UUDISED

   

Projekti EURAKNOS uudiskiri nr 5/2020 (12)

Allikas: EURAKNOS
10. juuni 2020. a

  

Temaatiliste võrgustike ühendamine teabesalve 
Euroopa põllumajandusalase teadmiste innovatsiooni avatud süsteemi suunas

Valmis projekti EURAKNOS uudiskirja kaheteistkümnes number. EURAKNOS soovib tugevdada ELi põllumajandusalast teadmistebaasi, luues kavandi infosüsteemist põllumajandustootjate ja maapiirkondade jaoks. Infosüsteem peab võimaldama leida kergemini vajalikku teavet ELi H2020 temaatiliste võrgustike parimate praktikate kohta.


EURAKNOS-e uudised

Temaatiliste võrgustike juhendi arendamine seitsme seminari käigus. Juhend kõigile temaatilistele võrgustikele!

EURAKNOS töötas hiljuti välja temaatiliste võrgustike “uurija juhendi”, mis põhineb temaatiliste võrgustike (TN) parimate tavade teadmiste kogumisel, tõhusal kommunikatsiooni- ja levitamisstrateegiatel ning mitme osapoolega lähenemisviisil. Juhend töötati välja teadmusinnovatsiooni paneeli kaasabil, paneeli kuuluvad nii TN-de kui põllumajanduse ja metsanduse sektori esindajad. Juhend aitab temaatilisi võrgustikke taotlevatel ning juba toetust saanud konsortsiumidel tõhusalt töötada ja varasemate TN-de õppetunde kasutades suuremat mõju saavutada.

Juhendi teadmusinnovatsiooni paneelile tutvustamiseks, sisu täiendamiseks ja kooskõlastamiseks korraldati 11.–20. maini seitse veebipõhist seminari. Need veebiseminarid asendasid Eestis, Tallinnas toimuma pidanud töötuba, mida ei olnud COVID-19 puhangu tõttu võimalik korraldada. Seminaridel osales 63 inimest, nii korraldajad kui ka osalejad õppisid kasutama uusi veebipõhiseid tööriistu nagu Zoom keskkond seminari läbiviimiseks, Mentimeter ja PollEv küsitluste läbiviimiseks ning MURAL virtuaalsele tahvlile märkmete tegemiseks.

Esmalt tutvustati kõikidele osalejatele “uurija juhendit” ja paluti kodutööna selle 33 lehekülge läbi lugeda. Järgneval nädalal viidi läbi erinevad sessioonid:

 • osalejate rollid mitme osapoolega lähenemisviisi kasutavates TN-des;
 • lõppkasutajate vajaduste hindamine, teadmiste kogumise ja koosloome parimate viiside väljaselgitamine;
 • lõppkasutaja kaasamisstrateegia kujundamine;
 • praktiliste kokkuvõtete ühise formaadi täiustamine;
 • tulevase andmebaasi kujundus ja strateegia. Kuidas TN-id saavad ennast digitaalsel platvormil paremini tutvustada;
 • mõju ja jätkusuutlikkuse suurendamine.

Osalejad olid aktiivsed ja nende panust kasutatakse juhendi täiendamiseks. Juhend valmib suve jooksul ning tehakse avalikkusele kättesaadavaks 2020. aasta lõpuks. Mitmed osalejad leidsid, et veebiseminarid olid väga kasulikud ja inspireerivad. Mainiti isegi, et sessioonid ise olid inspireerivad ja seda formaati saab kasutada koostöö arendamise eesmärgil teistes projektides.


WP4 : Elektroonilise teabesalve platvormi uurimine.

Projekti EURAKNOSi ühs peaeesmärk on luua keskne veebipõhine platvorm, mis võimaldab juurdepääsu TN-de avaldatud andmetele. Seatud on järgmised eesmärgid:

 • uurida lõpptarbija vajadustest lähtuva uue ühtse elektroonilise teabesalve (ingl electronic knowledge reservoir platform, e-KRP) väljaarendamise teostatavust ja lisaväärtust;
 • ühendada valitud TN-de ja asjakohaste H2020 mitme osapoolega projektide ning EIP-töörühmade teave teabesalve prototüübiks;
 • luua teabesalve visioon, arvestades kasutajakogemust, funktsionaalsust ja jätkusuutlikku rakendamist;
 • töötada välja andmete haldamise kava ja arvestada intellektuaalomandi kaitse õigusi temaatiliste võrkude laiendamiseks, eriti teabesalve jaoks.

Siiani on meie edusammud EURAKNOS-e elektroonilise teabesalve oasa keskendunud kolmele põhitegevusele:

 • teabesalve väljatöötamiseks ja juurutamiseks kasutatava tehnoloogiapaketi (tarkvara ja programmeerimiskeelte kombinatsioon) konfigureerimine;
 • veebi indekseerimise tööriista – mis võimaldab koguda TN-ga seotud andmeid nende projektide endi veebilehtedelt – väljatöötamine ja testimine;
 • teabesalve prototüüpi integreeritavate andmeobjektide kogumise detailse kava väljatöötamine.

EUREKA: projekti tutvustav video

Äsja avalikustas EURAKNOS oma jätkuprojekti EUREKA-t tutvustava video.

EUREKA tugineb EURAKNOSe tööle ja astub sammu edasi, ehitades avatud lähtekoodiga e-platvormi prototüübi nimega FarmBook. FarmBook on EL-i tasandi avatud lähtekoodiga põllumajandusteadmiste teabesalv, mida saavad kasutada põllumajandustootjad, metsamehed ja teised maapiirkonna ettevõtjad oma vajadustele uuenduslikke lahenduste leidmiseks. Facebooki eeskujust inspireerituna ühendab loodav platvorm põllumajandustootjaid, metsamehi, nõustajaid, teadlasi ja poliitikakujundajaid. FarmBook esitleb hõlpsasti otsitavat teavet ja aitab kaasa tugevama põllumajandusalaste teadmiste ja innovatsioonisüsteemi (AKIS) loomisele.

Jälgi meid Twitteris @ H2020Eureka


Fookuses temaatiline võrgustik: EuroSheep

Projekti EuroSheep eesmärk on luua jätkusuutlik EL-i/ rahvusvaheline TN, mis keskendub lambakasvatuse kasumlikkusele tervise ja toitumise kaudu. Võrgustiku eesmärk on ergutada teabe vahetamist lambakasvatajate ja huvirühmade seas. EuroSheep kaasab põllumajandustootjaid, põllumajandustootjate organisatsioone, teadlasi, koolitajaid, loomaarste ja nõustajaid. EuroSheep edendab võrgustumise jaoks korraldatavates töötubades n-ö ühisinnovatsiooni lähenemist. Töötoad annavad laialdase võimaluse teadmiste kogumiseks ja vahetamiseks, samuti koostööks ning teabe ja parimate tavade levitamiseks.

Selleks küsitlevad EuroSheepi partnerid lambakasvatuse väärtusahela osapooli, sh põllumajandustootjaid ja teadlasi, et välja selgitada peamised väljakutsed ja vajadused, kuidas karja tervise ja toitumise kaudu kasumlikkust suurendada. Küsitluses saavad osaleda kõik lambakasvatussektoriga seotud isikud. Küsitlus on leitav SIIT 


EIP-AGRI ja EL-i sündmused

« Tagasi