UUDISED

   

EIP-AGRI: Innovatsiooni töörühm ECOPIONET kui teadmussiirde võrgustik

Allikas: EIP-AGRI teeninduspunkt
7. juuli 2020. a

 Materjalid koondas Agnes Kivistik, Põllumajandusuuringute Keskus

EIP-AGRI töörühm (operational group) ECOPIONET keskendub mahekasvatuse teemalise võrgustiku loomisele, koosnedes tootjatest, teadlastest, nõustajatest, tööstuste esindajatest ja maheühingutest. ECOPIONETi eesmärk on tõsta osaliste teadmisi agroökosüsteemidest, uutest tehnoloogiatest, ettevõtte majandamisest ja toodangu turustamisest. Võrgustik aitab tõsta põllumajandustootjatel tõsta nende tootlikust juurutades mahekasvatust ja keskkonnasõbralikke tootmisviise.

Projekt töötati välja Hispaania kuivemates teravilja piirkondades, Salamanca, Toledo ja Guadalajara provintsis, kus ollakse loobumas põllumajanduslikust toomisest muuhulgas ka kliimamuutuste (põua ja tulvade) tõttu. Mahepõllumajandusel arvatakse olevat parem võime kohaneda kliimamuutustega võrreldes tavapärase põllumajandusega, sest mahekasvatus parandab mulla kvaliteeti, tõstes nii mulla orgaanilise aine taset kui ka mullas säilitatava süsiniku taset.

Rühm valitud põllumajandusspetsialiste on projekti “pioneerid", kes koos teiste põllumajandustootjate, kvalifitseeritud konsulentide ja teadlastega moodustavad ECOPIONET-võrgustiku. Võrgustiku ülesanne on anda „pioneeridele“ mahepõllumajandusliku tootmise teadmised, et lähiümbruse teised põllumajandustootjad saaksid jälgida mahemajandusele orienteerumiste eeliseid tuttavas keskkonnas.

ECOPIONETi töörühm on välja töötanud mitmetahulise kava, et soodustada teadmiste edastamist kohalikele tootjatele. Mahepõllumajandusele üleminevat tootjat toetatakse erinevate koolitustega, personaalse nõustamisega, naaberalade tootjate kogemustega, juhendajatega, tehnilise toega (veebileht ja foorumid) ning teadustööga. Tegevustest õpivad nii tootjad kui ka nõustajad ja teadlased. Projekti käigus avaldatakse artikleid ning osaletakse põllumajandusmessidel. 

Pärast kolme aastat kestvat üleminekuprotsessi saavad tootjad müüa oma sertifitseeritud mahepõllumajanduslikku toodangut. Oodatakse, et need juhendajad ja sarnase tegevussuunaga mahepõllumajanduslikud põllumajandustootjad ühinevad ja ühendavad oma tarneahela, et suurendada oma positsiooni toiduahelas. Kavandatakse luua ulatuslik mahetootjate organisatsioon, mis keskendub toodangu turustamisele ja tarneahela parandamisele.

Projekti senised õppetunnid ja soovitused:

  • tõhus koostöö erinevate osalejate vahel nõuab teadmisi, kogemusi ja ideid ning osalejate panust protsessi tuleb tunnustada ja väärtustada;
  • nõustajate ja põllumajandustootjate ühine õppimisprotsess võimaldab rohkemat: mitte ainult olemasolevate mahepõllumajanduslike tegevuste tõhustamist, kui ka osapoolte kaasamist ja meetodite arendamist nii majandusliku jätkusuulikkuse ning koostöö suurendamiseks;
  • töömudel osutus väga tõhusaks ja dünaamiliseks, tuues kasu kõigile võrgustiku liikmetele. See mudel on skaleeritav ja ülekantav teistesse sektoritesse.
  • võrgustiku kaudu saavad nõustajad ja teadlased pakkuda paremaid ja kohandatud teenuseid, mis vastavad konkreetsetele vajadustele;
  • tootjaorganisatsioonide ja -ühenduste loomine aitab kaasa põllumajanduslike majapidamiste finantstulemuste paranemisele, andes põllumajandustootjatele suurema kollektiivse läbirääkimisõiguse ning võimaluse pidada läbirääkimisi oma toodete kõrgemate hindade üle ning kulusid kokku hoida tarneahelat lühendades ja vahendajaid vahele jättes.
  • koostöö aitab hõlbustada põlvkondade uuendamist maapiirkondades, kus elanikkond väheneb/väheneks.

Tootjate paremad tarneahelad soodustavad maapiirkondade põllumajandust, tagades põllumajandustootjate jätkusuutliku sissetuleku, viies rohkem inimesi maapiirkondadesse ja taas aktiveerides maapiirkondade majandusvoogu.


Projekt ECOPIONET oli üks Euroopa maaeluvõrgustiku projektikonkursi "Inspireeriv maaelu 2020" (Rural Inspiration Awards 2020) 15 nominendist (maamajanduse valdkonnas)

Loe projektidst edasi (inglise keeles) SIIT 
Loe hispaania keeles: https://pionerosecologicos.net/ 

 

« Tagasi