UUDISED

   

MTÜ PÕLLUKULTUURIDE KLASTER: Mullaanduri prototüübi väljatöötamine

26. jaanuar 2021. a

Millist probleemi projekt lahendab?

Teraviljakasvatuses ning mulla viljakuse ja keskkonna seisukohast on oluline toitainekadude minimeerimine, mulla õigeaegne harimine ja mulla tallamise vähendamine. Eestis on tingimused toitainete leostumiseks soodsad, sest sademete hulk ületab aurumise umbes 1,5 korda. Mullad on kevaditi sageli veega küllastunud ning tundlikud tallamise suhtes. Mulla optimaalne niiskusseisund mullaharimisel aitab vältida liigset tihenemist. 

Innovatsioonitegevuse eesmärk oli välja töötada digitaalse väljundiga mulla elektriliste omaduste mõõtmise anduri ja andmevahetuse prototüüp, mis annaks dünaamilisi andmeid järgmiste näitajate kohta:

  • mulla soolsus (toitainesisaldus);
  • mulla mahuline niiskus;
  • mulla temperatuur.

Need on praktilised teadmised, mis aitavad põllumajandustootjal ajastada väetamist, mullaharimist ja külvi.

 

Roosi Soosaar, MTÜ Põllukultuuride klastri tegevjuht

 

 

Juhtmevaba andur mulla sisse paigutamiseks

"Mullaproovide vastuste ootamine laborist võib võtta aega mitu kuud. Mullaanduri arendamise põhjus on taimekasvatajate soov saada kiiret infot põllumullast, et planeerida selle järgi põllutöid." teab Roosi Soosaar rääkida.

Projekti tulemused

Andurid annavad aastaringselt pidevat informatsiooni mulla niiskuse, soolade sisalduse ja temperatuuri kohta. Andmed jõuavad mugavalt põllult serverisse ja kasutaja arvutisse. 

Andurid suudavad väga hästi tuvastada mulla temperatuuri muutusi. Niiskuse ja soolsuse andmete registreerimiseks peavad andurid saavutama väga hea kontakti mulla tahke faasiga. Seega sõltuvad tulemused väga suurel määral andurite paigaldusest.

Välja töötatud andurid tuvastavad edukalt mullaniiskuse suhtelisi muutusi ajas, kuid absoluutväärtuste hindamiseks ei ole täpsus alati piisav ning vaja on teha täiendavaid mõõtmisi ja kalibreerimisi erinevatel muldadel. Mulla soolsuse määramise tundlikkus on tagasihoidlik, eriti just kuivas mullas ning juhul, kui kontakt mulla tahke faasiga on kehv. 

Selleks et saadava info põhjal taimekasvatuse tootmispõldudel operatiivselt tegutseda, on vaja andurite täpsust edasi arendada


 

Toetusallikas Innovatsiooniklastri toetus (MAK 2014-2020 meede 16)
Tegevuse elluviija MTÜ Põllukultuuride klaster mullakaitse.ee/index.html
Kontakt Roosi Soosaar
Projekti periood märts 2017 – juuni 2020

 

« Tagasi