EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
Maainfo
UUDISED
Maainfo
UUDISKIRJAD
Maainfo
SÜNDMUSED
Maainfo
INNOVAATILISED PROJEKTID
Maainfo
EUROOPA PROJEKTID
Maainfo
AKIS
Maainfo
KONSULENTIDELE
Maainfo
INNOVATSIOONI hindamine
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  VEEBI TV
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutse andmine
Maainfo
  Maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

   

EUROOPA PROJEKTID: Digitaliseerimine

Allikas: Maaeluvõrgustik
1. jaanuar 2021. a

 


 

Projekt FAIRShare (november 2018 - oktoober 2023) kaasab, võimaldab ja suurendab sõltumatut põllumajanduslike nõustajate kogukonda, koondades teavet nõustamise digitaalseteks tööriistade kohta. Praegune elektrooniliste andmete genereerimise, analüütika ja kommunikatsiooni-tehnoloogiate ajastu võimaldab põllumajanduslikes ettevõtetes täpsemat, kiiremat ja paremat otsustamist.

  • materjalide kogumine rahvusvaheliselt kasutatavate digitaalsete tööriistade ja teenuste kohta. Vaata ( Digital Advisory Tools - DATs) loendit SIIN
  • nõustajate võrgustiku kohtumised digitaalsete tööriistade kohta teabe vahetamiseks, ühiseks kujundamseks ja rakendamiseks

 


Projekti EUREKA (2020-2021) eesmärk on tugevdada ja parandada põllumajanduse ja maapiirkondadega seotud teadmussiiret ja innovatsiooni nii üle-euroopalisel kui riiklikul ja piirkondlikul tasandil. EUREKA arendab platvormi "FarmBook" – ühtset avatud lähtekoodiga e-platvormi programmi "Horisont 2020" mitme osapoolega projektide raames loodud materjalide kogumiseks ja jagamiseks. 

Loe artiklit SIITEURAKNOS on Horizon2020 programmi temaatiline võrgustik, mis alustas oma tegemisi 2019. aasta alguses ning mille eesmärgiks on luua võrgustik, mis tugevdab ELi põllumajandusteadmiste baasi, kogudes olemasolevaid teadmisi ja parimaid tavasid ülejäänud 29st olemasolevast temaatilisest võrgustikust.

Loe eestikeelset artiklit SIIT


Projekti SmartAgriHubs (november 2018 kuni oktoober 2022) eesmärk on innovatsiooni ökosüsteemi edendamise kaudu aidata kaasa Euroopa põllumajandus- ja toidusektori digitaliseerimisele. Osana projektist on loodud Innovatsiooniportaal (ingl Innovation Portal), mis koondab huvirühmade esindajaid, asutusi – sh digiinnovatsiooni keskuseid ja kompetentsikeskuseid – infot koolituste kohta ning materjale.

Loe eestikeelset artiklit SIIT


Projekti „Andmepõhine otsustamine piimatootjatele“ (4D4F) eesmärk on arendada võrgustik, kuhu kuuluvad piimatootjad, tehnoloogia tarnijad, andmetega tegelevad ettevõtted, nõustajad, veterinaarid ja teadlased. Võrgustiku siht on täiustada piimatootmisega tegelevates ettevõtetes otsuste tegemise protsessi, tuginedes sensorite kaudu kogutud andmetele. 

Projekti ametliku osa lõpuleviimist tähistas meeskond videolooga, kus näidati sensortehnoloogia kasutamise positiivset mõju piimatootmisele.


Smart-AKIS (2016-2018) on võrgustik, mis edendab arukate põllumajandustehnoloogiate rakendamist Euroopa põllumajandustootjate kogukonnas. Samuti tegeletakse teaduse ja praktika vahelise lõhe ületamisega, aidates kindlaks teha, milliseid lahendusi tootjad vajavad.


  Weeding robot for precision farming reducing herbicide usage by 95%

ASTERIXi projekt on välja töötanud välirobotid, mis integreerivad masin-nägemise ja täppisdüüside tehnoloogia, et eristada taimi umbrohust ja pihustada bioherbitsiidi tilka ainult umbrohule, vähendades selle kasutamist enam kui 90%.


 

    Decision support tool reduces pesticides, boosts crop performance and yields economic gains

 

Põllukultuuride kaitsmiseks on lähenemisviis, mida kutsutakse integreeritud kahjuritõrjeks (IPM). See on keerukas ning talunikud vajavad otsuste langetamisel abi, et valida parimad taimekaitse viisid. ELi rahastatud DESSA ( märts 2019 - juuni 2019) projekt annab reaalajas täpset teavet, et toetada põllumajandustootjate otsuseid pestitsiidide kasutamise õige ajastamise kohta, et vähendada taotluste arvu, kahjustamata põllukultuuride kvaliteeti ja saagikust.


 

  Pest Organisms Threatening Europe
POnTE (november 2015 - oktoober 2019) keskendub ELi põllumajandust ja metsandust ohustavate kahjurite sissetoomise/mõju minimeerimisele. Uuritakse kahjuri vektorite ja peremeesliikide reaktsioon kasutades innovaatilisi lähenemisviise (NGS, transkriptsioon).
 
Innovaatiline IPM hõlmab endas mikrobioomi uuringuid, et välja töötada jätkusuutlik lahendus, mis vastaks ELi taimetervise seadusnõuetele. Uute teadmistega, mis on projekti käigus saadud, pannakse alus kahjurite ennetamise ja ohjamise tööplaanile, et:
 
  • implementeerida laiahaardeline kahjurite riskianalüüs;
  • ennetada sisenemist ning välja töötada järelevalve varajaseks tuvastamiseks (diagnostika varustus, labori sisene kiip, uus biomarker);
  • takistada levikut ja vähendada sotsiaal-majanduslikku mõju;
  • IPM-il põhinev haigustele vastupidavus, haiguste vabad seemned, kultuuripraktikad ja füüsiline keskkonnasõbralik ravi;
  • toetada teadmistepõhist otsuste tegemise poliitikat ELi tasemel.

  Internet of Food and Farm 2020
IoF2020 projekt (jaanuar 2017 - märts 2021) on pühendatud IoT kasutuselevõtu kiirendamisele piisava, ohutu ja tervisliku toidu kindlustamiseks ning põllumajanduse ja toiduahelate konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopas.
Laia mitme osalejaga lähenemisviis keskendub kasutajate vastuvõetavusele, sidusrühmade kaasamisele ja jätkusuutlikele ärimudelitele, tõstab tehnoloogia ja turuvalmiduse taset ning viib lõppkasutaja kasutuselevõtu järgmisse etappi. Seda arengut toetab olemasolevate standardite ning turvalisuse ja privaatsuse raamistiku alusel avatud IoT avatud arhitektuur ja korduvkasutatavate komponentide infrastruktuur. 
IoF2020 sillutab Euroopa kodanikele teed andmepõhise põllumajanduse, autonoomsete tegevuste, virtuaalsete toiduahelate ja isikupärase toitumise jaoks.

 

  Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas
DESIRA on Horisont 2020 projekt (juuni 2019–mai 2023), mida koordineerib Pisa ülikool.
Projekti eesmärk on parandada ühiskonna ja poliitiliste organite suutlikkust reageerida väljakutsetele, mida digitaliseerimine põllumajanduses, metsanduses ja maapiirkondades tekitab.
Projekt käsitleb kõiki tegevusi, mis käsitlevad digitaliseerimist kui digitaalse tehnoloogia juhitud sotsiaalse ümberkujundamise protsessi. Selles tunnistatakse digitaliseerimise transformatiivset olemust ja selle mõjusid maapiirkondade kogukondade ja osalejate õppimis-, töötamis-, reisimis-, suhtlemisviisi jms kujundamisel, toimides maapiirkondade ja sektorite jaoks mängumuutjana.

 

  Using IT to prevent fruit fly infestations in food crops

Puuviljakärbsed on põllumajanduses suur majanduslik mure, kuna paljud liigid ründavad toidukultuure, makstes miljoneid kodumaiseid ja ekspordimüüke. Tavapäraste insektitsiidide kasutamise piirangud nõuavad kahjuritõrjeks jätkusuutlike lahenduste loomist. Sel eesmärgil arendatakse ja rahastatakse ELi rahastatud FF-IPM (september 2019 - august 2023) projekti abil arvutimudelil põhinevat integreeritud kahjuritõrjesüsteemi, mis tuvastab ja ennustab kolme laastava puuviljakärbse liigi populatsioone Euroopas. See on suunatud spetsiaalselt talveperioodil hooajavälistele populatsioonidele, et vältida puuviljakärbeste levikut kõrghooajal. Projekt annab mudeli jätkusuutlikuks kahjuritõrjeks ja tugevdab Euroopa põllumajanduse majanduskasvu.


 

    reSilienT fARminG by Adaptive microclimaTe managEmenta

Projekt STARGATE (oktoober 2019 - september 2023) on keskendunud säästva tootlikkuse ja mikrokliima omaduste andmete integreerimisele, et pakkuda poliitikakujundajatele paremat mudelit. Selle võrdlev analüüs võtab arvesse riiklikke ja Euroopa andmeid ning loob visuaalse analüüsi, et pakkuda tõhusamat ja kaasaegsemat juhtimist põllumajanduses, lisades arusaama kohalikust ökoloogiast ja selle omadustest, sealhulgas meteoroloogilistest andmetest. STARGATE loob mudeli, mis keskendub andmete visuaalsele esitamisele laias valikus kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil, et hõlbustada paremat otsuste tegemist ja rakendamist kohapeal lihtsamal ja taskukohasemal viisil.


  Applying GAming TEchnologies for training professionals in Smart Farming
Projekt GATES (jaanuar 2017 - juuni 2019) üldeesmärk on töötada välja mängupõhine koolitusplatvorm, kasutades erinevaid mängutehnoloogiaid, et koolitada kogu põllumajanduse väärtusahelas asuvaid spetsialiste nutika põllumajandustehnoloogia kasutamiseks. Võimaldades seeläbi rakendada kogu majanduslikku ja keskkonnaalast potentsiaali Euroopa põllumajanduses.
Positiivne mõju arukate põllumajandustehnoloogiate (SFT) kasutuselevõtule taimekasvatuses on viimase 10 aasta jooksul hästi välja kujunenud. Tegelikult on praegu saadaval palju SFT -sid, kuid põllumajandustootjatel on raske aru saada, milliseid tehnoloogiaid saab kasutada, ja lisaks sellele, millised on nende kasutuselevõtuga kaasnevad tootlikkuse ja keskkonnaga seotud eelised.
Mänguplatvormi GATES turustatakse rakendusena 1-2 aasta jooksul pärast projekti lõppu (juuni 2019), mida on võimalik kohandada vastavalt maksvate klientide vajadustele (SFT-ettevõtted, ülikoolid ja laiendusteenused /põllumajanduskonsultandid) ). See toimib kas iseseisva või täiendava vahendina traditsioonilistele koolitusmeetoditele, hõlmates laias valikus põllumajanduslikke tingimusi, et rahuldada SFT väärtusahela erinevate spetsialistide vajadusi. 

 

  A Gaming and Social Network Platform for Evolving Energy Markets’ Operation and Educating Virtual Energy Communities

 

SOCIALENERGY (jaanuar 2017 - juuni 2019) virtuaalmaailmas õpetatakse kasutajaid sujuvalt täiustatud mängutehnikate abil heade tavade ja energiasäästlikkusega seotud otsuste tegemiseks. Seejärel saavad kasutajad suhelda SOCIALENERGY „reaalse maailma” platvormil, mis hõlbustab rikkalikku ja sügavat suhtlemist kaasatud sidusrühmade vahel üksikutest energiatarbijatest ja virtuaalsetest energiakogukondadest, kommunaalettevõtetele, poliitikakujundajatele ja isegi teistele kaudsetele sidusrühmadele (näiteks elektriseadmete jaemüüjad ja hoonete renoveerijad).
SOTSIAALENERGIA eesmärk on võtta innovatsioonimeetmeid, et: 
a) rakendada ja arendada hiljutisi stimuleerivaid tehnoloogiaid (lokaliseeritud sotsiaalne välismõju) käitumisökonoomika tõhusaks kasutamiseks energiatõhususe sektoris,
b) harida ja tõhusalt ergutada kommunaalteenuste kliente täiustatud mängu- ja mängutehnoloogiate abil,
c) tagada kasutajate tõhus ja jätkusuutlik kaasamine virtuaalsete energiakogukondade enesekorralduse ja haldamise kaudu,
d) osutada energiatarbimise toodete ja teenustega seotud tarbijatele, kommunaalteenustele ja ettevõtetele ühtset majutamis- ja reklaamiteenust,
e) teha reaalseid väikesemahulisi, kuid mitmekülgseid katseid kavandatud platvormi funktsioonide kinnitamiseks,
f) osutada huvitatud sidusrühmadele teenustena energiainfo levitamist.

 

 


 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo