UUDISED

EUROOPA KOMISJON: Osale 2030. aasta kliimaeesmärgi kava avalikus konsultatsioonis

Allikas: Euroopa Komisjon
12. mai 2020. a

Osale 2030. aasta kliimaeesmärgi kava konsultatsioonis. Algatuse suure ulatuse tõttu on kõik kodanikud ja organisatsioonid teretulnud selles konsultatsioonis osalema. Vastuseid oodatakse paljudelt sidusrühmadelt, sealhulgas kodanikelt ja kodanikuühiskonnalt, ettevõtjatelt, vabaühendustelt, akadeemilistelt ringkondadelt ning riiklikelt, piirkondlikelt ja kohalikelt ametiasutustelt.

Küsitlus avaldatakse kõikides ELi ametlikes keeltes mõne nädala jooksul pärast konsultatsiooni algust.

Miks on sinu arvamus tähtis?

Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärk on muuta Euroopa esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks. Selleks kavatseb Euroopa Komisjon seada ELile kõrgema eesmärgi vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet võrreldes 1990. aastaga vähemalt 50% ja kuni 55%. Kui seada 2030. aastaks praegusest kõrgem eesmärk, on võimalik sujuvamalt liikuda 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamise poole. Samuti aitab see otsustada, milline peaks olema praegusest kuni 2050. aastani vajalik üleminekutegevuse tempo ja suunitlus, ning tagada ELi juhtrolli üleilmsetele probleemidele kestlike lahenduste leidmisel.

Käesoleva konsultatsiooniga tahetakse koguda arvamusi selle kohta, milline on soovitud ambitsioonitase kliima- ja energiapoliitikas, millised meetmed on vajalikud eri sektorites ja milline peaks olema konkreetne poliitikakujundus, et seada 2030. aastaks kõrgemad kliimaeesmärgid. Konsultatsiooni käigus kogutakse ka lisateavet, nagu tegevuskavad, poliitikaülevaated ja uuringud, mis on kasvuhoonegaaside heite ulatuslikuma vähendamise seisukohast olulised.

Küsimustikule vastamine

Avalikus konsultatsioonis osalemiseks tuleb täita veebipõhine küsimustik. Kui te ei saa veebipõhist küsimustikku kasutada, võtke palun meiega ühendust alltoodud e-posti aadressil.

Küsimustikud on kättesaadavad kas kõikides ELi ametlikes keeltes või ainult mõnedes neist. Vastata võite aga mis tahes ELi ametlikus keeles.

Läbipaistvuse huvides palutakse avalikes konsultatsioonides osalevatel organisatsioonidel ja ettevõtetel registreeruda ELi läbipaistvusregistris.

!!!VASTA KÜSIMUSTIKULE: ec.europa.eu...

Tagasiside andmise aeg: 31. märts - 23. juuni 2020  (keskööl Brüsseli aja järgi)
« Tagasi