UUDISED

   

FAIRSHARE: Nõustamise tööriistade projektikonkurss

Allikas: FAIRshare
16. märts 2021. a

Projekt FAIRshare (Farm Advisory Digital Innovation Tools Realised and Shared)  hõlmab mitmesuguseid nõustamise organisatsioone ja teadusasutusi kogu EList. Projekt toetab digitaalset nõustamiskeskkonda -- keskendub olemasolevatele digitaalsetele nõustamise tööriistadele ja -teenustele (DATS, Digital Advisory Tools and Services). Näiteks kommunikatsioonivahendid, talu-tarkvara, võrdlusuuringute tööriistad, veebi- ja telefonirakendused, digitaalsed õppe- ja koolitusmaterjalid.

  Projektikonkurss nõustamise digitaliseerimise edendamiseks

Projekt pakub võimalust rahastada olemasolevate DATS-ide rakendamist  ELis. Projektitaotlus peab hõlmama selliseid murekohti, mida saab lahendada mõne digitaalse nõustamise tööriistaga. 

Rahastus EI OLE saadaval uute digitaalsete tööriistade ja teenuste väljatöötamiseks; pigem on see mõeldud olemasolevate DATS-ide rakendamiseks või kohandamiseks. Rahastamist tuleks kasutada selliste kulude katmiseks nagu tööaeg, reisimine, töötoad, külastuste korraldamine, tööriista rakendamise koolitus või litsentsid jne. Konkursilt kogutud teavet võib projekt FAIRshare hiljem kasutada 10 väiksema kasutajajuhtumi jaoks (toetus kuni 30 000 eurot).

Projektitaotluses tuleb viidata DATSide andmebaasile, isegi kui kasutada kavandatav digilahendus ei ole veel  FAIRshare andmebaasi loendis. Projekti-juhtumite põhjal saadud teadmisi kasutatakse projektis DATS-ide rakendamist mõjutavate tegurite (inim-, taristu-, kultuuri-, majandus- jms tegurid) kohta teadmiste kogumiseks.

Projektitaotlejateks võivad olla nõustamisteenistused, nõustajate rühm olemasolevast organisatsioonist või sõltumatute nõustajate rühm. Esialgu rahastab FAIRshare kümmet (10) projektijuhtumit kuni 90 000 euro ulatuses kogu Euroopast, mis esindaks erinevaid sektoreid, tootmissüsteeme, piirkondi ja põllumajandusettevõtete nõustamist. Toetus katab nii 90 000 euro väärtuses projekti kulusid, kuid pakutakse ja strateegilist abi.

  Projekti FAIRshare juhtiv teadur prof Tom Kelly ütles, et „Nõustajad näevad sageli vaeva iga päev kasutatavate digitaalsete tööriistade uurimiseks ja arendamiseks. FAIRshare'i projektihange on ideaalne võimalus saada abi, rahalist toetust ja muud tuge ekspertidelt ning teistelt nõustajatelt, kellel on juba digitaalne tehnoloogia oma põllumeestega nõustamisel kasutuses."

Projektitaotluseid hinnatakse konkursi korras, mis jaguneb neljaks osaks geograafilise asukoha järgi

  • Lääne-Euroopa (Prantsusmaa, Iirimaa, Suurbritannia, Hispaania, Portugal);
  • Kesk-Euroopa (Saksamaa, Itaalia, Šveits, Belgia, Holland, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Austria);
  • Kagu-Euroopa (Horvaatia, Serbia, Sloveenia, Bulgaaria, Ungari, Kosovo, Makedoonia, Montenegro, Rumeenia, Kreeka);
  • ja Kirde-Euroopa (Leedu, Läti, Soome, Taani, Poola, Eesti, Norra).

Taotluste esitamise tähtaeg on teisipäeval, 13. aprillil kell 14:00 (Kesk-Euroopa aja järgi).

Lisateave FAIRshare veebil ja pakkumuste portaalis aadressil: https://bit.ly/3eBbY17.
Teresa Hooks -  Teresa.Hooks@Teagasc.ie

 

« Tagasi