EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
Maainfo
UUDISED
Maainfo
UUDISKIRJAD
Maainfo
SÜNDMUSED
Maainfo
INNOVAATILISED PROJEKTID
Maainfo
EUROOPA PROJEKTID
Maainfo
AKIS
Maainfo
KONSULENTIDELE
Maainfo
INNOVATSIOONI hindamine
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  VEEBI TV
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutse andmine
Maainfo
  Maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

   

EUROOPA PROJEKTID: Agroökoloogia ja mahemajandus

Allikas: Maaeluvõrgustik
17. jaanuar 2021. a

  

  Organic Eprints on rahvusvaheline avalik arhiiv materjalidele, mis on seotud mahepõllumajandusliku toidu ja põllumajanduse uurimisega. Arhiiv sisaldab elektroonilisi terviktekste koos bibliograafilise teabe, kokkuvõtete ja muude metaandmetega. Samuti pakub see mahepõllumajanduse uurimistöö raames teavet organisatsioonide, projektide ja rajatiste kohta. 

  Efficient Carbon, Nitrogen and Phosphorus cycling in the European Agri-food  System and related up- and down-stream processes to mitigate emissions 

Projekt Circular Agronomics (september 2018 - august 2022) - tõhus süsiniku, lämmastiku ja fosfori tsükkel Euroopa põllumajanduse toidutööstussüsteemis ning sellega seotud protsessid heitkoguste vähendamiseks.


  Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network

Projekti NUTRIMAN (oktoober 2018 - märts 2021) on temaatiline võrgustik, mis koondab lämmastiku ja fosfori teemalisi praktilisi teadmisi rakendusteaduse, tööstuspraktika ning on põllumajandustöötajate huvides. Levitatakse teavet N / P taastamise uurimistulemuste (tehnoloogiad, tooted, tavad) kohta. Projekti eesmärk on parandada toitainete haldamise / taastumise potentsiaali levitades praktilist teavet.


 

LIVESEED - Improve performance of organic agriculture by boosting organic seed and plant breeding efforts across Europe

Horisont 2020 mitme osalejaga projekt LIVESEED (juuni 2017 - mai 2021) keskendub maheviljelustingimustele kohandatud kultivaride kättesaadavuse suurendamisele. Rohkem infot leiab SIIT

Maheseemne kättesaadavuse ja valiku suurendamiseks LIVESEED

 • ühtlustab seadusandlike nõuete rakendamist ja töötab välja tööriista seemnetarnijatele,
 • arendab sortide testimissüsteeme, maheseemne kvaliteedistrateegiaid; 
 • töötab välja uued aretuskontseptsioonid ja selektsioonivahendid,
 • uurib taimede ja mikroobide koostoimeid,
 • algatab uued aretusvõrgustikud kaunviljade, teravilja, köögivilja, viljapuude ja söödakultuuride osas,
 • tuvastab mahepõllumajanduslike seemnete turu kitsaskohti,
 • töötab välja aretuse ja seemnetootmise äri- ja juhtimismudelid,
 • kaasab sidusrühmi rühmad teabe vahetamiseks ja praktiliseks väljaõppeks; 
 • annab tebe sünteesil põhinevaid soovitusi.

  HNV-link - High Nature Value Farming: Learning, Innovation and Knowledge

Horisont 2020 projekt HNV-Link - Kõrge loodusväärtusega põllumajandus: õppimine, innovatsioon ja teadmised” (aprill 2016 - märts 2019) - keskendus kümne Euroopa piirkonna omavahelisele infovahetusele. Projekti algatus tuli EIP-AGRI fookusgrupist „High Nature Value (HNV) - Farming profitability“. 

Loe eestikeelset artiklit SIIT


Horisont 2020 rahastatud projekti CERERE (november 2016 kuni oktoober 2019) eesmärgiks oli luua alternatiivsete teraviljasüsteemidega tegelevate osapoolte temaatiline võrgustik. Võrgustiku eesmärgiks on edendada ja kiirendada uuendusi mahepõllumajandusliku/madala sisendiga teraviljatoidusüsteemides, et tõsta nende süsteemide majanduslikku, sotsiaalset ja keskkondlikku jätkusuutlikkust, tihendada praktikute ja teadlaste vahelisi sidemeid, suurendada agro-ökosüsteemide vastupidavust ning muuta kogu sektor konkurentsivõimelisemaks ja ühiskonna poolt paremini tunnustatuks. 

