EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
Maainfo
UUDISED
Maainfo
UUDISKIRJAD
Maainfo
SÜNDMUSED
Maainfo
INNOVAATILISED PROJEKTID
Maainfo
EUROOPA PROJEKTID
Maainfo
AKIS
Maainfo
KONSULENTIDELE
Maainfo
INNOVATSIOONI hindamine
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

   

SCAR-AKIS: AKIS kontekst

Allikas: ArgLink ja SCAR-AKIS
16. juuni 2020. a

Praegusel perioodil arutatakse ja kavandatakse kõigis ELi liikmesriikides nõuandepoliitika üleminekut FASilt (Farm Advisory System – põllumajanduslik nõuandesüsteem) AKISele (Agricultural Knowledge and Innovation System - põllumajanduslik innovatsiooni ja teadmiste süsteem). Kehtestatav AKISe strateegia moodustab osa iga liikmesriigi 2020. aasta järgsetest ÜPP strateegiakavadest.

Õppimine FASi kogemustest

2007. aasta ühise põllumajanduspoliitika määruse sätted põllumajanduslike nõuandesüsteemide (FAS) kohta olid Euroopa Komisjoni esimene katse kehtestada nõuandeteenuseid käsitlevaid määrusi, mida kohandati 2014. –2020. aasta jaoks liikmesriikide tasandil.

Eesmärk oli tagada, et igal Euroopa põllumajandustootjal oleks juurdepääs nõuandeteenustele, et aidata neil täita mitmesuguseid ELi standardeid ja nõudeid seoses nõuetele vastavuse süsteemiga. FASi loomine oli liikmesriikidele kohustuslik alates 2007. aastast kuni 2020. aastani, kuid põllumajandustootjad said valida, kas nad vajavad sellist nõustamist ja FASi tegelik kasutamine on vabatahtlik. Nõustamise rahastamise valikud olid liikmesriigi otsustada. Esimest FASi poliitikat, mis pärineb ajavahemikust 2007 –2013, kohandati vastavalt 2009. aastal avaldatud sõltumatu hindamisuuringu tulemustele (pdf, ingl.k).

Selles uuringus tuvastati:

  • meetme vähene mõju paljudes liikmesriikides ning
  • rakendamise suur heterogeensus (sealhulgas rahastamine, akrediteeritud organisatsioonide liigid, nõustamisteenuste meetodid ja sisu ning sihtklientuuri määratlus. Nt rahastamine piirdus tavaliselt ka nõustamisteenustega, mis on suunatud ainult nõuetele vastavuse ulatusele).

2014. –2020. aasta kontseptsioon suunas nõustamise laiemat ja paindlikku rakendamist. Hõlmata tuleb vähemalt järgmiseid kohustuslikke valdkondi:

  • nõuetele vastavuse ulatus;
  • keskkonnasäästlikumaks muutmise tasu (otsetoetused kliima - ja keskkonnatavadele);
  • teatavad maaelu arengu meetmed, mis on sotsiaal-ökonoomsed (nt ajakohastamine);
  • pestitsiidide säästva kasutamise direktiiv ja
  • veedirektiiv.

2020. aasta järgne ühine põllumajanduspoliitika: nõuandeteenuste integreerimine AKISesse

Euroopa Komisjon on rõhutanud vajadust „hästitoimivate põllumajanduslike majapidamiste nõuandeteenuste” järele, et toetada uue 2020. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika rakendamist. Uue ühise põllumajanduspoliitika õigusaktide eelnõus on eelkõige sätestatud, et:
Nõuannete kvaliteedi ja tõhususe suurendamiseks peaksid liikmesriigid integreerima nõustajad põllumajanduslike teadmiste ja innovatsiooni süsteemidesse (AKIS), et oleks võimalik pakkuda ajakohast teadus - ja innovatsioonialast, tehnoloogilist ja teaduslikku teavet”.

Põllumajanduse nõuandeteenused, samuti teadmised ja innovatsioon on seetõttu Euroopa poliitikakavas kõrgel kohal. Alates 2014. aastast luuakse sünergiaid ELi teadusuuringute raamistikuga, innovatsiooniprojektidega, samuti ELi tasandi ja riiklike EIP-AGRI võrgustike (sealhulgas riiklike maaeluvõrgustike) kaudu. Uue AKISi poliitika eesmärk on kaasata kõik nõustajad võimalikult palju uuenduslike teadmiste genereerimisse ja levitamisse ning tugevdada kõigi teadmussiirde osalejate sidemeid ja suhtlust riiklike (ja piirkondlike) AKISte raames.

2020. aasta järgses ühises põllumajanduspoliitikas on liikmesriikidel kohustus katta oma nõustamisteenustega väga laiad mõõtmed (majandus-, keskkonna- ja sotsiaalvaldkond) ning anda nõustajatele ajakohast teavet, mida on arendanud teadus - ja innovatsioon.

See hõlmab ka innovatsiooni loomise konkreetset kohustust, pakkudes innovatsioonitoetust EIP töörühmade innovatsiooniprojektidele. Iga liikmesriik peab integreerima ja korraldama oma põllumajandusettevõtete nõustamise teenused oma AKISe süsteemi üldise strateegia raames: kõik nõustajad (avalik ja eraõiguslikud) tuleb integreerida AKISesse, enam ei ole vaja konkreetseid sertifitseeritud FASi organisatsioone.

Liikmesriikidel on õigus rahastada mis tahes nõustamisvaldkonna nõustajaid tingimusel, et nõustamine on erapooletu ja et nõustajal ei ole huvide konflikti. Nõustajaid võib seega rahastada maaelu arengu raames palju paindlikumalt, ilma et see hõlmaks kohustuslikke valdkondi, kuni rahastatavad nõustamistoimingud on integreeritud 2020. aasta järgsesse organisatsioonilisse AKISi strateegiasse, mis paneb nõustajad, teadlased ja ÜPP võrgustikud koostööd tegema.

Lõppeesmärk on edendada ja jagada teadmisi, innovatsiooni ja digitaliseerimist põllumajanduses ja maapiirkondades, kusjuures nõustajad teevad ühise põllumajanduspoliitika võrgustike ja teadlastega integreeritud koostööd. Liikmesriikide AKIS on nüüd nõuandeteenuste korraldamise raamistik (artikkel 102).

Loe edasi: AKISe teemaleht

Loe edasi: AKIS teabeleht (eesti keeles, pdf)

Osale: projekti AgriLink ja SCAR-AKIS koostöös toimub "aeglane" veebiseminar "Learning from experience to design public policies that support the contribution of farm advice to sustainable development" (küsi materjale hanna.tamsalu[at]pmk.agri.ee)

 


 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo