UUDISED

   

MAAELUVÕRGUSTIK: Konsulentide infokiri nr 2/2021 (43)

Allikas: Põllumajandusuuringute Keskus, Maaeluvõrgustik
12. veebruar 2021. a

 

Digitaalne  "Konsulentide infokiri" keskendub peamiselt konsulentidele suunatud teemadele, aga veidi ka maamajanduse valdkonna teadmussiirdele ja innovatsioonile. 


Mahepõllumajanduslikud näidisettevõtted Saksamaal

Saksamaal tegutseb üle 23 000 põllumajandusliku ettevõtte vastavalt mahepõllumajanduslikele juhistele. Nendest 290 on tunnustatud mahepõllumajanduse näidisettevõtteks

Näidisettevõtted avavad oma uksed avalikkusele ja näitavad, kuidas mahepõllundus praktikas töötab. Nad tutvustavad oma külastajatele ja ajakirjandusele mahepõllumajandusliku tootmise erinevaid variante: alates mahemesindusest ja aianduslikust pereettevõttest kuni üle 1000 hektari haritava pindalaga farmideni, seiklusfarmidest otseturundusettevõteteni. Külastajad saavad heita pilgu ettevõtte igapäevale. Osaleda saab giidiga ekskursioonidel ja seminaridel, korraldatakse ka erisündmusi: nagu iga-aastased talufestivalid ja jõuluööd.

Näidisettevõtete võrgustik korraldab ühiseid teavituskampaaniaid. Tähise #OekoHofEinblicke kaudu tutvustatakse valitud ettevõtteid üle kogu Saksamaa lühikeste, informatiivsete videoklippidega. 

Loe artiklit edasi SIIN

Imeline teadus nr 2/21 - VÄITEKONTROLL Mahepõllumajanduse osakaal on pärast aastatuhande vahetumist tunduvalt kasvanud. Teadlaste hinnangu järgi võiks mahetoodanguga toita ära kogu maailma elanikkonna, aga seda üksnes juhul, kui me viskame vähem toitu ära ja sööme vähem liha. (artikkel ei ole veebis saadaval)

  • mahepõllumajandus on kliimale parem - EI
  • mahepõllumajandus võib ära toita kogu maailma - JAH
  • mahepõllumajandus on pestitsiidivaba - EI


"Noorte" ja "väikeste" toetuse määrus on muutmisel

Eelnõude infosüsteemi sisestatud määruse muudatusega kavandatakse leevendada müügitulu nõuete täitmist. Muudatused puudutavad MAK tegevuse liike „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine“ (meede 6.1) ja „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine“ (meede 6.3).

Eelnõus tehtavad muudatused on tingitud vajadusest leevendada tulevikku suunatud müügitulu nõuete täitmist, et toetuse saajad ei peaks kogu toetusraha tagasi maksma, kui kavandatud müügitulu ei saavutata, kuid samal ajal saavutatakse toetuse andmisega soovitud eesmärgid. Põllumajandustootjate müügitulu mõjutavad sageli asjaolud, mis ei sõltu nende tegevusest, nagu näiteks COVID-19 viiruse levik, ebasoodsad ilmastikutingimused, hindade kõikumine. Majanduslikult keeruline olukord avaldab väga suurt mõju eelkõige noortele ja väikestele põllumajandustootjatele. 

Eelnõuga tehtavate muudatuste tulemusena ei kontrolli PRIA enam edaspidi, kas taotluses kavandatud müügitulu saavutatakse, vaid kontrollib, kas ettevõtja on aktiivne põllumajandustootja ja tegutseb põllumajandustootmise valdkonnas ettevõtjana vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.

Loe eelnõude infosüsteemis SIIN  


MAK seire ja hindamise küsitlus konsulentidele

Põllumajandusuuringute Keskuse  üheks ülesandeks on Eesti maaelu arengukava (MAK) meetmete seire ja hindamine. PMK viis 2020. aasta novembris läbi  temaatilise konsulentide e-küsitluse.

Valdavalt on nõustajad MAK hindamisega seotud keskkonna- ja majandusanalüüsi temaatikast huvitatud ning teadlikud vastavast infost PMK veebilehel. Konsulendid kasutavad nii põllumajanduskeskkonna kui maamajanduse valdkonna uuringute tulemusi põllumajandustootjate nõustamisel, esitlustes/infopäevadel ning üldisemalt enda silmaringi laiendamiseks. Nõustajad soovivad infot saada valdavalt infopäevadelt, veebiseminaridelt ning uudiskirjadest. Samuti soovivad konsulendid, et neid rohkem kaasataks, sh uuringute läbiviimisel.

Loe küsitlusest veel SIIN  


Muldade ja süsiniku teemalised seminarid 

Veel viimaseid päevi on võimalik avaldada huvi, et osaleda Euroopa innovatsioonipartnerluse (EIP-AGRI) teeninduspunkti korraldatavatel veebikohtumistel.   

Süsinikuneutraalsem põllumajandus on võimalik, kui põllumajandussüsteemide süsiniku tasakaalu optimeerimiseks võetakse kasutusele nõuetekohane põllumajandusettevõtte juhtimistava. Need võivad hõlmata näiteks kariloomade CH4-heite vähendamise tavasid, praktikaid põllumajandusettevõtete sisendite (nt kütused, pestitsiidid, väetised) vähemaks kasutamiseks või süsinikku mullas hoidvaid tegutsemisviise.

See interaktiivne sündmus on pühendatud võrgustike loomisele ja olemasolevate kogemuste jagamisele projektide vahel, mis käsitlevad uuenduslikke lahendusi, põllumajandusettevõtete süsteeme ja tavasid, mis aitavad kaasa süsinikubilansi optimeerimisele Euroopa põllumajandussüsteemides.

Viljakate muldade olemasolu on toidu ja sööda säästva tootmise seisukohast ülioluline. Lisaks on mullal palju muid funktsioone, mis inimese heaolu mõjutavad - näiteks vee filtreerimine, süsiniku sidumine, toitainete ringlus ja elurikkuse säilitamine. Mulla viljakust mõjutab kindlasti ka mittesäästlik põllumaa kasutamine. Sinna hulka kuulub sagedane mullaharimine, mis kiirendab mulla orgaanilise aine kadu, agrokemikaalide vale kasutamine, mis põhjustab pinnase ja vee reostamist, ning niisutamistavad, mis toovad kaasa soolastumisega seotud probleeme. Positiivne on see, et mulla tervise parandamine võib neid negatiivseid mõjusid, sealhulgas kliimamuutuste mõjusid, leevendada või isegi tagasi pöörata.

Seminaril püütakse leida mullaga seotud probleemidele praktilisi lahendusi ja arutleda, kuidas panna põllumajandusettevõtteid nende probleemidega tegelema.

 


LÜHIDALT  

 


Neljapäeval, 18. veebruaril 2021  toimub maaeluvõrgustiku veebiseminar "Toidukadu ja -jäätmed toidutarneahelas"

Eesti Maaülikooli teadlane Rando Värnik ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Evelin Piirsalu tutvustavad toidukadude ja -jäätmete teemat esmatootmises ning ülejäänud toidutarneahelas. PhD Anne Põder annab ülevaate Varustuskindluse projektist.

 Tehnilised kultuurid on mitmeotstarbelised põllukultuurid. Neid saab kasvatada ka sellisel maal, mis kahjulike ainete kõrge taseme tõttu on toidutootmiseks sobimatu. Tehnilistest kultuuridest võib saada toorainet uute kõrge lisandväärtusega toodete arendamiseks ja bioenergia tootmiseks ning see omakorda võib suurendada põllumajandustootjate sissetulekuid.
⇒    Vaata: Horizon 2020 projekt MAGIC "Tööstuslike kultuuride kasvatamine marginaalsel põllumaal"

  Innovatsiooni infokirjast leiad nii Eesti uudiseid kui eestikeelse EIP-AGRI innovatsiooni infokirja tõlke.
Värske infokirja fookuses on Eesti ettevõtja Ando Eelmaa. Tegutsetakse minimaalse süsinikdioksiidi jalajälje põhimõttel, mis on ettevõttele toonud ka palju muud kasu.
Loe artiklit SIIT

 

Tutvu ka teiste maaeluvõrgustiku infokirjadega www.maainfo.ee 

 Kas soovid näha mõnd Maaeluvõrgustiku rändnäitust oma kodukohas? Tutvu meie näitustega ja kutsu näitus ka oma kodukülla! Loe edasi SIIT

  Arukate Külade (Smart Villages) kontseptsioon viitab jätkusuutlikele maapiirkondadele ja kogukondadele, mis tegelevad nii olemasolevate tugevuste ja väärtustega kui arendavad välja uusi võimalusi. Arukad külad on juba praegu Eestis olemas! Eesti maapiirkondade arukate külade teemalisi projekte ja algatusi leiab SIIT 

 Kontrolli sündmuste toimumist www.maainfo.ee või pikk.ee kalendrist 

Kui te soovite/ei soovi Konsulentide infokirja oma postkastist leida, palun saatke teade e-posti aadressile: hanna.tamsalu@pmk.agri.ee 
või märgi VORMIL

---> Tagasi konsulentide pessa

« Tagasi