EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
Maainfo
UUDISED
Maainfo
UUDISKIRJAD
Maainfo
SÜNDMUSED
Maainfo
INNOVAATILISED PROJEKTID
Maainfo
EUROOPA PROJEKTID
Maainfo
AKIS
Maainfo
KONSULENTIDELE
Maainfo
INNOVATSIOONI hindamine
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  VEEBI TV
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutse andmine
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

   

EUROOPA PROJEKTID: Teabe- ja Innovatsioonisüsteemid

Allikas: Maaeluvõrgustik
20. mrts 2018. a

 


Projekti AgriLink (juuni 2017 kuni mai 2021) eesmärgiks on stimuleerida üleminekut jätkusuutlikumale põllumajandusele, parandades arusaamist konsulentide rollist teadmistevoogude tugevdamisel, õppimise tõhustamisel ja innovatsiooni suurendamisel paljude Euroopas eksisteerivate erinevate põllumajandusettevõtete liikide osas. Projekti käigus analüüsitakse nõustamisteenuste rolli põllumajandustootjate otsustusprotsessi eri etappidel. Hinnatakse nõustamise rolli põllumajandustootjate otsuse kolmes erinevas etapis: 1) muutuste „käivitamises”, 2) innovatsioonivõimaluste kaalumise ajal ja 3) uute uuenduste rakendamise ajal.


Projekti LIAISON (juuni 2018 kuni november 2021) eesmärk on aidata ära kasutada innovatsioonipartnerluse potentsiaali põllumajanduses, metsanduses ja maapiirkondades. Projekt aitab paremini mõista, mis teeb eduka partnerluse innovatsiooniks. Miks on mõnel partnerlusel võime ise organiseeruda, uusi ideid jäädvustada, neid hooldada ja midagi uut luua? Kuidas muudetakse uue lahenduse millekski, millel on praktiline rakendus? LIAISONi põhieesmärk on leida viisid, kuidas julgustada rohkem edukaid innovatsioonipartnerlusi!


 

Projekt FAIRShare (november 2018 - oktoober 2023) kaasab, võimaldab ja suurendab sõltumatut põllumajanduslike nõustajate kogukonda, koondades teavet nõustamise digitaalsete tööriistade kohta. Praegune elektrooniliste andmete genereerimise, analüütika ja kommunikatsiooni-tehnoloogiate ajastu võimaldab põllumajanduslikes ettevõtetes täpsemat, kiiremat ja paremat otsustamist.

  • materjalide kogumine rahvusvaheliselt kasutatavate digitaalsete tööriistade ja teenuste kohta. Vaata ( Digital Advisory Tools - DATs) loendit SIIN
  • nõustajate võrgustiku kohtumised digitaalsete tööriistade kohta teabe vahetamiseks, ühiseks kujundamseks ja rakendamiseks

Projekti SmartAgriHubs (november 2018 kuni oktoober 2022) eesmärk on innovatsiooni ökosüsteemi edendamise kaudu aidata kaasa Euroopa põllumajandus- ja toidusektori digitaliseerimisele. Osana projektist on loodud Innovatsiooniportaal (ingl Innovation Portal), mis koondab huvirühmade esindajaid, asutusi – sh digiinnovatsiooni keskuseid ja kompetentsikeskuseid – infot koolituste kohta ning materjale.

Loe eestikeelset artiklit SIIT


Projekti NEFERTITI (jaanuar 2018 kuni detsember 2021) üldeesmärk on luua kogu ELi hõlmav esitlus- ja katsepõllumajandusettevõtete võrgustik, mille eesmärk on edendada teadmiste vahetust, osalejate vahelist inspiratsiooni ja tõhusat innovatsiooni põllumajandussektoris, tutvustades tehnikaid. Esitlustegevused keskenduvad innovatsiooni näitamisele ja mõistmisele töötavas põllumajandusettevõttes või kohalikus võtmes. On palju erinevaid demoüritusi ning nendel toimuvatel teabevahetustel võib olla mitu vormi, näiteks teadmiste levitamine, nõustamine ja lahenduste pakkumine, vahendite kooskujundamine ja teadusuuringute läbiviimine.


