EST Maainfo Maaelu võrgustikutöö osakond  Maainfo INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
Maainfo
UUDISED
Maainfo
UUDISKIRJAD
Maainfo
SÜNDMUSED
Maainfo
INNOVAATILISED PROJEKTID
Maainfo
EUROOPA PROJEKTID
Maainfo
AKIS
Maainfo
KONSULENTIDELE
Maainfo
INNOVATSIOONI hindamine
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  VEEBI TV
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutse andmine
Maainfo
  Maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

   

EU-OHSA: Tööohutus ja töötervishoid

Allikas: EU-OHSA
3. mrts 2021. a

Aasta 2020 lõpuks valmis EL uuring tööohutuse ja töötervishoiu riskidest Euroopa põllumajandus- ja metsandussektoris. Uuringu tellis Euroopa tööohutuse ja töötervihoiu agentuur - European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).

Uuringu raportis vaadeldakse uusi võimalusi ja riske (nt mis tulenevad nutikate põllumajandustehnoloogiate arendusest ja kliimamuutustest) ning tagajärgi tööohutusele ja töötervishoiule. Raportis kirjeldatakse sotsiaalmajanduslikke probleeme ja raskusi tööohutuse ja töötervishoiu juhtimisel ning ühiskonna surve ja tööturu arengutega kohanemisel.

Uuringu tulemused rõhutavad vajadust tegeleda sektori sageli ebatüüpiliste tööhõivepraktikatega ning selge statistika puudumist. Raporti lõpus esitatakse tuvastatud probleemide jaoks mitu soovitust.


Väljavõtteid:

Töötervishoiu ja tööohutuse tulevaste probleemide nimekiri:

 • investeeringute puudumine uutesse ohututesse tehnoloogiatesse ja masinatesse ning nende kasutuselevõtt;
 • kasvav arv kliimamuutustega seotud riske ja töötervishoiualaseid väljakutseid;
 • läbipaistva ja täpse tööõnnetustest ja tervisekahjustustest teatamise puudumine, eriti FIE puhul;
 • põllumajandustootjate ja metsamajandajate jaoks selge töötervishoiu ja tööohutuse regulatiivne raamistik puudub, eriti FIE jaoks;
 • ennetuskultuuri puudumine, samuti temaatiliste oskuste ja koolituse puudujääk;
 • laialt levinud ebatüüpilised ja ebaregulaarsed töövõtted;
 • deklareerimata töö ning hooajaliste ja võõrtöötajate piisava kaitse tagamiseks puuduvad asjakohased ressursid;
 • põllumajanduse ebapiisava sissetuleku ja kvaliteedijuhtimise tõttu ei ole töötervishoiu ja tööohutuse küsimused esmatähtsad, eriti väikeste ja peretalunike jaoks.

Põllumajanduse digitaliseerimine toob kaasa ka negatiivseid mõjusid:

 • töökohtade vähenemine selles sektoris;
 • väikeste peretalude konkurentsivõime langus;
 • põllumajandustootjate sõltuvuse suurenemine suurtest rahvusvahelistest ettevõtetest ning andme- ja tehnoloogiaettevõtetest;
 • andmeturbe väljakutse muutumine põllumajandustootjate stressiteguriks;
 • häkkimise ja sekkumise tegelik ohutus ja turvalisus;
 • eetilised probleemid ja suurenenud töötajate stress, mis on seotud tööjõu jõudluse ja tempo jälgimisega uute kantavate tehnoloogiate abil.

Füüsilisest isikust ettevõtjad moodustavad enamikus riikides suurema osa põllumajanduslikust tööjõust Enamik füüsilisest isikust põllumajandustootjaid ja metsamajandajaid ei kuulu töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktide reguleerimisalasse ning neid kontrollitakse väga harva ning selle rühma hulgas on tööõnnetustest ja halbadest terviseseisunditest teada väga harva; neil on piiratud juurdepääs tööohutuse ja töötervishoiu ressurssidele ja koolitusele ning neil puuduvad ressursid, et investeerida uutesse, turvalisematesse masinatesse ja põllumajandusettevõtete infrastruktuuri.

Sektori tööõnnetuste ja haiguste tegelik ulatus on teadmata. Näiteks põllumajandus- ja metsandussektori andmete esitamine Eurostatile  ei ole  füüsilisest isikust ettevõtjate ja pereliikmete jaoks kohustuslik, kuna nad ei ole töötajad.

Hooaja- ja renditöötajate sagedane kasutamine teatavates põllumajandustegevustes, näiteks aianduses, toob kaasa täiendavaid riske ebapiisava väljaõppe, tervisekontrolli puudumise ning kultuuriliste / keeleliste tõkete tõttu ning on mõnel juhul kaasanud deklareerimata töö. 


Tööohutuse ja töötervishoiu meetmete soovitused

 • integreerida tööohutuse ja töötervishoiu kaalutlused uute digitaalsete, täppis- ja arukate põllumajandustehnoloogiate väljatöötamisse ja kujundamisse;
 • kohandada riskihindamise tehnikaid ning töötervishoiu ja tööohutuse alaseid koolitusi, et võtta arvesse uusi tehnoloogiaid, nagu robotid, koostöörobotid, tehisintellekt;
 • julgustada aktiivselt tehnoloogia kasutamist ohutuse suurendamiseks nutikate andurite, IoT, tehisintellekti ja nutika isikukaitsevahendi abil;
 • kohandada riskihindamist, töökoha kujundamist ja teadlikkuse tõstmise algatusi kliimamuutustega seotud asjaolude arvessevõtmiseks;
 • parandada sektori ennetuskultuuri kooskõlas rahvusvaheliste algatustega, luues spetsiaalse valdkondliku ennetuskampaania või võrgustiku;
 • viia läbi tööohutuse ja töötervishoiu alaseid spetsiifilisi uuringuid põllumajanduse ohutuse ja tervisega seotud probleemide kohta.

Tööohutuse ja töötervishoiu alased poliitika-soovitused:

 • kaasata FIEd Eurostati metsanduse ja põllumajanduse töötervishoiu ja tööohutuse aruandesse ning tegeleda muu  alamaruandlusega;
 • edendada rahvusvahelise põllumajanduse konventsiooni ratifitseerimist siseriiklikku õigusesse, et luua sektori ohutuse ja tervishoiu reguleerimise miinimumõiguslik raamistik;
 • lisada põllumajanduse ja metsandussektoriga seotud tegevused ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiasse 2021–2027;
 • kaasata põllumajanduse ja metsanduse töötervishoiu ja tööohutuse tegevused programmi Horisont Euroopa;
 • luua seos ELi töötervishoiu ja tööohutuse alaste õigusaktide ja ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tingimuste vahel ;
 • julgustada liikmesriike lisama temaatilisi meetmeid ja koolitust oma ÜPP kavadesse;
 • kaaluda toetusmeetmeid masinate (eriti traktorite, neljarattaliste sõidukite jms) ümberehitamiseks tööohutuse seisukohast (turvavööd jmt).


 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo