UUDISED

MAAELUVÕRGUSTIK: Lahendusi tänasele päevale

Allikas: Maaeluvõrgustik
26. oktoober 2020. a

Kogume siia lehele uudiseid, põnevaid artikleid ja projektinäiteid selle kohta, kuidas Eesti ja Euroopa maapiirkonnad praeguse COVID-19 viiruse laialdase levikuga toime tulevad. Täiendame artiklit pidevalt.

Tutvu Euroopa maaelu arengu võrgustiku (ENRD) kogutud näidetega, kuidas Euroopa kogukonnad aitavad kaasa koroonoviirusega võitlemisele SIIN

Kui teil on põnevat infot, mida võiksime siia lehele postitada, siis andke meile sellest julgelt märku - seminar@pmk.agri.ee

Püsime terved!


 

MES lõpetab COVID-laenu taotluste vastuvõtu, laenukäenduste andmine jätkub. Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kaudu koroonakriisi mõjude leevendamiseks maaettevõtjatele suunatud käibe- ja investeerimislaenud on osutunud populaarseks, mistõttu lõpetatakse uute laenutaotluste vastuvõtt alates 26. oktoobrist rahaliste vahendite ammendumise tõttu. Rohkem infot siit

     
 

Kuidas on koroonakriis mõjutanud Euroopa maapiirkondi? Euroopa maaeluvõrgustik (ENRD) on kokku kogunud erinevaid algatusi üle Euroopa, andes ülevaate, kuidas maapiirkonnad on muutustele reageerinud ja kohanenud. Sõltumata riigist on olukorrast välja tulemiseks tegutsetud sarnaselt, loodud on palju erinevaid veebiplatvorme, kust leiab infot nii toidutootjate, kui ka põllumajandussektoris leiduvate vabade töökohtade kohta. Maaelu ja maal elamine on muutumas populaarsemaks. Rohkem infot siit

     
 

PRIAs algas toidutöötlejatele mõeldud COVID-19 kriisi mõjusid leevendava erakorralise toetuse taotluste eeltäitmine, taotluste vastuvõtt algab 28. oktoobril. Eesti maaelu arengukava 2014-2020 erakorralise ajutise abi raames alustab PRIA 28. oktoobril taotluste vastuvõttu mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjatelt, kelle ettevõtete tegutsemisvõimalusi on COVID-19 pandeemiast tingitud piirangud oluliselt kahjustanud. Alates 21. oktoobrist on võimalik taotlusi eeltäita. Rohkem infot siit

     
 

Erakorraline toetus toidutöötlejatele aitab COVID-19 kriisi mõjusid leevendada. Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas Eesti maaelu arengukava 2014−2020 raames antava erakorralise toetuse määruse. Toetuse eesmärk on aidata lahendada välisturgudel põllumajandustooteid ja toidukaupu turustavate ettevõtete likviidsusprobleeme, mis on tekkinud COVID-19 tõttu ning säilitada seeläbi ettevõtete müügivõimekus ja konkurentsivõime. Rohkem infot siit

     
 

Külamehed võtsid labidad kätte ja hankisid kiire interneti. Võrumaal pakuti kiire interneti soovijatele ühendust 6000 – 13 100 euro eest, ettevõtlikud külamehed tegid aga suurema osa tööst ise ära ja said vilka neti poole hinnaga. Rohkem infot siit

     
 

Maaelu Edendamise Sihtasutuse koroonameetmed aitavad ettevõtjatel keerulised ajad üle elada ja tulevikuks paremini valmis olla. Nüüdseks on Maaelu Edendamise Sihtasutusel (MES) seljataga 4 kuud kogemust COVID-19 meetmetega, mis võimaldab anda hinnanguid nende käivitumise tulemuslikkusele. Rohkem infot siit

     
  Edukas tänu heale ühenduvusele: koolid, ettevõtjad ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. Hea internetiühendus on paljude ühiskonna igapäevaste tegevuste ja funktsioonide jaoks hädavajalik. 2020. aasta COVID-19 viiruskriisi ajal muutus usaldusväärse kiire lairibaühenduse vajadus veelgi selgemaks ja pakilisemaks. Rohkem infot siit
     
 

Vaata, kuidas valmib Eesti toit - virtuaaltuurid toidutööstustes. Tänasest kuni 18. oktoobrini on võimalik Eesti toidu veebilehel eestitoit.ee näha, kuidas valmivad meile kõigile tuntud tooted Eesti toidutööstusettevõtetes. Virtuaalselt avavad oma uksed 18 ettevõtet. Rohkem infot siit

     
 

Maaeluminister Arvo Aller, kes osaleb täna külaliikumise Kodukant eestvedamisel toimuval maal elamise päeva avaüritusel Raplas ettekandega "Kodu maale", leiab et kevadise koroonapuhangu ajal alanud inimeste maale tagasi pöördumist tuleb toetada erinevate meetmetega. Rohkem infot siit

     
 

MES-i kalandussektorile pakutavate laenude intressid muutuvad soodsamaks. Maaeluminister Arvo Aller ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) juhatuse esimees Raul Rosenberg allkirjastasid lepingud, mille kohaselt muutuvad ettevõtjate jaoks soodsamaks nii Euroopa Kalandusfondist (EKF) 2007–2013 kui ka Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (EMKF) 2014–2020 rahastatavad laenutooted. Rohkem infot siit

     
 

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) on käivitanud veebiuuringu, et paremini mõista seda, kuidas on toidutarneahelas tegutsevad ettevõtjad piirangutega toime tulnud ja nendele reageerinud. Küsimustikule vastamise tähtaeg on 30. september 2020. Rohkem infot siit

     
 

Koroonakriisis kannatada saanud põllumajandustoodete töötlejad ja turustajad saavad maaelu arengukavast toetus. Valitsus kinnitas täna maaeluministeeriumi ettepanekul Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014‒2020 kuuenda muudatuste paketi. Arengukavasse lisandub erakorraline toetus põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevatele ettevõtetele, kelle tegevust on COVID-19 negatiivselt mõjutanud. Rohkem infot siit

     
  Kas toidutootmises on oodata olulisi muutusi ja millised on Covid-19 mõjud? 16. juulil 2020 avaldati Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni ja ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (OECD-FAO) koostöös valminud põllumajanduse ülevaade aastateks 2020-2029, milles kajastub hinnang peamiste põllumajandussaaduste toodangu, tarbimise ja kaubandusnäitajate muutustele järgneva kümne aasta jooksul. Rohkem infot siit
     
  Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas määruse, mis võimaldab tunnustatud kalapüügi- ja vesiviljelussektori tootjaorganisatsioonidel  saada ettemaksu oma tootmis- ja turustamistegevuste kavas ettenähtud tegevuste elluviimiseks, et tagada elujõulisus konkurentsiturul. Rohkem infot siit
     
  Maailmas leviv COVID-19 pandeemia on sundinud riike haiguse leviku kontrollimiseks võtma kasutusele erinevaid meetmeid, mis avaldavad muu hulgas mõju ka majandusele ja rahvusvahelisele kaubavahetusele. Loe Maaeluministeeriumi blogipostitusest kriiside ajal kehtestatud erinevatest piirangutest ja nende mõjus. Rohkem infot siit
     
 

50 küsimust ja vastust e-kaubanduses. Kokku on kogutud 50 küsimust, mida e-kaubanduse kohta kõige enam küsitakse. Vastame neile ja anname nõu, millele tähelepanu pöörata. Küsimused puudutavad lepingu sõlmimist, maksmist, taganemisõigust, pretensiooni esitamist ja garantiid, kauba ja raha tagastamist, soodus- ja lõpumüüki. Rohkem infot siit

     
 

E-kaubanduse baaskursus. Soovid luua e-poodi, kuid ei tea, kuidas seda teha? E-kaubanduse baaskursus on intensiivne koolitusprogramm, mis annab teadmised alates e-poe loomisest kuni selle turundamiseni. Rohkem infot siit

     
  Maaelu arengu toetused aitavad COVID-19 mõjusid leevendada. 18. juunil toimus Maaeluministeeriumis Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 seirekomisjoni istung, kus koos majandus- ja sotsiaalpartneritega arutati arengukava muudatusettepanekuid ning kiideti heaks arengukava 2019.  aasta seirearuanne. Rohkem infot siit
     
  Maaettevõtjad saavad soodsamad tingimused eriolukorrast mõjutatud projektide elluviimiseks. Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise määruse muudatuse, mis loob ettevõtjatele eriolukorra järgselt soodsamad võimalused toetatud projektide elluviimiseks. Rohkem infot siit
     
 

Maaeluministeerium palub ettevõtetel vastata küsimustikule, et planeerida toidu muutmiseks vajalikke meetmeid ja toetusi. Maaeluministeerium planeerib meetmeid, millega toetada toidutööstust toidu koostise muutmisel läbi innovatsiooni ja investeeringute. Teadlike valikute tegemiseks on ministeerium koostanud küsimustiku, millele palutakse ettevõtetel vastata. Rohkem infot siit

     
  Üle-eestiline kohaliku toidu- ja joogitootjate andmebaas. Üle-eestiline kohaliku toidu- ja joogitootjate andmebaas ootab liituma! Sisesta oma andmed enne 16. juunit, et saada osa üle-eestilisest teavituskampaaniast. Rohkem infot siit
     
  Kohalik toit koroonaviiruse tingimustes - küsimustik ettevõtjatele. Eesti Maaülikool viib läbi uuringut kogumaks infot, kuidas koroonaviiruse puhang ja sellega seotud piirangud on mõjutanud põllumajandus- ja toidusektori väiketootjate tegevust, sh nende turustuskanaleid ja tootmist. Rohkem infot siit
     
 

Leader lugu eriolukorrast: Eriolukorra erilised ja erinevad lahendused. Loe LEADER tegevusgrupi Virumaa Koostöökogu piirkonna erilistest lahendustest. Rohkem infot siit

     
 

EPKK tegi kodulehele uue teemalehe "Haridus ja Tööturg". EPKK kodulehel on valminud uus teemaleht "Haridus ja tööturg", kuhu on koondatud info põllumajanduse, toidutootmise ja metsanduse erialade õppimisvõimaluste kohta Eestis. Rohkem infot siit

     
  Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik viib läbi üle-eestilise uuringu ettevõtetele, et paremini aru saada COVID-19 kriisi mõju ulatust ning hinnata toetus- ja abimeetmete kasutamist. Rokem infot siit
     
  Hea alaline või ajutine maaelanik ja maaelu huviline! Eesti Külaliikumine Kodukant tahab välja selgitada, millised olid teie tähelepanekud eriolukorra ajast ning kuidas need erinesid maal ja linnas viibides. Palun andke kuni 5. juunini teada oma kogemusest. Vasta küsimustikule siit
     
 

Maaelu Edendamise Sihtasutuse COVID-19 laenud pakuvad ettevõtjatele suurt huvi. 15. mail avas Maaelu Edendamise Sihtasutuse(MES) koroonaviiruse tõttu raskustesse sattunud maaettevõtjatele suunatud meetmed, pakkudes olukorra leevendamiseks laenu, laenukäendust ning põllumajandusmaa kapitalirendi tehinguid. Praeguseks on MESile laekunud 53 taotlust. Loe edasi siit

     
  PUUST JA PUNASEKS: Kuidas edaspidi üldkoosolekuid korraldada? Riigikogu võttis 81 poolthäälega vastu seadusemuudatused, millega tekib võimalus pidada organite koosolekuid osaliselt või täielikult virtuaalselt; või viia läbi vaid otsuste e-hääletus. Rohkem infot siit
     
 

Raha taotlemine kultuuri ja spordi abipaketis. Kultuuri- ja spordivaldkonna kriisipaketi suurus on kokku 25 miljonit eurot. Taotlusi kultuuri- ja spordivaldkonna kriisipaketi voorudesse võetakse vastu alates reedest, 8. maist. Rohkem infot siit

     
 

ARC2020 ja Euroopa maapiirkonnad kriisi ajal. Koroona pandeemia muudab meie rolli 2020. aastal,  tuleb ära kasutada kriisist tekkinud võimalusi ning valmistuda koroonajärgseks ajaks. Rohkem infot siit

     
  MES: COVID-19 kriisimeetmed. Alates reedest, 15.maist hakkab kehtima Maaeluministeeriumi ja MESi vaheline rahastusleping, mis sisaldab endas koroonaviiruse tõttu raskustesse sattunud maaettevõtjatele suunatud finantsmeetmete tingimusi, aidates leevendada bio- ja maamajandusettevõtjate viiruspuhangust tulenevaid majanduslikke raskusi. Rohkem infot siit
     
 

Arc2020: Talude hakkamasaamine ootamatu olukorraga – õppetunnid, mis on saadud COVID-19 pandeemiast (Austria näide). Koroonakriisi tõttu oleme pööranud tähelepanu paljudele teemadele, sh meie globaalsele seotusele, suurte valitsuste rollile, tõrjutusele, solidaarsusele ning kangelastele, kes on eesriide taga ning hoiavad meie elutähtsad süsteemid töös. Kuigi supermarketite riiulid olid toitu täis, siis austerlased pöörasid sellegi poolest erilist tähelepanu oma kohalikele talunikele, kes reageerisid kriisile kiiresti. Kunagi varem ei ole olnud nii palju on-line platvorme ning talunikud on seotud otsekontaktidega, kuna päris turud olid suletud ning linnainimesed tulid talunikele põldudele appi, kuna Ida-Euroopast ei tohtinud tööjõudu sisse tuua. Rohkem infot siit

     
 

PRIA avab 18. mail taas teenindusbürood. Alates 18. maist 2020. a avab PRIA taas maakondlikud teenindusbürood. Pindalatoetuste taotlemise perioodil kuni 15. juunini oleme erakorraliselt avatud esmaspäevast reedeni kell 9.00-16.00. Rohkem infot siit

     
  Arukate külade konseptsioon võib olla üks lahendus, kuidas läheneda küla arengule uuel viisil, kasutades juba olemasolevaid võimalusi uuenduslikke lahendustega. Tutvu arukate külade TÖÖRIISTAKOMPLEKTIGA
     
 

Maaturism eriolukorras. Maaeluvõrgustik korraldas mai alguses maaturismi teemalise infotunni LEADER tegevusgruppidele, et tutvustada MTÜ Eesti Maaturism tegevusi kriisi ajal ning leida ühiseid koostööpunkte tegevusgruppidega. Loe ülevaadet siit

     
  Maablogi: Tööjõu(puuduse)st põllumajanduses, ilma emotsioonidet. Nüüd, mil esimene emotsioonipuhang möödas, on aeg tööjõuga seotud teemadel sisuliselt arutleda. See on hea, et põllumajandus ja toidutootmine kõigi tähelepanu keskpunkti jõudsid. Loe edasi siit
     
  Võilillefestival toimub veebipõhiselt. 16.-17. mail 2020 saab osaleda Võilille virtuaalfestivalil. Rohkem infot siit.
     
 

Kontaktivabad teenused ja tooted Lääne-Harju vallas. Lääne-Harju vallas on kokku kogutud tooted ja teenused, mida valla elanikud saaksid kontaktivabalt oma lähipiirkonnast ressursisäästlikult tellida või interaktiivselt kasutada. Rohkem infot siit

     
 

COVID-19 mõjude leevendamise toetused ettevõtetele. Eesti riik on vastu võtnud toetusmeetmed, mis on suunatud kriisist kannatada saanud turismisektori ettevõtjate ning mikro- ja väikeettevõtjate toetamisele kogusummas 35 miljonit eurot. Rohkem infot siit

     
 

Koroonaviirus: komisjon kuulutab välja erakorralised meetmed põllumajandusliku toidutööstuse toetamiseks. Komisjon on asunud kiirelt tegutsema ja teeb ettepaneku võtta erakorralisi meetmeid, et veelgi toetada viirusepuhangust kõige enam mõjutatud turge põllumajandusliku toidutööstuse sektoris. Rohkem infot siit

     
 

Euroopa kalanduspiirkondade võrgustik (FARNE) kogub kohalike kalandus tegevusrühmade, riiklike võrgustike ja korraldusasutuste tegevusi ning meetmeid, et toetada kalandus- ja vesiviljelussektorit EL-i liikmesriikides COVID-19 kriisi ajal. Rohkem infot siit

     
  Viru Toit on kogub kokku oma liikmete tegevus eriolukorra ajal. Rohkem infot Viru Toit kodulehel
     
  Saaremaa ja Muhu tootjad alustasid "Hooandja" ühisrahastusplatvormil toetuskampaaniat arendamaks ja turundamaks kohalike toodete e-poodi. Saaremaa ja Muhu väiketootjate müügivõimalused ja sissetulekud on seoses tänase kriisi ning liikumispiiranguga oluliselt vähenenud.  Olukorra leevendamiseks avati e-pood. Kõik soovijad saavad Saaremaa ja Muhu tootjate e-poe arendusse panustada ühisrahastusplatvormil "Hooandja" projektis nimega "Aitame EHTSAID Saaremaa ja Muhumaa tootjaid". Rohkem infot siit
     
 

Teeme Ära meeskond lükkab käima algatuse "Teeme Eesti viirusest puhtaks!". Teeme Ära talgupäeva meeskond kutsub alates tänasest üles kõiki eestimaalasi valmistama ja kandma riidemaske. Rohkem infot siit

     
  Põhjamaade Ministrite Nõukogu avas platvormi NordicBaltic.tech, mille eesmärk on kokku koguda Põhjamaades ja Balti riikides COVID-19 kriisile reageerimiseks loodavad uuenduslikud tehnoloogialahendused. Rohkem loe siit
     
  Info koroonaviiruse ja PRIA toetuste kohta uueneb pidevalt - Käesolevalt leheküljelt leiate infot koroonaviirusest põhjustatud muudatuste kohta PRIA töökorralduses ja PRIA poolt makstavate toetuste ja nende tingimuste osas.
Loe edasi PRIA kodulehelt
     
 

Veterinaar- ja Toiduamet: Eraelamus ehk koduköögis toidu valmistamisel müügi eesmärgil tuleb oma tegevusest teavitada. Loe siit

     
  Eestimaa Talupidajate Keskliit on koondanud koroonaviirusega seotud olulise info talunikele. Vaata siit
     
  Portaali www.tallinn.ee on kokku kogutud ülevaade lähinädalatel toimuvatest koostööpartnerite tasuta veebiseminaridest - Tutvu vebinaridega siin
     
  Lääne-Virumaa Arenduskeskus korraldab 23. aprillil vebinari "Ärimudeli muutus koroona kriisis". Mõtteid jagavad Indrek Maripuu, Raivo Vare, Hardo Pajula ning Ilmar Raag. Vaata lisainfot siit
     
  Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) pani kirja näpunäited, millest lähtuda KÜSKi projektide elluviimisel eriolukorras. Uuri siit
     
  Läbi Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) hakkab Maaeluministeerium pakkuma põllumajandus- ja toiduainesektorile ning maaettevõtjatele erinevaid meetmeid kogumahus 200 miljonit eurot. Vaata Ärilehe ERISAADET: "Üle 200 miljoni euro jagamiseks. Kriisi leevendamise üheks oluliseks lüliks saav sihtasutus avab kaarte".
     
  Maakondlikud arenduskeskused koondasid ettevõtjatele mõeldud kriisimeetmed ühele lehele. Loe lähemalt siit
     
 

Pisike poekett veab toidu tasuta koju kätte. Sarnaselt suurte kaubandushiidudega pakub Saaremaal asuv Paios poekett ümbruskonna elanikele võimalust poekaupa kahel päeval nädalas telefoni teel koju tellida. Loe rohkem ajalehest Saarte Hääl

     
  Eesti Maaturism on koondanud oma veebilehele maaturismi ettevõtete kriisiaegsed pakkumised. Lehelt leiab maaturismi ettevõtjate kontaktivabad pakkumised kriisist puhkamiseks või väikeseks kosutuseks. Uuri siit
     
  Koondasime toiduvõrgustike info väikeste toidutootjate kohta - kust ja kellelt saab kohalikku toitu koju tellida? Vaata siit
     
  Erakorralised olukorrad tuletavad meile meelde, kui oluline on igale Euroopa kodanikule juurdepääs kiirele interneti ühendusele. Komisjon ja Euroopa seadusandjad kutsuvad voogesituse teenusepakkujaid, operaatoreid ja kasutajaid üles vältima võrgu ülekoormamist. Loe lähemalt Euroopa Lairiba uudiskirjast
     
  Maaeluvõrgustiku juhataja Reve Lambur andis KUKU raadio eetris Maahommiku saatele telefoniintervjuu ning tutvustas www.maainfo.ee veeblehel asuvat erilehte "Lahendusi tänasele päevale". Kuula raadiosaated
     
  Koostöös selle aasta Ajujahi võitjameeskonnaga SEIK, MTÜ Eesti OTT ja MTÜ Ehtne Talutoit meeskonnaga valmis talutoidu E-TURG. Vaata siit
     
   

ESPON, mis on Euroopa Komisjoni poolt loodud rakenduslik uurimisprogramm, kogub kohalikke ja piirkondlike reageeringuid üle Euroopa, kuidas COVID-19 viiruse levikuga toime tullakse. Lisaks on nad koondanud Euroopa erinevate institutsioonide tegevusi. Rohkem siit

     
 

Ettevõtjate kriisiabikeskus kaardistab ettevõtjate ja vabakonna hetkeolukorda - Koostöös Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikuga on Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel valminud kriisiabikeskus.ee online platvorm Eesti ettevõtete probleemide kaardistamiseks. See aitab hinnata ettevõtjate seisundit kriisiolukorras ning anda olulist sisendit riigipoolsete abimeetmete välja töötamiseks.
Loe edasi uudisest

     
  Tule #maaleappi algatus kogub infot vabatahtlike töökäte vajajatelt, et see kokku viia vabatahtlike aitamissooviga. Algatuse eesmärgiks on leevendada eriolukorrast tingitud töökäte puudust eriti Eesti toidu tootjate jt maa-ettevõtetes. Rohkem infot
     
  Põllumajanduskoja koroonapäevik on leitav SIIT. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on koondanud sinna oma tegevused, mis on tehtud seoses koroonaviirusega.
     
  Turismisektori teade seoses praeguse olukorraga - Praegu toimuvad päevade ja tundidega üle maailma sündmused, mida tavaliselt arutataks või millega kohanetaks aastaid. Kaubavood liiguvad, kuid Eesti turismi jaoks on maailm lukku läinud, ligi kaks nädalat tagasi välisturismi, viimaste päevade arengute tõttu ka siseturismi mõistes. Me ei tea, kui pikaks ajaks; me ei tea, millises ulatuses.
Loe edasi puhkaeestis.ee portaalist
     
  Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) on koondanud oma lehele infokanali "Koroona abi", kuhu on koondatud praktiline info ja soovitused ettevõtjatele seoses kriisiolukorraga. 
     
  Üldist teavet COVID-19 kohta Euroopa Komisjoni kodulehel lugege siit
     
  Ehemaitse.ee teemaveebi toimetuseni on jõudnud info, et sellel keerulisel ajal on paljud Eesti toidu väiketootjad keerulises seisus. Samas on meieni jõudnud signaalid, et Eesti inimene tahaks saada head Eesti toitu ilma pikkades järjekordades ootamata ning seda tervisele ohutult.
Loe edasi uudisest
     
  Saue Vallavalitsus sõlmis koostöölepingu Eesti toidu teemaveebiga Ehemaitse.ee. Eesmärk on tutvustada oma valla toidutootjaid Eestis laiemalt ja seeläbi olla ettevõtetele keerulisel ajal toeks. Rohkem infot
     
 

Masside vaba Ranniku matkarada. Tänasel päeval, kus inimesed otsivad võimalusi vabas õhus liikumiseks, siis soovitame külastada Ranniku matkarada, mis on Eestimaal hetkel üle 600 km pikk saades alguse Läti piirist ning ulatudes Tallinna sadamani. Rohkem infot

     
 

Sloveenia põllumajanduse, metsanduse ja toiduministeerium koordineerib projekti "Meie supertoit". Riikliku toidu teemalise projekti eesmärk on reklaamida Sloveenias toodetud ja töödeldud toitu. Loodud on veebileht, mis koondab Sloveenia toidutootjate infot, lisaks leiab sealt muud põnevat kohaliku toidu teemalist infot. Vaata veebilehte

     
 

Rumeenia põllumajanduse ja maaelu arengu ministeerium on välja arendanud portaali, kust leiab infot väiketootjate toidutoodangu kohta. Info täieneb pidevalt ja annab väiketootjatele paremad võimalused konkureerimaks suurte jaemüügikettidega. Loe edasi nende veebilehelt

     
 

 "Maakonna maitse" on Läti toidutootjaid ühendav veebisait, kus leiab olulist infot, et kohalik toit koju tellida. Tutvu veebilehega

     
    Tutvu Euroopa maaelu arengu võrgustiku (ENRD) kogutud näidetega, kuidas Euroopa kogukonnad aitavad kaasa koroonoviirusega võitlemisele SIIN


« Tagasi