UUDISED

   

Projekti EURAKNOS uudiskiri nr 4/2020 (11)

Allikas: EURAKNOS
12. mai 2020. a

  

 

Valmis projekti EURAKNOS uudiskirja üheteistkümnes number (pdf).  Sellel korral infolehes temaatiline võrgustik AFINET

EURAKNOS soovib tugevdada ELi põllumajandsalast teadmistebaasi, luues kavandi infosüsteemist (teabesalvest) põllumajandustootjate ja maapiirkondade jaoks. Infosüsteem peab võimaldama leida kergemini vajalikku teavet ELi H2020 temaatiliste võrgustike parimate praktikate kohta.


EURAKNOSe uudised

Sel kuul avaldasime visioonidokumendi „Mõju arendamine: Avalik Euroopa Liidu põllumajanduse ja metsanduse teabesalv”. Dokumendis tutvustatakse ühise digitaalse andmeplatvormi viieaastast visiooni põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas, H2020 temaatiliste võrgustike tulemuste põhjal.

Loe lähemalt siit: https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/EURAKNOS-Vision_Paper.pdf  Eesti keeles SIIN

EURAKNOS on viimase kuu jooksul olnud väga hõivatud, koondades Pariisi ja Brüsseli kohtumiste tulemusi ja soovitusi seoses temaatiliste võrgustike teadmistel põhineva mõju arendamise ja temaatiliste võrgustike teadmiste ära kasutamisega, et ehitada välja suurema mõjuga teabesalve. Valmistame ette virtuaalset konsultatsiooni, kus konsolideerime temaatilistelt võrgustikelt ja meie võtmeekspertite nõukogult saadud soovitused.

Selle kuu viimane fookusvaldkond on olnud ajurünnakud teemal, kuidas viia läbi  piirkondlikke kohtumisi! Töötame selle nimel, et luua  teadmussiirdeprogramm EURAKNOSE temaatiliste võrgustiku kogukonnas ja väljaspool.
Jälgige meie tegevusi. Tulemas on palju huvitavat.  


 

Teadmiste ja innovatsiooni nõukogu (TIN)

Üheks EURAKNOSe esimeseks ülesandeks oli moodustada teadmiste ja innovatsiooni nõukogu (TIN) - Euroopa põllumajanduse kogukonda esindav rühm. TIN-is on nüüdseks 139 liiget - teadlased, põllumehed, nõustajad, poliitikakujundajad, valitsusvälised organisatsioonid, VKEd ja vahendajad. Selle roll on tuua EURAKNOSesse arvamust ka väljastpoolt, anda nõu projekti rakendamise osas ning tugevdada projekti mitme osalejaga lähenemisviisi. Neid on kutsutud osalema meie selleaastastel seminaridel, külastustel ning neid kaasatakse EURAKNOSe sidumiseks riiklike tegevustega.

TIN kohtub korra aastas ehk kaks korda projekti jooksul. 2019. aasta septembris osalesid TINi liikmed Budapesti seminaril, et kohtuda EURAKNOSe partneritega. TIN julgustas projekti peale esimeste tegevuste elluviimist globaalselt jätkama.

TIN teine kohtumine toimub 2020. mais. Kui algselt pidi see toimuma aprilli lõpus Tallinnas, siis Covid19 piirangute tõttu toimub kohtumine hoopis virtuaalsete töökohtumiste sarjana, kus jagame parimate praktikate kohta soovitusi ja anname tagasisidet. Pärast mitmeid näost-näkku kohtumisi, ootame põnevusega esimest virtuaalset kokkusaamist!. Avaldame kohtumise kokkuvõtte järgmises uudiskirjas. 


 

3. tööpakett: eesmärgid ja edusammud

EURAKNOSe 3. tööpaketi eesmärgiks on:

 • Planeerida suure mõjuga teabesalve (HIKR) loomist
 • Selgitada välja, kuidas ja millist tüüpi andmed tuleks teabesalve lisada, lähtudes lõppkasutajate (talunikud, metsaomanikud ja nõustajad) vajadustest.
 • Panna paika teabesalve ülesehitus, et suurendada teabesalve mõju, tuginedes  põhielementidele nagu mitme osalejaga lähenemisviis ja rohujuure innovatsioon
 • Panna paika teabesalve ülesehitus, mis aitaks lõpptarbijatele tõhusamalt infot levitada, nendega suhelda ja praktilist teavet edastada.
 • Koostada tehnilised juhised pikaajalise jätkusuutliku teabesalve loomiseks, sealhulgas soovitused mitme osalejaga lähenemisviisi tugevdamiseks.

Tööpaketi meeskond on näinud vaeva, et arendada välja neljal esimesel eesmärgil põhinevat tulemust. See on lähiajal valmimas ja levitamisel. Nende jõupingutuste silmapaistvaks väljundiks on temaatiliste võrgustike parimate praktikate käsiraamat jätkusuutliku kõrge mõjuga teabesalve väljatöötamiseks ja mitme osalejaga lähenemisviisi tugevdamiseks. Praktilise juhendi edasiarendamiseks kohtub 40 TINi liiget 18.-20. mail toimuval veebipõhisel töötoas. Lõppversiooni väljatöötamiseks kasutatakse ka väliste ekspertide abi. 

 

Fookuses temaatiline võrgustik : AFINET

Temaatiline võrgustik AFINET (agrometsanduse innovatsioonivõrgustik) lõpetas eelmise aasta sellega, et tutvustas Euroopa Parlamendis oma tegevuste peamisi tulemusi. AFINETi võrgustikku kuulub üle 1000 liikme, kes tegid koostööd üheksas riigis tegutsevas üheksas piirkondlikus innovatsioonivõrgustikus. Euroopa peamised agrometsandusega seotud osapooled arutlesid paremate nõustamisteenuste üle, mis aitaksid tulla toime nii tehniliste kui ka majanduslike väljakutsetega (äriplaani väljatöötamine, väärtusahela jätkusuutlikkus). Samuti rõhutasid nad vajadust parandada ühiskondlikku suhtlust, tutvustades agrometsanduse kontseptsioone kõikides haridustasemetes. Kokkuvõttes soovitati arendada tõhusamat poliitikat, et parandada agrometsanduse rakendamist kogu Euroopas ja siduda see uute strateegiliste kavadega.

Uuenduslikkuse seisukohast oli AFINET edukas projekt, sest see kaasas kogu Euroopas palju agrometsanduse valdkonnas tegutsevaid osapooli. Tutvustati peamisi väljakutseid ja praktilisi lahendusi, mis viis koostöös teadlastega üle 400 dokumendi koostamiseni. Tulemustele pääseb ligi nn elavate näidete käsiraamatust: www.agroforestrynet.eu 

EIP-AGRI ja EL sündmused

 • 2. juuni 2020: LFDay, SmartAgriHubi huvirühmade konverents
 • 17. juuni 2020 : RSA konverents, Ümberkujundamine - Ruum väljaspool linna- ja maapiirkonda - Ljubljana, Sloveenia
 • 8.-12. juuli 2020, Maapiirkondade sotsioloogia ülemaailmne kongress - Austraalia, Cairns
 • 25.-28. august 2020, EAAE kongress „Põllumajanduse majanduse mõju suurendamine: multidistsiplinaarne sidusrühmade kaasamine ja uudsed lähenemisviisid“ – Praha, Tšehhi
 • 31. august – 3. september 2020: IOBC „Integreeritud kontroll kaitse all olevates põllukultuurides, mõõdukas kliimas“ ja „Integreeritud kontroll kaitse all olevates kultuurides, Vahemere kliima“ - Brest
 • 1.-4. september 2020: ESA kongress – Sevilla, Hispaania
 • 6 -10. september  2020: 32. aastakoosolek - Bologna
 • 21.-27. september 2020: Mahepõllumajanduse maailmakongress - Rennes
 • 22.-23. september 2020: WEFE Nexus Science - Nikoosia, Küpros
 • 24-25. september 2020: Põllumajanduse ja toidu tippkohtumine - Pariis, Prantsusmaa
 •  25-27. september 2020: Jätkusuutlik ja vastupidav linna-maapiirkond - Leipzig, Saksamaa

Selle kuu sõnum

Hiljuti Ühendkuningriigi Kuningliku Kunstiühingu (RSA) poolt tellitud küsitluses osales 4343 inimest ning selle tulemuste põhjal leiti, et pärast koroonaviiruse puhangut on 51% vastanutest märganud , et õhk on puhtam, 42% hindab toitu rohkem ja 27% arvab, et metsloomade arvukus on suurenenud. RSA tegevjuht Mathew Taylor ütles, et "Briti inimesed on üha rohkem kursis sellega, et inimeste ja planeedi tervis on lahutamatud osad ning on aeg radikaalseteks keskkonna-, sotsiaalseteks, poliitilisteks ja majanduslikeks muutusteks". Loe lähemalt siit

Kas teie kodumaal on sarnaseid uuringuid läbi viidud?
Mina naudin kodusolemist, et võtta aeg maha ja jälgida aias elutsevaid mesilasi. 

 

« Tagasi