UUDISED

   

Projekti EURAKNOS uudiskiri nr 9/2020 (16)

Allikas: EURAKNOS
25. november 2020. a

  

Temaatiliste võrgustike ühendamine teabesalve 
Euroopa põllumajandusalase teadmiste innovatsiooni avatud süsteemi suunas

Ilmunud on projekti EURAKNOS uudiskirja kuueteistkümnes number. EURAKNOS soovib tugevdada ELi põllumajandusalast teadmistebaasi, luues kavandi infosüsteemist põllumajandustootjate ja maapiirkondade jaoks. Infosüsteem peab võimaldama leida kergemini vajalikku teavet ELi H2020 temaatiliste võrgustike parimate praktikate kohta.


Head lugejad,

Käesolevas uudiskirjas tutvustame teile uut „Uurija juhendit“, anname ülevaate meie jätkuprojektist EUREKA ja toiduks mittekasutatavate põllukultuuride platvormist PANACEA ning toome teieni mõned põnevad veebi vahendusel toimuvad üritused.

Vastuseid oodatakse ka EURAKNOSe küsitlusele, kus soovitakse teada saada teie arvamust kommunikatsioonist, teabe levitamisest ja projektides osalemisest.

Toredat lugemist,

EURAKNOS-e meeskond


 Uurija juhend

Meil  on hea meel teatada, et EURAKNOS-e raames on loodud temaatilistele võrgustikele mõeldud „Uurija juhend“. Lugege inglise keelset versiooni SIIT. Peagi on juhend kättesaadav ka hollandi, hispaania, saksa, prantsuse ja kreeka keelsena. Tegemist on temaatiliste võrgustike tulevastele koordinaatoritele ja konsortsiumi liikmetele mõeldud abivahendiga, mille eesmärgiks on aidata tõsta nende projektide tulemuslikkust.

Juhendis ei räägita sellest, kuidas teatud asju peaks tegema, sest iga projekt on ainulaadne ja ühte lahendust, mis sobiks kõikidele projektidele, pole olemas. Selle asemel võimaldab juhend õppida teiste temaatiliste võrgustike varasematest kogemustest. Juhend koosneb headest praktikatest, mille meetodeid saab erinevatesse projektidesse üle kanda. Lisaks sisaldab juhend olulisi tähelepanekuid selle kohta, kuidas arendada oma projekti nii enne kui pärast rahastuse saamist.

Niipea kui juhend on tõlgitud erinevatesse keeltesse, levitame seda ka sotsiaalmeedias. Hakake meie Twitter’iLinkedIn’i ja Facebook’i lehe jälgijateks, et saada värskeimat infot! Enam ei pea kaua ootama...

Vaata videot, et saada juhendist täpsem ülevaade: 

 


Mis on EURAKNOS-e visioonidokument?

Visioonidokument on materjal, kus tutvustatakse ideaalset nägemust oma projektist. Selles ei tooda välja potentsiaalseid probleeme, millega projektijuhid võivad kokku puutuda, vaid tutvustatakse projekti visiooni täiuslikus maailmas, mitte reaalses elus.

Saa videost teada, mida arvavad kaks projektis osalejat, Laura ja Martha, EURAKNOS-e visioonidokumendist.

 


EUREKA loob mitmekülgse põllumajandusteadmiste baasi

EUREKA on ELi rahastatud projekt, mille eesmärk on tugevdada ja parandada põllumajanduse ja maapiirkondadega seotud teadmiste ja innovatsiooni voogu nii Euroopa- kui ka riiklikul ja piirkondlikul tasandil. Projekt on väga tugevalt seotud ka EURAKNOS-ega, tuginedes temaatiliste võrgustike poolt loodud teadmiste levitamisega seotud tööle. EUREKA töötab välja avatud lähtekoodiga e-platvormi „FarmBook”, mis aitab koguda ja levitada Horisont 2020 mitme osapoolega projektides toodetud erinevat tüüpi lõppkasutajatele suunatud teabematerjali.

Projekti raames teevad koostööd 21 eri organisatsiooni eksperti 15-st riigist, et analüüsida, milline on pakkumine ja nõudlus praktiliste teadmiste ja uuenduslike lahenduste järele, mis on loodud 120 Horisont 2020 rahastatud mitme osapoolega projekti raames. Vajutage SIIA, et saada EUREKA kohta lisateavet.

Tutvuge EUREKA veebilehega ja tellige nende uudiskiri ka enda e-postkasti


PANACEA: toiduks mittekasutatavate põllukultuuride platvorm

Temaatiline võrgustik PANACEA levitab praktikaid, mida toiduks mittekasutatavate põllukultuuridega tegelejad saaksid üle võtta ning soodustab teadlaste, tööstusettevõtjate ja talunike omavahelist kogemuste vahetamist. Toiduks mittekasutatavaid põllukultuure kasutatakse paljude biotoodete ja bioenergia tootmiseks. Temaatilise võrgustiku eesmärk on levitada otseselt rakendatavaid lahendusi ja suurendada toiduks mittekasutatavate põllukultuuride panust Euroopa biomajanduse strateegiasse.

Eelpool mainitud eesmärkide saavutamiseks on temaatiline võrgustik loonud PANACEA H2020 projekti veebilehele platvormi, kus saab tutvuda erinevate toiduks mittekasutatavate põllukultuuridega. Platvormilt leiab infot erinevate Euroopa projektide kohta – saab vaadata, milliseid projekte ellu viidud on ja vajadusel nende kohta lisainfot saada.

Kui soovite PANACEA kohta rohkem teada saada, külastage nende kodulehte. Peagi on välja tulemas ka podcast, kus selgitatakse projekti olemust täpsemalt.


  Õppereisid

  • Õppereis "Lühikeste toidutarneahelate hetkeolukord" - 23. november 2020, nagy.aniko@nak.hu
  • Õppereis "Kahe temaatilise võrgustiku EUROSHEEP ja EURAKNOS omavahelised seminarid" - 25. november 2020, Maxime.Marois@idele.fr
  • Õppereis “Agrometsandus” - Kuupäev ei ole veel paika pandud, nagy.aniko@nak.hu
  • Õppereisid "P. cryptogea mõistmine hüdropoonilises süsteemis" ja "P. cryptogea integreeritud haldamist toetavate tehnoloogiate ja parimate praktikate tutvustus" - 8. ja 10. detsember 2020, els.berckmoes@proefstation.be

Euroopa sündmused


Kas teile meeldis podcast, kus Laura ja Martha rääkisid EURAKNOS-e visioonidokumendist? Kuula ka teisi raadiosaateid EURAKNOS-e YouTube’i kanaliltkodulehelt ja Spotify kontolt. Mõnusat kuulamist!


 The Euraknos project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817863

Facebook
Twitter
Link
LinkedIn
Website
YouTube

« Tagasi