UUDISED

   

AS LINNAMÄE LIHATÖÖSTUS: Loomavere ja selle koostisosade maksimaalne ärakasutamine väiketööstustes

8. jaanuar 2021. a

Millist probleemi projekt lahendab?

Loomaveri on väärtuslik tooraine toidu, sööda ja tehniliste toodete valmistamisel. Vere bioloogiline väärtus ja keemiline koostis eelkõige valkude hulk ja koostis) eeldavad selle sihipärast ja ratsionaalset kasutamist. Vere ebapiisav kasutamine (eriti tehnilisel otstarbel) on enamasti tingitud kahest põhjusest. Esimene põhjus on puuduvad tehnilised vahendid või siis ei koguta tehnoloogilise protsessi piiratud aja tõttu kokku kogu olemasolevat toiduverd. Teine põhjus on asjaolu, et toiduks mõeldud veretoodete turg on limiteeritud, sest pakutav sortiment on väga tagasihoidlik. Pärast toiduvere kogumist (Joonis 1) läheb tehniliseks otstarbeks kõlblik veri enamasti kanalisatsiooni, millega raisatakse väärtuslikku toorainet ja reostatakse looduskeskkonda.

Loomaverd on lubatud kasutada loomasööda komponendina või tehniliseks otstarbeks, nt liimi toorainena vineeri- ja mööblitööstuses, värvikomponendina tekstiili- ja trükitööstuses, väetiste lisandina, vahu moodustajana vahtkustutites jm. Projekti peamine eesmärk oli vähendada liha töötlemise käigus tekkiva teisese tooraine ehk vere hulka, rakendades ratsionaalseid meetodeid ning luua uusi innovaatilisi kõrge kvaliteediga, tervislikke ja rikkaliku maitsega tooteid.

 

Joonis 1. Toiduvere kogumine tapamajas   Magusad verepulbril baseeruvad snäkid

"Toiduks mõeldud veretoodete turg on limiteeritud, sest pakutav sortiment on väga tagasihoidlik." ütles projekti teaduspartner Priit Lumi.

Projekti tulemused

Projekti raames töötati välja lahendused, mis sobivad väiketapamajadele toiduvere kogumiseks ja töötlemiseks, samuti veres sisalduvate komponentide väärindamiseks. Hinnati erinevat päritolu toiduvere (veis, sh maheveis, kodusiga, metssiga) keemilist koostist ning tehti kindlaks valkude, aminohapete, rasvade, mineraalainete ja raskemetallide sisaldus.

Projekti tulemusena arendati välja magusate ja soolaste verepulbril põhinevate snäkkide retseptid ja valmistamise tehnoloogia. Koostati tehnoloogilised skeemid. Leiti arendatud toodete toiteväärtus ning hinnati nende rauasisalduse osakaalu inimese soovitatavast päevasest kogusest. Saadud tulemusi võrreldi turul leiduvate konkureerivate toodetega. Arendatud toodetega korraldati tarbijakatse, milles hinnati, kuidas tarbijad on mudeltooted vastu võtnud. Tarbijakatse tulemustest selgus, et kõige enam meeldisid tarbijatele iirisemeetodil valmistatud hematogeen ning hematogeenimaitselised rukkijahupallid.


Toetusallikas Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus
(MAK 2014-2020 meede 16.2)
Taotleja AS Linnamäe Lihatööstus
Kontakt Ene Viiard
Projekti periood aprill 2016 – märts 2018

 

« Tagasi