Loe eestikeelset artiklit SIIT


Temaatiline võrgustik Legumes Translated (november 2018 kuni oktoober 2021) toetab kaunviljade kui valgurikaste taimede kasvatamist ja tarbimist. Temaatilise võrgustikuna aitab see põllumajandustootjatel saada kasu asjakohastest teadusuuringutest. 

Loe eestikeelset artiklit SIIN


Projektis „AGROinLOG“ (november 2016 - aprill 2020) tutvustatakse integreeritud biomassi logistikakeskuseid, mis on mõeldud toidu- ja toiduks mittekasutatavate toodete jaoks. Projektis hinnatakse nende toodete tehnilist, keskkonnaalast ja majanduslikku teostatavust ning tasuvust. Projekt põhineb kolmel põllumajandustööstusel – sööda tootmine Hispaanias, oliiviõli tootmine Kreekas ja teravilja töötlemine Rootsis –, kus ollakse valmis rakendama uusi ärisuundi valmis biotoodete ning pooltoodete tootmiseks.


Temaatilise võrgustiku OK-Net Ecofeed (jaanuar 2018 - detsember 2020) eesmärk on aidata mahepõllumajanduslikel sea- ja linnukasvatusettevõtjatel suurendada  mahepõllumajandusliku ja kohaliku sööda kasutamist. Võrgustik avaldas 2019. aasta veebruaris kokkuvõtte „100% mahepõllumajandusliku ja kohaliku söödaga sigade ja kodulindude söötmine”.


Temaatilise võrgustiku “OK-Net Arable” (märts 2015- veebruar 2018) eesmärk oli põllumajandustootjate, nõustajate ning teadlaste vahelise teadmiste vahetuse parandamise kaudu suurendada mahe põllukultuuride tootlikkust ja kvaliteeti. Selle saavutamiseks koguti ja analüüsiti mahetaimekasvatust puudutavat materjali, loodi üleeuroopaline tootjate võrgustik teadmiste ja kogemuste jagamiseks ning loodi veebiplatvorm kogutud info kättesaadavuse parandamiseks.


Projektiga „AFINET“ (jaanuar 2017- detsember 2019) püüti edendada agrometsanduse rakendamist Euroopas. Selleks edendati agrometsanduse teemalist teadmiste jagamist teadlaste ja praktikute vahel ning koostati materjale, sh loodi andmebaas teadustulemustest ning uuenduslike ideedega.


Projekti „Inno4Grass“ (jaanuar 2017 - detsember 2019) eesmärk oli ületada lõhe praktikute ning teadlaste vahel, et tagada uuenduslike süsteemide rakendamine tootmiseks kasutatavatel rohumaadel. Pikemaajalisem eesmärk on suurendada Euroopa rohumaade kasumlikkust ning säilitada keskkonnaväärtusi.


Temaatilise võrgustiku „AGRIFORVALOR“ (märts 2016 - august 2018) eesmärk on põllumajanduslikust ja metsanduslikust tegevusest tulenevate jäätmete, kõrvalsaaduste ja jääkide väärindamine uuteks toodeteks või tööstuslikeks ressurssideks. Projekti raames korraldatakse koolitusi, juhendatud treeninguid ning e-õpet.


Projekti „AgroCycle“ (juuni2016 - mai 2019) eesmärk oli muuta madala väärtusega põllumajandusjäätmed väärindatud toodeteks, saavutades aastaks 2020 jäätmete ringlussevõtu ja nende väärtuse suurenemise 10% võrra. Selle saavutamiseks arendati üksikasjalik ning terviklik ülevaade jäätmevoogudest ja katsetati erinevaid jäätmete käitlemise ning väärindamise viise.


  Integrated on-farm Aquaponics systems for co-production of fish, halophyte vegetables, bioactive compounds, and bioenergy

Harilik soolarohi (Salicornia europaea) on soolastel muldadel kasvav taim, mille noori võrseid kasvatatakse ja müüakse toiduks ning osa puitunud varrest on kasutatav mulla parandamiseks ning ürdisoola tootmiseks. Siiski läheb ligikaudu 80% taimest raisku, kuna taime kõrge soolasisalduse tõttu ei sobi see väetiseks. Projekt „AQUACOMBINE“ (oktoober 2019 - september 2023) pakub uue lähenemise, kuidas väärindada hariliku soolarohu puitunud osa nii, et sellest saaks toota biokemikaale ja bioenergiat. Samuti uuritakse hariliku soolarohu jääkidest kalasööda tegemist akvapoonikat kasutades.


Temaatiline võrgustik ENABLING (detsember 2017 - november 2020) käsitleb uusi lähenemisviise kohalikes biopõhistes innovatsioonivõrgustikes. Temaatilise võrgustiku eesmärk on arendada biopõhise tööstuse potentsiaali, edendades biopõhiste toodete tootmiseks tõhusate tarneahelate loomist. Selleks pakutakse vahendeid ja metoodikaid, mis soodustavad koostööd ja teadmiste vahetamist sektoris. 


 

FERTIMANURE is a project dedicated to the innovative nutrient recovery from secondary sources for the production of high-added value FERTIlisers from animal MANURE

FERTIMANURE on ELi rahastatud projekt (jaanuar 2020 - detsember 2023), mis töötab välja, integreerib, katsetab ja kinnitab uuenduslike toitainete juhtimise strateegiaid, et loomade sõnnikust efektiivsemalt taastada mineraalseid toitaineid ja teisi olulisi saadusi koos agrooomiliste väärtustega. Projekt on pühendatud toitainete uuenduslikule taastamisel sekundaarsetest allikatest - loomasõnnikust, kõrge lisandväärtusega väetiste tootmiseks.


  Optimising bio-based fertilisers in agriculture

Imporditud mineraalne fosfaat ja fosiilsed energiamahukad lämmastikväetised põhjustavad suuri kahjulikke mõjusid keskkonnale samal ajal toitainerikkad kõrvalvoolud/orgaanilised jäätmed leiavad vähe kasutust. Lex4bio (June 2019 – May 2023) põhiülesanne on universaalne, teaduspõhine tööriistakomplekt biopõhiste väetiste(BBF) kasutamiseks põllumajanduses ja hinnata nende keskkonnamõju taastumatu energia kasutamise, kasvuhoonegaaside ja oluelusringi hindamise osas.


  Innovative approaches to turn agricultural waste into ecological and economic assets

Projekt tegeleb uuendusliku lähenemisviisiga pöörata põllumajanduse jäätmed ökoloogiliseks ja ökonoomseks varaks. Juhitud "nullkulu" sotsiaalsetest nõuetest, NoAW (oktoober 2016 – jaanuar 2021) eesmärgiks on rakendada ringmajanduse mõtteviisi põlumajandusjäätmetele territoriaalsel ja hooajalisel skaalal.


  A genuine approach to close nutrient loops
Nutri2Cycle (oktoober 2018 – september 2022) aitab sulgeda toitainete ringlust autentse lähenemisviisiga. Nutri2Cycle uurimus keskendub kolmele sambale:
 
 • Agrotöötlus
 • Loomakasvatus
 • Taimetöötlus
Lämmastiku ja fosfori taastamist on võimalik taludes märkimisväärselt parandada luues paremad sünergiad loomakasvatuse ja taimetööstuse vahel. Need täiustused lihtsustavad süsiniku taastamist mullas ja vähendavad kasvuhoonegaaside heitmeid, mida võiks kombineerida energia tootmiseks oma tarbeks talus.

  Understanding and improving the sustainability of agro-ecological farming systems in the EU
UNISECO (mai 2018 - aprill 2021) on Euroopa uurimisprojekt, mille eesmärk on arendada uuenduslikke lähenemisviise, et parandada arusaamist sotsiaalmajanduslikest ja poliitilistest teguritest ning tõketest agroökoloogiliste tavade edasisel arendamisel ja rakendamisel ELi põllumajandussüsteemides.
Eesmärk ja üldeesmärk on tugevdada Euroopa põllumajandussüsteemide jätkusuutlikkust, luues parendatud ja tavadega kinnitatud strateegiad ning stiimulid parema agroökoloogilise lähenemise edendamiseks. UNISECO käsitleb tööprogrammi teemat SFS-29-2017 ja aitab kaasa säästvale toiduga kindlustatusele, määrates kindlaks ja toetades põllumajandussüsteeme, mis võimaldavad toota tervislikku toitu, säilitades samal ajal keskkonda ja toovad lisaväärtust talumajapidamistele ja väärtusahela erinevatele sidusrühmadele.

  Redesigning European cropping systems based on species MIXtures

 ReMIX (mai 2017 - aprill 2021) kasutab liigisegude eeliseid mitmekesisemate ja vastupidavamate agroökoloogiliste põllukultuuride kasvatamise süsteemide kujundamisel. Mitme osalejaga lähenemisviisil põhinev ReMIX annab uusi teadmisi, mis on nii teaduslikult usaldusväärsed kui ka tavapärases ja mahepõllumajanduses sotsiaalselt väärtuslikud. Projekt käsitleb praktilisi küsimusi ja kavandab kasutusvalmis praktilisi lahendusi. Samuti hõlmab projekt lõppkasutajate vajaduste täpsustamist ning kohapealsete ja farmides tehtavate katsete ühisprojekteerimist kuni uute sortide ja tavade hindamisega tutvustamiseni. ReMIX aitab kaasa produktiivsete ja vastupidavate põllumajandussüsteemide kasutuselevõtule.


  Designing InnoVative plant teams for Ecosystem Resilience and agricultural Sustainability

Projekt DIVERSify (aprill 2017 - märts 2021) töötas selle nimel, et mõista, kuidas optimeerida põllukultuuride segude või „taimemeeskondade“ tööd, et parandada saagikuse stabiilsust, vähendada umbrohtude, kahjurite ja haiguste kadusid ning suurendada keskkonnamuutuste suhtes vastupidavust. Rahvusvaheliste teadlaste, põllumajandustootjate ja muude sidusrühmade meeskond töötas koos töötades välja tõendid ja juhised selle kohta, kuidas ökoloogiliste kontseptsioonide abil parandada Euroopa põllumajanduse tootlikkust ja jätkusuutlikkust.


  Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use

SolACE (mai 2017 - aprill 2022) - lahendused agroökosüsteemi ja põllukultuuride tõhususe parandamiseks vee ja toitainete kasutamisel - eesmärk on aidata Euroopa põllumajandusel silmitsi seista suurte väljakutsetega, eelkõige suurenenud sademete varieeruvusega ning lämmastiku- ja fosforväetiste kasutamise vähenemisega nii majanduslikel kui ka ökoloogilistel eesmärkidel. SolACE kujundab lahendused (strateegiad ja tööriistad), mis ühendavad uudsed põllukultuuride genotüübid ja agroökosüsteemi haldamise uuendused, et parandada vee ja toitainete kasutamise efektiivsust. Selles vaadeldakse mitmesuguseid põllumajanduskontekste pedoklimaatilistes piirkondades ja Euroopa põllumajandussüsteemides.


  Replacement of Contentious Inputs in organic farming Systems

„Mahepõllumajandussüsteemide vaidlusaluste sisendite asendamine” (RELACS) soodustab kulutõhusate ja keskkonnasäästlike vahendite ja tehnoloogiate väljatöötamist ja hõlbustamist, et järk-järgult kaotada mahepõllumajandussüsteemides vaieldavaks peetavate sisendite sõltuvus ja kasutamine. Süsteemse lähenemisviisina säästvale põllumajandusele on mahepõllumajanduse eesmärk tõhusalt juhtida ökoloogilisi protsesse, vähendades samas sõltuvust põllumajandusettevõtte välistest sisenditest. Projekt RELACS (mai 20218 - aprill 2022) töötati  välja, kaasates teadusuuringute, põllumajanduse, nõustamisteenuste ja tööstuse osalejaid algusest peale, rakendades seega tõeliselt mitme osalejaga lähenemisviisi.


  Pathways to phase-out contentious inputs from organic agriculture in Europe

Projekti Organic-PLUS (mai 2018 - oktoober 2022) üldine eesmärk on pakkuda kvaliteetset, interdistsiplinaarset ja teaduslikult põhjendatud otsustetoetust, et aidata kõigil orgaanilise sektori osalistel, sealhulgas riikliku ja piirkondliku tasandi poliitikakujundajatel, jõuda ELi orgaanilise eduloo järgmisele tasandile. Seda tehes võivad mahepõllundussüsteemid olla rohkem kooskõlas mahepõhimõtetega, kuid samaväärselt ELi biomajanduse tegevuskavaga. Organic-PLUSi eesmärgid on: 

 • tuvastada ja väärtustada praegu Euroopa põllumajanduses kasutatavaid vaidlusaluseid sisendeid; 
 • pakkuda konkreetseid tehnilisi lahendusi nende kasutamise minimeerimiseks või järkjärguliseks lõpetamiseks; 
 • anda järkjärgulise stsenaariumi keskkonna-, sotsiaal- ja majandushinnanguid; 
 • levitada ja vahendajate teadmised, ideed ja tulemused mõju maksimeerimiseks.

 
Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding
ECOBREED (mai 2018 - aprill 2023) parandab mahepõllumajanduslikuks ja vähese sisendiga tootmiseks sobivate seemnete ja sortide kättesaadavust. Tegevused keskenduvad neljale põllukultuuriliigile, mis on valitud mahepõllumajandusliku sektori konkurentsivõime suurendamise võimaliku panuse tõttu, st pehme nisu, kartul, sojauba ja tatar. Projektiga töötatakse välja a) mahepõllumajandusliku aretuse meetodid, strateegiad ja infrastruktuurid, b) parema stressikindluse, ressursikasutuse tõhususe ja kvaliteediga sordid ning c) kvaliteetsete maheseemnete tootmise täiustatud meetodid.
Eesmärgid on:
 • suurendada seemnete ja sortide kättesaadavust mahepõllumajanduses ja vähese sisendiga sektoris;
 • teha kindlaks orgaanilise ja vähese sisendiga tootmiskeskkonnas sobivad omadused ja omaduste kombinatsioonid, sealhulgas toitainete kõrge kasutegur ja umbrohu konkurentsivõime / allelopaatia;
 • suurendada aretustegevust mahepõllumajandusliku ja vähese sisendiga taimekasvatuse jaoks.

  Breeding for Resilient, Efficient and Sustainable Organic Vegetable production

BRESOVi (mai 2018 - aprill 2023) eesmärk on lahendada kasvava maailma elanikkonna ja muutuvate kliimatingimuste toitumisalaseid probleeme, suurendades erinevate köögiviljakultuuride tootlikkust mahepõllumajandusliku ja jätkusuutliku põllumajanduse infrastruktuuris. BRESOV töötab brokkoli, kohviubade ja tomatiga, kuna neil köögiviljakultuuridel on oluline roll meie ülemaailmse toidu- ja toitumisjulgeoleku eesmärgi saavutamisel ning nad võivad orgaanilistes tingimustes aidata kaasa süsiniku salvestamisele ja lämmastiku sisseviimisele, parandades orgaanilise mulla kvaliteeti.


  Soil biodiversity enhancement in European agroecosystems to promote their stability and resilience by external inputs reduction and crop performance increase

Mulla bioloogiline mitmekesisus ja sellega seotud ökosüsteemi teenused võivad põhjustada taimekasvatust ja kvaliteedi tõusu. ELi poliitikad soodustavad juhtimistavasid ja tootmissüsteeme, mis tagavad põllumajanduse stabiilsuse, vastupidavuse ja kasvu. ELi rahastatud projekti SoildiverAgro (juuni 2019 - mai 2024) eesmärk on pakkuda välja uusi tavasid, mis suurendaksid põllukultuuride kvaliteeti ja tootmist, vähendades samas väliseid sisendeid. SoildiverAgro võetakse kasutusele üheksas Euroopa piirkonnas, kasutades arenenud majandamistavasid, mis põhinevad mükoriisadel ja taimekasvu soodustavatel bakteritel, mullaorganismide asjakohasel haldamisel, sobivatel külvikordadel ja kultuuridevahelisel põllukultuuril, kahjuritõrjesüsteemidel, toitainete vahekultuuridel, kahjurite tõrjeks püütud põllukultuuridel, kõrvalsaadustel pinnase leevendajatena ja piisavate mullaharimissüsteemidena. Projekti tulemusi hinnatakse mulla bioloogilise mitmekesisuse, ökosüsteemide teenuste osutamise ning põllukultuuride majandamise keskkonnamõju, sotsiaalse ja majandusliku mõju osas.


    Poultry and PIg Low-input and Organic production systems’ Welfare

 Tarbijad lähevad tööstuslikust lahtisest tootmisest kõrvale kõrgekvaliteedilise mahepõllunduse või vähese sisendiga välitootmise poole, kus kasutatakse loomade tervise haldamiseks majandamistavasid ja alternatiivseid abinõusid. Selle nõudluse rahuldamiseks laieneb orgaaniline sea- ja linnuliha tootmine kogu maailmas. ELi rahastatud projekt PPILOW koostab lahendusi mahepõllunduses ja vähese sisendiga välitingimustes kasvatatavate kodulindude ja sigade heaolu parandamiseks. See hõlmab kõiki tootmisahela osalejaid - põllumajandustootjatest tarbijate ja teadlaste ning poliitikakujundajateni. Projekt kavandab hindamisvahendeid, uudseid aretus- ja kasvatusstrateegiaid ning tehnikaid loomade heaolu parandamiseks. Kiire kasutuselevõtu tagamiseks kavatseb projekt tegevust levitada koolituste, videote ja kohapartnerite kaudu.


 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo