oktoober 2021) arendab välja uue diagnostikaseadme, mis põhineb arenenud ja tõestatud, bioloogiliselt tundlikel ja fotoonilistel tehnoloogiatel, et võidelda uute ning endeemiliste viiruste vastu, mis põhjustavad epideemiaid sigade kasvandustes Euroopas. Diagnostikaseade võimaldab otsest ohuhindamist põllumajandusettevõtte tasandil koos kaubanduslike ja institutsionaalsete laborite analüütilise kvaliteediga. Seade on kaasaskantav ja annab tulemusi vähem kui 15 minutiga 4-5 proovi jaoks korraga, muutes selle väga sobivaks välitingimustes kasutamiseks.


  Innovative Management of Genetic Resources
IMAGE (märts 2016 - veebruar 2020) keskendub geneetilistele kogudele geenipankades (ex situ in vitro), mitte nii väga eluspopulatsiooni haldamisele (in situ in vivo). Siiski on sünergia geenipankade ja elava populatsiooni haldamise vahel ülioluline küsimus, millega projekt tegeleb.
IMAGE eesmärk on tõhustada geneetiliste kogude kasutamist ja uuendada loomade geenipankade haldamist. IMAGE arendab edasi genoomseid metoodikaid, biotehnoloogiaid ja bioinformaatikat loomade geneetiliste ressursside paremaks tundmiseks ja kasutamiseks.
Projekti lõppeesmärk on näidata geenipankade kasu säästvamate loomakasvatussüsteemide väljatöötamisel.

  Program for Innovative Global Prevention of Streptococcus suis.

Streptococcus suis on endeemiline sigade haigus, mis põhjustab sealiha tootmistööstusele olulisi majanduslikke kahjusid kõigis riikides, kus sigu suurelt kasvatatakse. S. suis on ka inimeste zoonootiline patogeen ja kogu maailmas teatatud nakkused on viimastel aastatel oluliselt suurenenud. Projekti PIGSs (juuni 2017 - november 2021) väljundid mõjutavad S. suis nakkuste peremeesorganismi-patogeeni- keskkonna vahelise koostoime mõistmist 1200–1500 S. suis isolaadi genoomi sekveneerimise kaudu. Projekti käigus töötatakse välja uued diagnostikameetodid nakkusohu ülemaailmseks jälgimiseks ning testitakse juhtumifarmides. Epidemioloogilised uuringud määravad kindlaks invasiivse S. suis’e haiguse riskitegurid, sealhulgas kaasinfektsioonide rolli ja hindavad nõuetekohaselt haiguse dünaamikat esindusfarmis. Projektiga suurendatakse oma arusaamist patogeneesis osalevatest virulentsusmehhanismidest, sealhulgas S. suis interaktsioonidest kaasasündinud immuunsüsteemiga. Projekti väljundid tugevdavad tõendusbaasi ennetus- ja kontrollistrateegiate jaoks, katsetades sigade uusi konserveeritud vaktsiini antigeene ja ennetusstrateegiaid, mis põhinevad mikrobiota manipuleerimisel ning kaasasündinud immuunsüsteemi stimuleerimisel ja küpsemisel.


  SMAll RuminanTs breeding for Efficiency and Resilience

SMARTER (november 2018 - oktoober 2022) kasutab uusi koostööstrateegiaid, et parandada lamba- ja kitsesektori vastupidavust ja tõhusust loomade, populatsiooni/tõu ja süsteemi/talu tasemel. SMARTERi üldeesmärk on:

  • fenotüüpiliselt ja geneetiliselt iseloomustada ja mõista uusi teadus- ja arendustegevusega seotud tunnuseid,
  • täiustada ja arendada uusi genoomseid ennustusmeetodeid,
  • luua uusi aretus- ja juhtimisstrateegiaid, mis hõlmavad neid uusi teadus- ja arendustegevusega seotud tunnuseid.
Projekt edendab väikeste mäletsejaliste põllumajandussüsteemide optimeeritud vastupanuvõimet, mis on sotsiaalmajandusliku jätkusuutlikkuse ja ökosüsteemiteenuste põhisammad maapiirkondades kogu Euroopas ja mujal.

  Poultry and PIg Low-input and Organic production systems’ Welfare

Tarbijad liiguvad tööstuslikust hulgitootmisest kõrgekvaliteedilise mahepõllumajandusliku või vähese sisendiga välipõllumajanduse poole, mis kasutab loomade tervise juhtimiseks kaasaegseid juhtimistavasid ja alternatiivseid abinõusid. Selle nõudluse rahuldamiseks laieneb mahepõllumajanduslik sigade ja linnuliha tootmine kogu maailmas. ELi rahastatud projekti PPILOW (september 2019 - august 2024) raames koostatakse lahendusi, et parandada kodulindude ja sigade heaolu, mida kasvatatakse mahepõllumajanduslikes ja vähese sisendiga välistingimustes. Projekt kavandab hindamisvahendeid, uuenduslikke aretus- ja kasvatusstrateegiaid ning tehnikaid loomade heaolu parandamiseks.


 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo