LEADER UUDISED

HIIDLASTE KOOSTÖÖKOGU: Tegevuskeskuse tööd eriolukorra ajal

Allikas: Hiidlaste Koostöökogu
22. aprill 2020. a

Anname aru, millega Koostöökogu tegevuskeskus keerulisel kriisiajal tegeleb. Nagu kirjas Koostöökogu veebilehel, oleme alates 16. märtsist kodutööl. Kindlasti toimub taotlejate nõustamine. PRIA on kehtestanud eriolukorra reeglid, mis kehtivad esialgu kuni 1. maini. Tegevuskeskus omakorda nõustab aruannete koostamist ja aitab suhtlemisel PRIAga. Võtke tegevuskeskusega jätkuvalt ühendust e-kirja ja telefoni teel.

Jätkame meie strateegia programmiperioodi seirearuande ja analüüsi koostamist. See on väga mahukas töö, kus kõik läbiviidud projektid tuleb üksipulgi lahti võtta ja tabelisse kanda seirenäitajad, mida on iga projekti kohta ligi 50 positsiooni.

Jätkame Lühikeste tarneahelate projekti läbi viimist koostöös toidutootjate, Turismiliidu, Hiiumaa Arenduskeskuse ja MTÜ Hiiumaine Toit. Enne kui Koostöökogu saaks laialdase turundustööga pihta hakata, tuleb leida need kanalid, kus Hiiumaa toidutootjate lühikese tarneahela tooteid kõige mõjusam oleks turundada. Selles suhtes räägime ka läbi PRIAga.

Lahti on läinud Koostöökogu uue veebilahenduse tegemine koostöös firmaga Logic Technologies OÜ. Veebilehe uuendamise tingis peamiselt meie lehe vananenud formaat, mis ei olnud enam veebiturvaline. Ka vajas enam kui kümne aasta vanune leht uut välimust ja sisu haldamist. Loodame enne suve ka selle tööga hakkama saada.

Räägime koos Leader Liiduga, PRIA-ga ja ministeeriumiga läbi tegevuste elluviimist või edasi lükkamist seoses eriolukorraga. See on käimasolev protsess.

Tegemist vajavad ka muud aruanded, mida ikka jagub nii projektide läbi viimisel ja tegevuskeskuse enda tegevusel. Jätkame rahvusvaheliste koostööprojektidega Rural Flavours, One Belt ja Off Grid, hetkel räägime läbi partneritega edasiste tegevuste asjus, sest igal maal on veidi erinevad reeglid eriolukorraks. Üks on kindel, ilmselt vähemalt poole maini mingeid kokkusaamisi ei saa plaanida. Eesti-sisene koostööprojekt Kohalik toit trendikaks on samuti ootele pandud, kaasa arvatud biosfääripäev, mida enne sügist ette võtta ei saa.

Püsime kodus ja püsime terved!

« Tagasi