UUDISED

   

EIP-AGRI: Veiseliha võrgustik

Allikas: EIP-AGRI
19. november 2020. a

Euroopa veiseliha kasvatajad otsivad uusi jätkusuutlikkuse võimalusi. Võrgustik Beef Innovation Network Europe (BovINE) loodi 10 liikmesriigi organisatsioonide algatusel ning esindab 1,8 miljoni ELi veiseliha kasvataja vajadusi.

foto: Teagasc.ie

  Koordinaator Maeve Henchion esindab organisatsiooni Teagasc, Iiri põllumajanduse ja toidu arendusasutust. Veistega tegeleva võrgustiku loomisele ergutas teda põllumehest sugulane. Maeve: „Minu nõbu soovis alati õppida teistelt talunikelt ja käis puhkepäevadel sageli erinevatel avatud uste päevadel, et koguda teavet veistega seotud uuringute kohta. BovINE teeb sellise töö nüüd tema ja teiste põllumeeste heaks ise ära. Projektiga võimaldame juurdepääsu põllumeeste ja teadustöötajate teadmistele, mitte ainult Iirimaalt, vaid kogu Euroopast."

Põllumajandustootjate vajaduste ja tootmissüsteemide toimimise mõistmine on BovINE võrgustikus kesksel kohal. Märkimisväärne hulk uuringuid on juba läbi viidud, kuid mitmed neist pole veel praktikasse jõudnud. See side ongi võrgustiku üks eesmärke. Maeve: „Me näeme kõiki oma võrgustikus osalevaid põllumajandustootjaid innovatsiooni allikana. Lisaks teeme koostööd ka näiteks loomasöötade ettevõtete, nõustajate, põllumeeste ja tõuaretuse ühingute ning VKEdega. Koos saame töötada veiselihasektori jätkusuutlikkust edendavate uuenduste kallal.”

„Põllumajandustootjad võivad olla huvitatud meie võrguga liitumisest, et nende hääl oleks kuuldav ja et saaksime pakkuda neile juurdepääsu nende vajadustele vastavatele lahendustele. Samuti võivad nad olla huvitatud oma teadmiste jagamisest või oma isikliku kogemuse tutvustamisest teistele Euroopa veiselihakasvatajatele. BovINE võrgustik levitab ka teiste Euroopa projektide tulemusi, mis tegelevad veiselihaga seotud teemadega. Näiteks levitame teadmisi LIFE Beef Carbon projektist ja ka meie võrgustikuga seotud EIP-AGRI töörühmadest. "

foto: EIP-AGRI, Trevor Boland

Võrgustikuga on liitunud Iirimaa lääneranniku ammlehmakasvataja Trevor Boland. Trevor: „Ma liitusin BovINE võrgustikku IFA (Iiri Põllumeeste Assotsiatsiooni) kaudu, et õppida uusi ideid ja uuendusi meie ELi põllumajandusettevõtetelt. Loodan, et minu osalemine selles võrgustikus aitab kindlustada Iirimaa perepõllumajanduse tulevikku, parandades rahalist elujõulisust ja keskkonnasäästlikkust." Trevor loodab ka teada saada, kuidas teised Euroopa lihaveisekasvatajad tegelevad väljakutsetega sellistes valdkondades nagu loomatervishoid, keskkonnasäästlikkus, rahaline elujõulisus ja tehniline tõhusus.

Trevor: „Peaksime suutma rakendada ELi tasandi lahendusi oma taludele. Iiri virtuaalsel seminaril oli suurepärane ettekanne teiste EL-i riikide heade lahenduste kohta. Üks näide BovINE Portugali partnerilt tõi esile sündinud nõrga vasika taaselustamiseks väga ainulaadse meetodi, mida ma polnud kunagi varem näinud. Loodan saada veiste teabekeskusest (BovINE knowledge hub) lisateavet, et seda meetodit proovida ka oma talus."

 


BovINE, Beef Innovation Network Europe on ELi rahastatud temaatiline võrgustik, mis loodi 2020. aasta suvel. See on keskendunud teadmiste vahetamisele, et aidata lahendada probleeme Euroopa veiselihasektoris ja kogukonnas ning aidata kaasa jätkusuutlikkusele. Projekt ühendab põllumajandustootjaid kogu Euroopas, pakkudes avatud platvormi, veiste teabekeskust, kus lihaveisekasvatajad, nõustajad, liikmesorganisatsioonid ja teadlased saavad vahetada teadmisi ja jagada kogemusi, et suurendada teadlikkust ja heade praktikate kasutuselevõttu põllumajandusettevõttes. Projekt keskendub neljale peamisele temaatilisele teemale: sotsiaalmajanduslik vastupidavus, loomade tervis ja heaolu, tootmise efektiivsus ja liha kvaliteet ning keskkonna jätkusuutlikkus.

www.bovine-eu.net
www.hub.bovine-eu.net

 


Artikli allika juures (pdf, inglise keeles) on viiteid teistele lihaveiste teemalistele artiklitele ja projektidele, sh riiklikele innovatsiooniprojektidele. 

« Tagasi