UUDISED

   

EIP-AGRI: Võimaluste otsimine uutele turuletulijatele

Allikas: Agrinnovation Magazine 7/2020
15. september 2020. a

Paljudel Hollandi põllumajandustootjatel on raskusi oma farmile järeltulija leidmisega. Samal ajal otsib hulk noori karjääri põllumajanduses. Mahepõllumajanduse innovatsioonitöörühm LAND püüab aidata uute liitujate ja olemasolevate põllumajandusettevõtete kokku toomist, pakub nõustamist, koolitusi ja koondab näiteid kogu Euroopast.

Projektijuht Maria van Boxtel selgitab: „Me rajame nn alustavate talude võrgustiku, kus tegevpõllumehed annavad uutele liitujatele võimaluse kasutada osa oma maast põllumajanduse proovimiseks. Eriti kasulik on see uute turuletulijate puhul, kes ei ole pärit põllumajanduslikust perekonnast. Koostöös võimaldab see õppida, kuidas talu pidada ning ettevõtet juhtida ja toodet müüa. See aitab ka põllumajandustootjatel järeltulijat leida. Meil on kuni viis koostöösuhet aastas uute liitujate ja nende mahepõllumajanduslike põllumajandustootjate vahel, kes otsivad järeltulijat.” Projekt uurib uusi rahastamisviise ja korraldab seminare, kus huvilised saavad näha, millist tüüpi ettevõtted tema stiili ja kogemustega kõige paremini sobiksid.

        

Töörühm LAND teeb tihedat koostööd programmi „Horisont 2020” temaatilise võrgustikuga Newbie. Newbie-st saadakse teaduslikke teadmisi ja rahvusvahelisi kogemusi Euroopa riikidest. Hollandis on alustavad põllumajandusettevõtjad uueks mõtlemisviisiks. Kohalikud on palju õppinud Newbie külastustest samasuguste algatuste juurde Ühendkuningriigis ja Prantsusmaal.

Projektid LAND ja Newbie toodavad üheskoos eri keeltes kokkuvõtteid juurdepääsu kohta rahastamismudelitele, sealhulgas rahvaharidusele. Näiteks valmistatakse ette kontrollnimekirju jätkusuutlikuks talude pärandamiseks koos näidetega praktikutelt. Töörühm LAND on kindlalt suunatud mahepõllumajandussektorisse, kuid koostöö Newbie-ga võimaldab jagada tulemusi laiemalt ja jõuda ka huvitatud tavapõllumajandustootjateni ja nõustajateni. „Me näeme palju võimalusi tulevikuks,” on Maria veendunud.

Lisateave www.landgilde.nl
Lisateavet Newbie kohta www.newbie-academy.eu
Lisateave uute liitujate EIP-AGRI Focus Groupi tulemuste kohta


Projekti NEWBIE raames korraldati Prantsusmaal põllumajanduslik õppereis “tour de France innovaatilistesse ettevõtetesse. Õppereisil osalesid noored, põllumajandusest huvitatud inimesed, kes kaaluvad põllumajandustootjaks või põllumajandusnõustaja ametit või kes on lihtsalt põllumajandusest huvitatud, isegi kui neil põllumajanduslik taust puudub. Loe veel SIIT


Loe ka atiklit EPKK infolehest 2/2020 "Talu üleandmine noortele nõuab läbimõtlemist"

Belgia (Flaami) põllumeeste organisatsioon Boerenbond algatas 2014. aastal koos partneritega  teadmuskeskuse aitamaks põllumehi toime tulla ettevõtte üleandmisega noortele.

Farmi ülevõtmine on keeruline, selles on nii majanduslikud, seadusest tulenevad kui ka sotsiaalsed ja perekondlikud aspektid. Oluline on, et firma jääks ellu ja perekond toimiks, kellest sõltub edu. Tähtis on ka ülevõtja isiksus, tema teadmised ja motivatsioon. 

Teadmuskeskus pakub individuaalset talupere nõustamist kõigi osapoolte osalusel (õed-vennad, elukaaslane). Tulevikustrateegia koostamine on vaja läbi rääkida noorte ja vanade vahel – kui mõtted ei ole sarnased, on probleem. Kes hakkab farmis elama, kuidas see praktikas välja näeb? Milline on elukaaslase roll? Kes täpselt mida teeb, millised on ülesanded? Mis juhtub, kui vanemad enam ei tööta?

Teadmuskeskus jääb neutraalse vahendaja positsioonile, ei tee mingeid järeldusi, neid teevad pereliikmed. Teine teadmuskeskuse ülesanne on koolituste ja inspireerivate ürituste korraldamine. Tähtis on tuua kokku inimesed, kel samad küsimused ja samad probleemid. Kolmas tee eesmärgile on kirjutada artikleid, et inimesed mõistaksid, et üleminekuga tuleb alustada varakult, õigeaegselt. Koostatud on töövihik harjutustega taluperele, milles on küsimused, millele tuleks mõelda; online-test järeltulevale põlvele, et ta hindaks oma teadmisi ja motivatsiooni farm üle võtta. Edulood tuleb kokku tuua ja teha igaühele kättesaadavaks. Jätkatakse väljakutsetele väljaselgitamist. Nt maa hind on Belgias suur probleem, see järjest kasvab. Vanemad tahavad, et iga laps saaks võrdse osa, kuid tuleb tagada maakasutus ja juurdepääs. Korraldatakse kursusi ülevõtmise tehnilistest detailidest.

Raske on jõuda nendeni, kes tõeliselt abi vajavad ja nendeni, kellel veel probleemi ei ole, kuid tuleb selgitada, et nad alustaksid õigeaegselt.


Vaata ka teiste Euroopa temaatiliste võrgustike nimekirja SIIN 

« Tagasi