UUDISED

   

EIP-AGRI TEENINDUSPUNKT: Tehniliste kultuuride kasvatamine - võimalused põllumajandustootjatele ja maaharijatele

Allikas: EIP-AGRI Teeninduspunkt
27. jaanuar 2021. a

 

Tehnilised kultuurid on sageli mitmeotstarbelised põllukultuurid. Neid saab kasvatada ka maal, mis kahjulike ainete kõrge taseme tõttu on toidutootmiseks sobimatu. Tehnilistest kultuuridest võib saada toorainet uute kõrge lisandväärtusega toodete arendamiseks ja bioenergia tootmiseks ning see omakorda võib suurendada põllumajandustootjate sissetulekuid. Teadlane Efi Alexopoulou ja Poola põllumajandustootja Mateusz Ciasnocha jagavad oma kogemusi seoses tarneahela loomise ja juhtimisega.

 

Teadlane Efi Alexopoulou on seotud Horisont 2020 projektiga MAGIC. Projekti raames on loodud olemasolevate ressursitõhusate tööstuskultuuride andmebaas. Efi sõnab: "Põllukultuuride tehnilise teabe kõrval on oluline, et põllumehed mõistaksid ka tehniliste kultuuride turuvajadusi. Kui teatud kultuuri järele on turul nõudlus, on tarneahela loomine vajalik samm. Enamikke kultuure kasvatatakse tavaliste põllumajanduskultuuridega võrreldes väiksematel maa-aladel ning seetõttu ei ole nende tarneahelad hästi välja kujunenud. Olulise kohal on ka tarneahela kõigi osapoolte - põllumajandustootjate, nõustajate, teadlaste, põllumeeste ühenduste ja ühistute ning tööstuse - kokkuviimine."

Põllumajandustootja Mateusz Ciasnocha töötab Põhja-Poolas Żuławy Wiślane'i piirkonnas asuvas perefarmis, millel on 720 hektarit maad. Mateusz kasutas potentsiaalsete ostjate leidmiseks oma tutvusvõrgustikku. Mateusz räägib protsessist lähemalt: "Suhtlesin mitme inimesega oma võrgustikust ja palusin neil levitada infot ka oma kolleegide seas. Turule pääsemiseks on oluline luua lähedane kliendisuhe!"

Mateusz'i kogemused tehniliste kultuuride kasvatamisel on positiivsed. Mateusz selgitab: "Tehnilised põllukultuurid võiksid võrreldes teiste marginaalsetel põllulappidel kasvatavate kultuuridega pakkuda hektari kohta suuremat kasumit. Vähem tähtsaks ei saa pidada ka keskkondlikku kasu, mida aitavad tagada külvikordade mitmekesistamine, mulla viljakuse tõstmine või erosiooni vähendamine. Nii saab teenida tulu ja parandada samal ajal ka mulla kvaliteeti."

Projekti info - Horizon 2020 projekt MAGIC "Tööstuslike kultuuride kasvatamine marginaalsel põllumaal"

Efi Alexopoulou - Teadlane
E-post: ealex@cres.gr
Koduleht: magic-h2020.eu/
EIP-AGRI projekti faktileht: ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/magic-marginal-lands-growing-industrial-crops

Mateusz Ciasnocha - Põllumajandustootja
E-post: mciasnocha@wp.pl
Koduleht: www.linkedin.com/in/mateuszciasnocha

« Tagasi