UUDISED

   

INNOVAATILINE PROJEKT "Külmpressimis-meetodil valmistatud mahebatoonide tehnoloogia ja tootegrupi väljatöötamine“

Allikas: Sirli Rosenvald
5. oktoober 2020. a

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse poolne projektijuht Sirli Rosenvald

 PROBLEEMI PÜSTITUS

Mahepõllumajandus on Eestis viimase kümnekonna aasta jooksul märgatavalt laienenud. Mitmekordistunud on nii tootjate arv kui ka mahepõllumajandusmaa pindala. Mahetoodangu tarbimine on üha kasvav trend, mille taga on ühelt poolt inimeste elatustaseme tõus ja teisalt huvi ja teadlikkuse kasv toidu toiteväärtuse, päritolu ja toorme kasvatustingimuste osas. Üha enam eelistavad tarbijad osta ka kodumaist toitu, seejuures pööratakse tähelepanu ka tooraine päritolule. Lisaks, elavdab kodumaise tooraine kasutamine majandust ka läbi tooraine kasvatajate ja töötlejate suureneva tootlikkuse.

Traditsiooniliselt kasutatakse külmpressimis-meetodil valmistatud batoonides siduvate komponentidena rosinaid ja datleid. Käesoleva projekti raames on eesmärgiks kasutada võimalikult palju eestimaist toorainet ja seega on projekti üheks eesmärgiks leida alternatiivseid kodumaiseid komponente, mis annaksid batoonile sobiva konsitentsi.

Üha kasvava rahvaarvu ja piiratud põllumajandusmaa tingimustes, otsitakse pea kõikjal maailmas võimalusi, kuidas vähendada toidu raiskamist. Ühe potentsiaalse suunana võib välja tuua sekundaarse toorme, mis samas omab veel küllaldaselt toiteväärtust, kasutamist toidus. Antud projekti raames uuritakse ühe suunana võimalust toorbatoonides ära kasutada nii erinevate marjade, puuviljade kui ka juurviljade pressimisjääke. Uuritakse komponentide mõju batoonide keemilistele, füüsikalistele ja sensoorsetele omadustele. Projekti raames uuritakse ka kanepiõli pressimisjääkide kasutamise võimalustele, mis senini on läinud utiliseerimisele või leidnud kasutust loomatoiduna.

TULEMUSED

Projekti tulemusena selgus, et kodumaine tooraine (õun/pirn) võivad edukalt asendada senini külmpressitud batoonides laialt levinud datlit ja rosinat. Samuti omab potentsiaali sekundaarne tooraine nii mahla kui õli pressijääkide näol. Sõltuvalt lisatavates komponentidest on võimalik retseptides kasutada jääkidest valmistatud jahu erinevates kogustes ja kombinatsioonides. Selgus ka erinevate kodumaiste marjade mõju nii toodete sensoorsetele omadustele kui ka toiteväärtusele.

Sobivaid pakendamistingimusi kasutades on võimalik tagada ka toote kvaliteet suhteliselt pika säilivusaja vältel. Välja töötati tehnoloogiline skeem koos kriitiliste punktidega, millest lähtuvalt on võimalik antud tooraine baasil ka edaspidi täiendavaid retsepte tooteportfelli juurde lisada. Sobiva tehnoloogilise pargi olemasolul on välja töötatud külmpressitud batoonide sari turule toomiseks valmis. 


Toetusallikas „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus“
(MAK 2014-2020 meede 16.2)
Taotleja Kaido Veermäe, Allew Magusameister OÜ
Kontaktid Sirli Rosenvald, sirli@tftak.eu

 

« Tagasi