UUDISED

   

Horizon2020: Euroopa piimanduse projekt, isesöötmistehnoloogia

Allikas: EuroDAIRY
6. aprill 2020. a

Temaatilise võrgustiku EuroDairy (jaanuar 2016 - jaanuar 2019) eesmärgiks oli edendada piimakarjakasvatuses praktikapõhiste uuenduste arendamist ja levitamist, pidades silmas kvoodijärgse ajastu peamisi jätkusuutlikkuse küsimusi. EuroDairy üldiseks eesmärgiks oli suurendada Euroopa piimatootmise majanduslikku, keskkondlikku ja sotsiaalset jätkusuutlikkust.

Konkreetsed eesmärgid olid järgmised:

  • Kiirendada parimate tavade kasutuselevõttu, vahetades teadmisi neljas prioriteetses teemas (ressursitõhusus, bioloogiline mitmekesisus, loomade heaolu ja sotsiaalmajanduslik vastupidavus).
  • Stimuleerida edasist uuenduslike praktikate kasutuselevõttu ja probleemide ületamist.
  • Töödelda ümber saadud teaduslikud ja praktikapõhised teadmised, kasutajasõbralike formaatide ja koolitusmaterjalide koostamiseks.
  • Levitada teavet Euroopa piimatootjatele.
  • Koguda lõppkasutajatelt ideid edasisteks innovatsioonipõhisteks uurimistöödeks.

Näide projekti kokkuvõtetest: veiste isesöötmise tehnoloogia rakendamine (Suurbritannia)

 

Andrew Allani farm Berkshires majandab 365 hektaril 440 lehmaga farmi. Eesmärgiks võeti, et söötmine saaks tehtud ühe töötajaga ning omatoodetud sööda kasutamisega. Talveperioodil loomi karjamaale ei lasta, aga neil on vaba ligipääs söödaalale.

Segasööt (maisisilo, rohusilo, rapsiseemne jahu, nisu, proteiinilisand) kogutakse hoidlasse, millele on loomadel suhteliselt vaba ligipääs ja töötajad ei pea sööta ette andma.

Piisava koguse sööda kättesaamiseks tihkest massist on looma kohta arvestatud 700 mm söödafronti. Sööda raiskamise vältimiseks kasutatakse piiret, näiteks toodud farmis elektrikarjusega, mida liigutatakse iga päev u 15 cm päevas. Sööda saastumise ja vihmavee mõju  vältimiseks on hoidla pealt kaetud ning söödamass asub veise ulatuses (kõrgus kuni 2.28 m).

Oma farmi noorloomi harjutatakse sellise söötmistehnoloogiaga juba eelnevalt.

Foto: veebilehelt eurodairy.eu

LOE edasi: Briti piimafarmide ühenduse AHDB Dairy söötmistehnoloogiate materjal (ingl k), sh hoonesisese söötmissüsteemi kujundus, nagu näiteks tsentraalsed söödakäigud, tsentraalne söödaava perimeeter ja etteandega avatud söödaväljakud. Kajastatakse ka söödabarjääri kujundamist.


Vaata projekti kokkuvõtvat videot:

 


 ==> uuri teiste Euroopa projektide kohta SIIT

« Tagasi