Projekti i2connect (november 2019 kuni oktoober 2024) projektimeeskond töötab nõustajate ja nende organisatsioonidega, et kaasata ja toetada põllumajandustootjaid ja metsaomanikke interaktiivsetes innovatsiooniprotsessides. Innovatsioon on oluline tegur, mis võimaldab pidevalt kohaneda erinevate ja mõnikord vastuoluliste väljakutsetega ning kasutada ära uusi võimalusi. Projektiga püütakse luua Euroopa põllumajanduse ja metsanduse innovatsiooniprotsesse vahendavate nõustajate tugivõrgustiku.

  • inventuur, kus analüüsitakse kogu Euroopa parimaid tavasid innovatsiooniprotsesseide juhtimisel;
  • Euroopa riikide AKIS süsteemide ülevaated, sh EESTI
  • koolitatakse koolitajaid nõustajate ettevalmistamiseks. Tähelepanu pööratakse viisidele, kuidas nõustamisteenuste juhid, teadustöötajad, poliitikakujundajad ja teised saavad luua tingimusi, mis soodustavad interaktiivseid innovatsiooniprotsesse. 
  • luuakse elektrooniline platvorm, mis võimaldab konsulentide vastastikust juhendamist ja kogemuste jagamist.


EURAKNOS (jaanuar 2019 - dets 2020) on Horizon2020 programmi temaatiline võrgustik, mis alustas oma tegemisi 2019. aasta alguses ning mille eesmärgiks on luua võrgustik, mis tugevdab ELi põllumajandusteadmiste baasi, kogudes olemasolevaid teadmisi ja parimaid tavasid ülejäänud 29st olemasolevast temaatilisest võrgustikust.
Loe eestikeelset artiklit SIIT


Projekti EUREKA (2020-2021) eesmärk on tugevdada ja parandada põllumajanduse ja maapiirkondadega seotud teadmussiiret ja innovatsiooni nii üle-euroopalisel kui riiklikul ja piirkondlikul tasandil. EUREKA arendab platvormi "FarmBook" – ühtset avatud lähtekoodiga e-platvormi programmi "Horisont 2020" mitme osapoolega projektide raames loodud materjalide kogumiseks ja jagamiseks.

Loe eesti keeles SIIT


Smart-AKIS (märts 2016 - kuni august 2018) oli võrgustik, mis edendas arukate põllumajandustehnoloogiate rakendamist Euroopa põllumajandustootjate kogukonnas. Samuti tegeleti teaduse ja praktika vahelise lõhe ületamisega, aidates kindlaks teha, milliseid lahendusi tootjad vajavad.


Kuna EL-s innovatsiooni vahendamise ja toetamisega tegelevate asutuste roll on kohati ebaselge, algatati projekt „AgriSpin“ (märts 2015- august 2017), mille eesmärk oli parandada innovatsiooni tugisüsteeme ja innovatsiooni vahendamise tavasid Euroopa põllumajanduses ning toetada Euroopa innovatsioonipartnerluse algatust. Projekt pakkus juhiseid kohtumiste pidamiseks, teiste projektide ja temaatiliste võrgustikega kohtumistel osalemiseks ning juhiseid, kuidas avaldada mõju enda organisatsioonis ja mujal.


Projekti AgriDemo-F2F (jaanuar 2017- juuni 2019) eesmärk oli edendada vastastikust õppimist põllumajandusettevõtjate kogukonnas. Vastastikkust õppimist soodustava keskkonnana kasutatakse esitlustegevusi ettevõtetes ning nende tõhustamiseks kaasati projekti eri kogemuste ja taustaga osalejaid.


Projektis PLAID (jaanuar 2017 - juuni 2019) julgustati taludes esitluste tegemise kaudu põllumajandustootjaid ja ettevõtete töötajaid omaks võtma uuendusi, mis aitavad saavutada põllumajanduse jätkusuutlikkuse. Projektis tehti ülevaade headest näidetest ja lahendustest, kuidas uuendusi ettevõttes rakendati. Lisaks arendas PLAID koos põllumajandustootjatega virtuaalseid vahendeid esitluste tegemiseks.


  Innovations in Technology, Institutional and Extension Approaches towards Sustainable Agriculture and enhanced Food and Nutritional Security in Africa
Toidu- ja toitumisjulgeolek (FNS) on Aafrika jaoks endiselt väljakutseks, hoolimata minevikus põllumajanduse uurimises ja laiendamises tehtud jõupingutustest, mis on tingitud tehnoloogia ja teadmiste vahetuse lõpptarbijatele ebaefektiivsest rakendamisest. InnovAfrica (juuni 2017 - mai 2021) peamine eesmärk on parandada FNS-i, integreerides säästva põllumajanduse intensiivistamise (SAI) süsteemid, uuenduslikud institutsioonilised lähenemisviisid uudsete laiendus- ja nõustamisteenustega (EAS) ning suurendades väikepidajate kohanemisvõimet Sahara-taguses Aafrikas (SSA).
InnovAfrica testib, integreerib ja levitab väikepidajatele sobivaid kõrgeimate kontrolliasutuste süsteeme, institutsionaalseid lähenemisviise (nt MAP-id, seemnete kohaletoimetamise süsteemid) ja EAS-e (nt nutitelefonide toetatavad dünaamilised teadmusplatvormid, küla teadmistekeskused).

  Bringing Organisations and Network Development to higher levels in the farming sector in Europe
Põllumajandustootjatel ja maakorraldajatel on Euroopa põllumajandussektori keskkonnaalases ja majanduslikus jätkusuutlikkuses võtmeroll. See, kuidas nad organiseeruvad ja võrgustuvad, ning võime ühendada individuaalset ja kollektiivset tööd, mis mõlemad vastastikku tugevdavad, mõjutavad kriitiliselt Euroopa toiduainete ja maastike tulevikku.
BOND (november 2017 - oktoober 2020) projekti eesmärk oli jõuda kõrgema taseme organiseerituse ja võrgustike loomiseni ning arendada pikas perspektiivis tervislikumat, produktiivsemat ja harmoonilisemat põllumajandussektorit Euroopas.
 
Sellest vaatenurgast lähtudes oli BONDi eesmärk aidata vabastada, tugevdada ja korraldada kogu Euroopa valitud riikides põllumeeste ja maahaldurite üksikisikute, rühmade ja üksuste kollektiivse tegevuse ning võrgustike loomise potentsiaali, et luua tugev, dünaamiline ja tõhusad organisatsioonid, kellel on oma hääl ja koht poliitika kujundamisel. Teistega töötamise, mitme osalejaga suhtlemise laiendamise eeliste kaudu edendas projekt inimeste heaolu, maastike haldamist, põllumajanduse kasvu ja jõulist sotsiaalset kapitali kogu Euroopas.

  Educating the next generation of professionals in the agrifood system

NEXTFOOD (mai 2018 - aprill 2022) juhib otsustavat üleminekut säästvamale ja konkurentsivõimelisemale põllumajandus- ja metsandussüsteemi arendamisele, kavandades ja rakendades haridus- ja koolitussüsteeme, et valmistada ette uusi või juba praktiseerivaid spetsialiste, kes suudaksid meie kiiresti muutuvas ühiskonnas rohelist muutust edasi lükata. NEXTFOOD vaidlustab lineaarse vaate teadmussiirdest kui ülalt-alla protsessist uurimiselt nõuandmisele ja praktikale ning toetab üleminekut õppijakesksemale, osalusrikkamale, tegevuspõhisemale ja tegevusele suunatud haridusele ja õppimisele põllumajandus- ja metsandussüsteemides.


  Agricultural Knowledge Systems in Transition: Towards a more effective and efficient support of Learning and Innovation Networks for Sustainable Agriculture
SOLINSA (veebruar 2011 - jaanuar 2014) projekti üldeesmärk on välja selgitada tõhusad ja mõjusad lähenemisviisid eduka LINSA (õppe- ja innovatsioonivõrgud säästva põllumajanduse jaoks) toetamiseks kui säästva põllumajanduse ja maaelu arengu põllumajanduse innovatsioonisüsteemidele ülemineku tõukejõud.
Selle eesmärgi saavutamiseks:
• Uuritakse LINSA-sid (jätkusuutliku põllumajanduse õppe- ja innovatsioonivõrke) empiiriliselt kui alt ülespoole suunatud ülemineku tõukejõude
• Parandage keerukate õppeprotsesside tõkete mõistmist ja töötage välja soovitused nende vältimiseks / kõrvaldamiseks
• Luuakse avatud õppimisruumid osalejatele väljaspool projekti, jagades ja levitades projekti tulemusi
• Tehakse kindlaks institutsionaalsed tegurid, mis võimaldavad või piiravad olemasolevat AKS-i tõhusa LINSA toetamisel teadmiste ja innovatsioonipoliitika muutmise kontekstis
• Töötatakse välja jätkusuutliku põllumajanduse ja maaelu arengu innovatsiooni kontseptuaalne raamistik.

  Transition paths to sustainable legume based systems in Europe

TRUE (aprill 2017- september 2021) on 22 partneri konsortsium, mis hõlmab äri- ja ühiskonnategelasi nii kaunviljade tootmisest, töötlemisest kui ka kodanikest. TRUE aluseks on loodus- ja sotsiaal- ning humanitaarteaduste tippteadus. TRUE peamine eesmärk on välja selgitada ja võimaldada üleminekuteed, et realiseerida edukad kaunviljatoetusega tootmissüsteemid ning põllumajanduslikud sööda- ja toiduahelad. See saavutatakse järgmiselt: 

  • tõeline mitmeosaline lähenemisviis, mis tasakaalustab keskkonna-, majandus- ja sotsiaalsed väärtpaberid, minimeerides keskkonnamõju; 
  • mitmekesisuse ja vastupidavuse optimeerimine äri- ja keskkonnaalaselt kogu tarneahelas; 
  • ja suurepärase toitumise tagamine, et tagada inimeste ja loomade kõrgeim võimalik tervislik seisund ja heaolu. 
TRUE saavutab selle, kasutades 15 põllumajandusvõrku ja 7 tarneahelale keskendunud innovatsiooni juhtumiuuringuid, et iseloomustada peamisi mehhanisme ja nendega seotud ökosüsteemi teenuste näitajaid. See annab võimaluse toota populaarseid ja uudseid kaunviljapõhiseid tooteid turuperspektiivide ja võimete, sealhulgas lühikeste tarneahelate põhjal. Kasutades täiustatud matemaatilisi lähenemisviise,  elutsükli analüüsi ning sotsiaalmajanduslikku ja mitme atribuudi modelleerimist, loovad need ainulaadseid otsuste tugivahendeid, et leida optimaalsed üleminekuteed. Tagamaks kaunviljade toetatud süsteemide kasumlikkus tootmise tõukest kuni tarneahelate, turgude ja tarbijate tõmbamiseni.

    Stepping-up IPM decision support for crop protection
Põllukultuuride kaitse ja kahjuritõrje on kogu Euroopas peamised majanduslikud probleemid. Põllumajandustootjate praegused otsuste toetamise süsteemid (DSS) annavad piiratud nõu peamiselt seetõttu, et need on regioonispetsiifilised ja kahjuritõrjelahenduste ohutus ja tõhusus ei ole piisavalt hinnatud. ELi rahastatud IPM Decisions (juuni 2019 - mai 2024) projekti eesmärk on luua üleeuroopalise veebiplatvormi kaudu uus ja täiustatud DSS, mis on integreeritud andmete, tööriistade ja ressurssidega. Platvormi kasutajad moodustavad integreeritud kahjuritõrjeotsuste võrgustiku, mis hõlmab kasvatajaid, konsultante, teadlasi ja põllumajandusorganisatsioone, kes töötavad välja ja levitavad ajakohaseid lahendusi kahjuritõrjeks. Projektil on tohutu mõju kogu Euroopas, kuna see parandab kahjuritõrje tõhusust ja tagab parema majandusliku tulu põllumajanduses.

  Understanding and improving the sustainability of agro-ecological farming systems in the EU
UNISECO (mai 2018 - aprill 2021) on Euroopa uurimisprojekt, mille eesmärk on arendada uuenduslikke lähenemisviise, et parandada arusaamist sotsiaalmajanduslikest ja poliitilistest teguritest ning tõketest agroökoloogiliste tavade edasisel arendamisel ja rakendamisel ELi põllumajandussüsteemides.
Eesmärk ja üldeesmärk on tugevdada Euroopa põllumajandussüsteemide jätkusuutlikkust, luues parendatud ja tavadega kinnitatud strateegiad ning stiimulid parema agroökoloogilise lähenemise edendamiseks. UNISECO käsitleb tööprogrammi teemat SFS-29-2017 ja aitab kaasa säästvale toiduga kindlustatusele, määrates kindlaks ja toetades põllumajandussüsteeme, mis võimaldavad toota tervislikku toitu, säilitades samal ajal keskkonda ja toovad lisaväärtust talumajapidamistele ja väärtusahela erinevatele sidusrühmadele.

  Swine diseases field diagnostics toolbox

 

Suurenenud asustustihedus kaasaegsetes loomakasvatussüsteemides on muutnud loomad haavatavaks erinevate piiriüleste nakkusetekitajate suhtes, mis ohustavad lihatööstuse tootlikkust. Tõhusad ravimid ja vaktsiinid on vähendanud kariloomade haiguste otsest koormust, võib loomade terviseohtude kogumõju tegelikult suureneda, sest globaliseerunud ja omavahel tihedalt seotud maailmas ulatuvad haiguste mõjud kaugemale loomahaigustest ja suremusest. Seetõttu on tõsiste biofüüsikaliste ja sotsiaalmajanduslike tagajärgede piiramiseks hädavajalik nakkushaiguste puhangute varajane diagnoosimine ja usaldusväärsete vastumeetmete kehtestamine. SWINOSTICS (november 2017 - oktoober 2021) arendab välja uue diagnostikaseadme, mis põhineb arenenud ja tõestatud, bioloogiliselt tundlikel ja fotoonilistel tehnoloogiatel, et võidelda uute ning endeemiliste viiruste vastu, mis põhjustavad epideemiaid sigade kasvandustes Euroopas. Diagnostikaseade võimaldab otsest ohuhindamist põllumajandusettevõtte tasandil koos kaubanduslike ja institutsionaalsete laborite analüütilise kvaliteediga. Seade on kaasaskantav ja annab tulemusi vähem kui 15 minutiga 4-5 proovi jaoks korraga, muutes selle väga sobivaks välitingimustes kasutamiseks.


 

  Living Lab research concept in Rural Areas
LIVERURi (mai 2018 - oktoober 2021) eesmärk on laiendada maapiirkondades äärmiselt uuenduslikku ärimudelit Living Labs. Maaelu Living Labi strateegilise arengu aluseks on jätkusuutliku sidusrühmade partnerluse loomine; kasutajad, poliitikakujundajad, ettevõtted, teadlased sõlmivad lepinguid, mille alusel nad võivad teha pikemaajalist koostööd. Projekt LIVERUR tuvastab Living Labsi uuenduslike ärimudelitena, mida praegu maapiirkondades arendatakse, ning teeb sotsiaalmajandusliku analüüsi, et teha kindlaks, kirjeldada ja võrrelda erinevusi uue Living Labi lähenemisviisi ja ettevõtlikumate traditsiooniliste lähenemisviiside vahel (masstootmine, hindade arendamine), kulustruktuuride optimeerimine koos ettevõtetega, ratsionaliseerimine. Projekt LIVERUR pöörab erilist tähelepanu Living Labsile, kuna need soodustavad ressursside säästvamat mobiliseerimist, paremat koostööd väärtusahela ettevõtjate vahel ja toovad kaasa uusi teenuseid. Living Lab kasutab avatud innovatsiooni kontseptsiooni laiemas tähenduses, kus edu/ebaõnnestumise määra määravad empiiriliselt põhinevad uurimistöö võtmetegurid. Kuna empiiriliselt põhjendatud uuringutest on veel puudu, on LIVERURi lühiajaline eesmärk parandada teadmisi maapiirkondades kasvavatest ärimudelitest, sealhulgas nende potentsiaali mõistmise kaudu. Pikemas perspektiivis suurendab projekt maapiirkondade majanduse mitmekesistamise potentsiaali.

 

  Designing InnoVative plant teams for Ecosystem Resilience and agricultural Sustainability

Projekt DIVERSify (aprill 2017 - märts 2021) töötas selle nimel, et mõista, kuidas optimeerida põllukultuuride segude või „taimemeeskondade“ tööd, et parandada saagikuse stabiilsust, vähendada umbrohtude, kahjurite ja haiguste kadusid ning suurendada keskkonnamuutuste suhtes vastupidavust. Rahvusvaheliste teadlaste, põllumajandustootjate ja muude sidusrühmade meeskond töötas koos töötades välja tõendid ja juhised selle kohta, kuidas ökoloogiliste kontseptsioonide abil parandada Euroopa põllumajanduse tootlikkust ja jätkusuutlikkust.


 

 
RustWatch: A European early-warning system for wheat rust diseases

 

RustWatch (mai 2018 - aprill 2022) loob sidusrühmade juhitud varajase hoiatamise süsteemi, et parandada valmisolekut ja vastupidavust tekkivatele roostehaigustele nisul, mis on Euroopa suurim põllumajanduskultuur. See on hädavajalik, sest 2016. aastal kogesid Euroopas enam kui 50 aastat kõige tõsisemad nisutüve rooste epideemiad ning olemasolev nisu kollaserooste populatsioon on asendunud mitte-Euroopa päritolu invasiivsete rassidega. RustWatch pakub lisaks uutele diagnostikavahenditele nüüdisaegseid uuringuid, võimaldades kiiresti ja täpselt tuvastada uusi invasiivseid rasse ning uurida virulentsust, agressiivsust ja kohanemist soojemate temperatuuridega. Fenotüüpimine on hädavajalik, et kasutada ära tohutul hulgal genoomse järjestuse teavet, mis on toodetud uute aretustehnoloogiate abil. Roostehaiguste ennetamise ja tõrje varajase hoiatamise süsteemi rakendatakse juhtumiuuringute kaudu viies piirkonnas. Juhtumiuuringud aitavad koostöös paljude sidusrühmadega süsteemide väljatöötamisel ja valideerimisel, kaasavad põllumajandusnõustajad haiguste jälgimisse ja proovide võtmisesse hilisemaks diagnoosimiseks ning koguvad teavet süsteemi kasutuselevõtu võimalike takistuste kohta.


  Modelling INdividual Decisions to Support The European Policies related to agriculture

Euroopa Liidu tulevane ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) mängib keskset rolli säästva põllumajandussektori arendamisel.  Selle saavutamiseks töötavad liikmesriigid välja ÜPP strateegilised kavad, mis peaksid määratlema mõõdetavad eesmärgid ja vahendid nende saavutamiseks. ELi rahastatud MIND STEP (september 2019 - detsember 2023) projekt kasutab põllumajandus- ja biofüüsikalisi andmeid ning hõlmab individuaalsete otsuste tegemise (IDM) ühtsust mõjude hindamise uutes ja olemasolevates poliitikamudelites. Põllumajandusstatistikat ja suuri andmekogumeid kasutades hinnatakse ja kalibreeritakse uusi IDM -mudeleid, tuginedes väljakujunenud majanduslikule ja arenevale masinõppe tehnikale.


 

    AgriLink. Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and researchers to boost innovation.

 

AgriLinki (juuni 2017 - november 2021) eesmärk on stimuleerida Euroopa põllumajanduse jätkusuutlikkuse muutumist, mõistes paremini põllumajandusettevõtete nõustamise rolli põllumajandustootjate otsuste tegemisel. Selleks analüüsib ja parandab AgriLink põllumajandustootjate nõustamise rolli kaheksas innovatsioonivaldkonnas, mis on määratletud strateegilises lähenemisviisis ELi põllumajandusuuringutele ja innovatsioonile. AgriLink lähtub eeldusest, et teenuste osutamise ja innovatsiooni kasutuselevõtmise hindamisse tuleb kaasata kõik nõuandvad organisatsioonid. Fookuspiirkondade uuringud annavad ülevaate põllumajandustootjate mikro-AKIS-ist, nõustamistarnijate ärimudelitest ja piirkondlikest põllumajandusettevõtete nõustamissüsteemidest. See annab hinnangu põllumajandusettevõtete nõustamise ja uuringute vahelise suhtluse juhtimise tõhususe kohta kogu Euroopas. Äsja välja töötatud nõuandemeetodid ja uued uurimis-praktilise suhtluse vormid kinnitatakse ja arendatakse edasi Living Laboratories'is. Kasutatakse sotsiaal-tehnilise stsenaariumi meetodit, et uurida koos sidusrühmadega üleminekuteid säästvamale põllumajandusele. Nõustamisteenuste osalejad osalevad aktiivselt tulemuste valideerimisel ja levitamisel, tagamaks, et kõik projekti tulemused on nii teaduslikult põhjendatud kui ka praktiliselt kasulikud.

 


 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo