LEADER UUDISED

PIIRIVEERE LIIDER: LEADER projekt "Jahiselts kogukonna heaks II"

Allikas: Piiriveere Liider
17. mrts 2021. a

LEADER projekt "Jahiselts kogukonna heaks II“ (MTÜ Orava Jahtkond).

Investeeringu sisu: puurkaevu puurimine, rajamine ja veevarusutuse tagamine objektil.

Projekti eesmärgiks: puurkaevu rajamine MTÜ Orava Jahtkonna jahimaja territooriumile.

Projekti kaugemateks eesmärkideks on: huvitegevuse võimaluste suurendamine ja arendamine Piiriveere Liidri piirkonnas. Looduskeskkonna ja traditsioonide säilitamine jahikultuurialase tegevuse laiendamise kaudu.  Erinevate vanusegruppide koostöö edendamine ja kogukonna tugevdamine ühistegevuse ja „vanalt-noorele“ traditsioonide , kommete edasiandmise kaudu.

Toetus: 6 912 eurot

« Tagasi