EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
Maainfo
UUDISED
Maainfo
UUDISKIRJAD
Maainfo
SÜNDMUSED
Maainfo
INNOVAATILISED PROJEKTID
Maainfo
EUROOPA PROJEKTID
Maainfo
AKIS
Maainfo
KONSULENTIDELE
Maainfo
INNOVATSIOONI hindamine
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

   

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035

Allikas: Eelnõude infosüsteemis (EIS)
22. aprill 2020. a

Eelnõude infosüsteemis algatati Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 (TAIE arengukava). Arengukava elluviimist juhivad võrdsetel alustel Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM), selle kinnitab Vabariigi Valitsus. Eelnõu kommenteerimiseks on aega 11. maini 2020.

Arengukava näol on tegemist visioonidokumendiga, mille eesmärgiks ei ole kõikide valdkonda puudutavate tegevuste ja märksõnade detailne loetlemine, vaid üldise lähenemise, olulisemate suundumuste ja rõhuasetuste sõnastamine. 

Arengukava eesmärk:
Eesti teadus, arendustegevus, innovatsioon ja ettevõtlus suurendavad koostoimes Eesti ühiskonna heaolu ja majanduse tootlikkust, pakkudes konkurentsivõimelisi ja kestlikke lahendusi Eesti ja maailma arenguvajadustele.

Arengukava ülesehitus järgib loogikat, mille kohaselt:

  • tagatakse ühelt poolt teadussüsteemi baasvõimekus, mis on vajalik ühiskonna toimimiseks, sh kvaliteetse kõrghariduse pakkumiseks (teadussüsteemi suund);
  • tagatakse ettevõtluskeskkond, mis soosib kõrge lisandväärtusega rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise ettevõtluse arengut (ettevõtluskeskkonna suund);
  • luuakse sünergiat ja lisandväärtust teadussüsteemi, ettevõtlussektori ja riigi ühistegevustes, sh Eesti arenguvajadustele fokusseeritud valdkondades, mille kaudu sünnivad uued teadmusmahukad lahendused nii riigile kui uued ärivõimalused ettevõtlussektorile (teadmussiirde suund).


  Teadmussiirde suuna ülesanne on tagada teadussüsteemi ja ettevõtluskeskkonna koostoime, et nii teadus kui ka ettevõtlus toimiksid paremini ühiskonna ja majanduse hüvanguks. Suund loob sünergia teaduse ja ettevõtluse vahel ning vähendab teaduse eraldatust ühiskonnast ja majandusest, võimendades nii TAI ühiskondlikku kasu (tõhusust) ja kutsudes esile vajalikke muutusi.

Teadmussiirde suunal lasub arengukava raskuskese, kuna selles suunas kavandatavate tegevuste tulemusena otsitakse teadussüsteemi ja ettevõtlussektori koostoimes lahendusi Eesti ühiskonna arenguvajadustele. Selles osas on kindlasti kavas teha on varasemast selgemaid valdkondlikke valikud (TAIE fookusvaldkondade määratlemine, sh nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad). Tegevussuunad teadmussiirde soodustamiseks on järgmised:

  1. Kasvatada ettevõtete teadmussiirde võimekust.
  2. Kasvatada teadusasutuste ja kõrgkoolide teadmussiirde võimekust.
  3. Suurendada teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni ühiskondlikku ja majanduslikku mõju.
  4. Arendada edasi iduettevõtluse ökosüsteemi.

 Teadussüsteemi suuna raames tagatakse Eesti teaduse toimevõime: see on toetav, nn horisontaalne, keskkonna loomise ja võimekuse kasvatamise suund. 

Eesti majanduse pikaajalise konkurentsivõime tagamiseks peab tõstma Eesti ettevõtete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) mahukust. Selleks peab suurendama ettevõtete teadlikkust TAI tegevuste võimalustest ning kujundama innovatsiooni toetava keskkonna. Tuleb luua TAI-mahuka majanduse arendamiseks vajalik tugisüsteem. Vabariigi Valitsus on heaks kiitnud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ümberkujundamise Innovatsiooniagentuuriks.

Oluline on rahvusvahelistes koostöövõrgustikes osalemine, mis tagab ühelt poolt ligipääsu aktuaalsemale teadustööle ja värsketele teadustulemustele ning võimaldab oma teadustulemusi rahvusvahelise kogukonnaga jagada, teiselt poolt pakub aga ka rahalist võimendust Eesti TA-alastele investeeringutele.

 Ettevõtluskeskkonna suuna ülesanne on tagada arenev ettevõtlust ja ettevõtlikkust soosiv keskkond. Toetav, nn horisontaalne, keskkonna loomise ja võimekuse kasvatamise suund. 

Ettevõtete toetamisel nihkub fookus ekspordimahukuselt teadmusmahukusele ja innovatsioonile ning lisandväärtuse kasvatamisele. Jätkatakse äridiplomaatia strateegia ja tööstuse rohelise raamatu eesmärkide elluviimist. Toetatakse vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete rakendamist ja juhtimiskvaliteedi kasvu. Parandatakse ettevõtete finantseerimisvõimaluste kättesaadavust (sh piirkonniti).


Eraldi on arengukava juhtimise ja korralduse peatükis käsitletud TAIE fookusvaldkondade ja nutika spetsialiseerumise teemat. Euroopa Komisjon ja väliseksperdid on Eestile ette heitnud TAI poliitika vähest fokusseeritust. Seetõttu on kavas suurendada fokusseeritud tegevuste mahtu (tegevused TAIE fookusvaldkondades, sh temaatiliste programmide elluviimine). Fookusvaldkonnad esitatakse Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks hiljemalt 2021. a esimeses pooles.

Arengukava maksumuse prognoosis on tegemist indikatiivsete summade ja jaotusega programmide vahel. Esitatud on kaks stsenaariumi: jätkustsenaarium teadusrahastuse hoidmisega taseme 0,75% SKP-st ja arengustsenaarium teadusrahastuse tõusuga 2024. aastal tasemele 1% SKP-st.

 

Loe edasi EIS eelnõu

Loe edasi artiklit arengukava aluseks olnud ülevaatest (peer review)

 

Detsember 2023
Tagasi Edasi
Maainfo
    

Päevakajalised asjad
Maainfo
MAAELUVÕRGUSTIK: Toiduvõrgustike info - 8. detsember 2023 (10/2023)
MAAELUVÕRGUSTIK: Toiduvõrgustike info - 8. detsember 2023 (10/2023)
MAABLOGI: Valmis põllumajandussektori esialgne majandusprognoos
PRIA: Põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevad ettevõtjad saavad PRIAst taotleda erakorralist toetust
TALULIIT: Tähelepanu tootjad: Euroopa Liit korraldab kõrgetasemelise äridelegatsiooni visiidi Hiinasse
KESKKONNAAGENTUUR: Saa teada, kui palju rangelt kaitstavat pinda on sinu kodu-maakonnas
EL ÜPP Võrgustik: Saa teada, kes olid üle-euroopalise konkursi "Inspireeriv põllumajandus ja maaelu" võitjad!
MAAÜLIKOOL: 2024. aasta mullaks valiti leostunud gleimuld
REM: Maa- ja Ruumiameti visioon on valmis
LEADER infokiri 2023 (nr 13/128)
MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 21 (538)
REM: Esita oma töö kuni 31.detsembrini Eesti toidu ja elukeskkonna fotokonkursile ning võida ahvatlev auhind!

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo