UUDISED

   

Projekti EURAKNOS uudiskiri nr 8/2020 (15)

Allikas: EURAKNOS
9. november 2020. a

  

Temaatiliste võrgustike ühendamine teabesalve 
Euroopa põllumajandusalase teadmiste innovatsiooni avatud süsteemi suunas

Valmis projekti EURAKNOS uudiskirja viieteistkümnes number. EURAKNOS soovib tugevdada ELi põllumajandusalast teadmistebaasi, luues kavandi infosüsteemist põllumajandustootjate ja maapiirkondade jaoks. Infosüsteem peab võimaldama leida kergemini vajalikku teavet ELi H2020 temaatiliste võrgustike parimate praktikate kohta.


EURAKNOSe õppereisid

Head lugejad,

EURAKNOSe meeskond loodab, et kõigil läheb hästi. Vaatamata sellele, et puudus võimalus Euroopas ringi reisida ja üksteisega kohtuda, leidsime uudsete õppereiside kaudu võimaluse oma teadmisi jagada. Tegemist oli veebikohtumistega, kus võtmeisikud ja projekti esindajad saavad jagada oma teadmisi ja kogemusi. Kõik on oodatud osalema!

Käesolev uudiskiri ongi pühendatud õppereisidele. Siit leiate ülevaated ja info viimati toimunud õppereisidest ning tulevastest kohtumistest. Vastuseid oodatakse ka EURAKNOSe küsitlusele, kus soovitakse teada saada teie arvamust kommunikatsioonist, teabe levitamisest ja projektides osalemisest.

Head lugemist,

EURAKNOSe meeskond


VIIMATI TOIMUNUD ÕPPEREISID / Millest sa ilma jäid

„Mõju mõõtmine, näiteks drooni kasutamine rohumaaviljeluses“ - 09.10.20

Õppereisi “Mõju mõõtmine, näiteks drooni kasutamine rohumaaviljeluses” korraldas Grünlandzentrum Niedersachsen ning sellel osales 19 huvilist. Peamised teemad, mida käsitleti olid järgmised:

  • Funktsionaalsed kanalid lõppkasutajateni jõudmiseks
  • Milliseid pehmete oskuste koolitusi on vaja?
  • Parimad viisid sihtrühma kaasamiseks kogu projekti jooksul
  • Kuidas põllumehi paremini veebifoorumitesse kaasata?
  • Kui tõhus on teie koostöö temaatilise võrgustiku meeskonnas?

Iga teema kohta koostatakse praktiline kokkuvõte, et inimesed saaksid nende teemade kohta rohkem teada. Antud õppereisi teemaline artikkel on peagi saadaval EURAKNOSe kodulehel, seega hoidke silmad lahti!


“Agrometsandus ja uundused kliimamuutustega toimetulekus” - 15/10/20 

Õppereisi “Agrometsandus ja kliimamuutuste uuendused” eesotsas olid INCREDIBLE ja AFINET. Õppereisil tutvustasid kaks temaatilist võrgustikku, samuti Portugali Silvopastoral EIP-töörühm ja kaks Hispaania Celtic Pigs EIP-töörühma, kuidas nad olid seotud agrometsanduse ja uuendustega kliimamuutuste temaatikas ning millised olid nende muljed. Osalejad said selle teema kohta lisateavet ning ürituse lõpus toimus interaktiivne võrgustamine. Kui soovite selle sündmuse kohta rohkem teada saada, siis vajutage siia

TULEVASED ÕPPEREISID 
Ole valmis... tulemas on veel mõned õppereisid, kuhu saad end kirja panna, seega ära lase seda võimalust käest!


“Lühikeste toidu tarneahelate hetkeolukord” - 23.11.2020

Esmaspäeval, 23. novembril kell 10–15 (UTC +1) olete oodatud läbi Teams-i ühinema EURAKNOS-ega, et kuulata temaatilise võrgustiku SKIN ja mitme osalejaga projekti SMARTCHAIN kogemusi. Saate teada, millised on ideaalsed tingimused heade praktikate kasutuselevõtmiseks ning kui oluline on teadlaste ja põllumajandustootjate vaheline koostöö innovatsiooni ja uute võrgustike tekkel. Üritusel on võimalik võrgustada ja kuulata ettekandeid juhtumiuuringutest. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust Aniko Nagy-iga: nagy.aniko@nak.hu


„Agrometsandus “ – toimumise kuupäev täpsustamisel

Novembri lõpus või detsembri alguses korraldab Ungari põllumajanduskoda veel ühe õppereisi. Kui teile pakub huvi agrometsandus, siis püsige lainel – peagi on tulemas värsket infot. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust Aniko Nagy-iga: nagy.aniko@nak.hu


„P. cryptogea mõistmine hüdropoonilises süsteemis“ ja „P. cryptogea integreeritud lähenemise toetamisega seotud tehnoloogiate ja heade praktikate tutvustamine“ – 17.-24.11.2020

Teisipäeval, 17. novembril (kell 15.30–16.30 UTC +1) ja teisipäeval, 24. novembril (kell 15.30–16.30 UTC + 1) osalege koos EURAKNOSega kahel sarnasel õppereisil, et arutada PSKW-ga erinevaid aspekte, mis on seotud P. cryptogea probleemidega hüdropoonilistes kasvatussüsteemides; vahetada teadmisi selle taimepatogeeni integreeritud haldamist toetavate tehnoloogiate ning arutada, kuidas erinevad osapooled vajalikku teavet leiavad. Lisainformatsiooni saamiseks võtke palun ühendust Els Berckmoes-iga: els.berckmoes@proefstation.be 


  Muu info

 The Euraknos project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817863

Facebook
Twitter
Link
LinkedIn
Website
YouTube

« Tagasi