UUDISED

   

MAAELUVÕRGUSTIK: Konsulentide infokiri nr 4/2021 (45)

Allikas: Põllumajandusuuringute Keskus, Maaeluvõrgustik
25. märts 2021. a

 

Digitaalne  "Konsulentide infokiri" keskendub peamiselt konsulentidele suunatud teemadele, aga veidi ka maamajanduse valdkonna teadmussiirdele ja innovatsioonile. 


Mahepõllumajanduse teadmussiirde programm Euroopa kaardil

Euroopa maaeluvõrgustik (ENRD) korraldab juba kolmandat aastat järjest projektinäidete konkurssi "Inspireeriv maaelu". Seekordne konkurss keskendub maapiirkondade pikaajalisele visioonile, konkursil said osaleda projektid, mis on saanud toetust Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) perioodil 2014-2020. ESIMEST korda jõudis konkursi nominentide hulka ka Eesti projekt - Roheline teadmussiire - mis võistleb rohelise tuleviku kategoorias.

Teadmussiirde pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas loodi selleks, et parandada mahepõllunduse konkurentsivõimet Eestis ja suurendada kohaliku mahetoidu tarbimist. Teadmussiirde programm hõlmas tervet mahepõllunduse väärtusahelat: taime- ja loomakasvatus, töötlemine, toitlustamine ja turustamine. Programm viidi ellu koostöös viie partneriga: Eesti Maaülikool, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, Eesti Taimekasvatuse Instituut ja Eesti Maaülikooli Mahekeskus

Projekti tegevuste hulka kuulusid koolituste, õpiringide ja õppereiside, esitlustegevuste ja konverentside korraldamine ning trükitud ja digitaalse teabematerjali ja kvartaalse ajakirja väljaandmine. Kõik tegevused ja materjalid olid osalejatele tasuta. Lisaks õppimisele ja teadmiste jagamisele pakkus programm võimalust kohtuda, arutada ja suhelda.

Tutvu projektiga SIIN


Nõustamise digitööriistadest

Digitaalseid tööriistu (äppe, kalkulaatoried, veebirakndusi jmt) arendatakse järjest juurde. Nende kasutuselevõtu toetamiseks on vaja mõista võimalikke tõkkeid. Üle-euroopaliste töörühmadega otsiti võimalusi digitaalsete tööriistade kasutuselevõtu toetamiseks:

  • Töörühmade, õppevõrgustike, vastastikuse õppimise, koolituste, õpetuste, veebiseminaride ja tutvustuste korraldamine ettevõtetes;
  • Arenda digitööriistu, mis töötavad teatud aja jooksul ka võrguühenduseta (või vähemalt tööriista selliseid põhifunktsioone);
  • Arvesta nii põllumajandustootjate kui ka nõustajate igapäevase tööga seotud vajadusi;
  • Avalda lühinimekiri huvitavate / kasulike tööriistadega (koostatud sõltumatu nõustaja poolt);
  • Esita rakenduse täpne selgitus ja otsetõlge veebilehel;
  • Integreeritud platvormi või omavahel suhtlevate rakenduste arendamine;
  • Taga andmete turvalisus.

Projekt FAIRshare kuulutas välja projektikonkursi, et toetada mitmesuguste olemasoelvate digitaalsetele nõustamise tööriistade ja -teenuste (DATS, Digital Advisory Tools and Services) rakendamist. Rahastamist tuleks taotleda selliste kulude katmiseks nagu tööaeg, reisimine, töötoad, külastuste korraldamine, tööriista rakendamise koolitus või litsentsid jne.

Loe konkursist edasi SIIT


Huvilise teejuht võrgustiku hoidmiseks

Tõlgitud juhendisse "Temaatiliste võrgustike huvilise teejuht" on koondatud praktikute teadmisi ja kogemusi ning head tavad, mitmete osapooltega rahvusvaheliste projektide rägastikus suuna hoidmiseks. Juhendi eesmärk on olla abiks teie temaatilise võrgustiku mõju suurendamisel. Hoolimata oma rahvusvahelisest päritolust on selles ka mõttekohti, Eestis rakendamiseks.

Võrgustiku analüüs ja/või osaliste kaardistamine võimaldab kindlaks teha mitte üksnes kaasatavaid osalisi, vaid ühtlasi seda, kuidas eri osalisi kaasata või millised vähem märgatavad osalised on veel puudu. Osapooli saab kaasata erineval viisil ja kõik nad ei pea kuuluma projekti konsortsiumi, selleks et tulemuste saavutamisse aktiivselt panustada. Rollide jagamine ja vastutuse jaotamine partnerite vahel projekti kavandamisfaasis vastavalt osapoolte erinevatele teadmistele aitab mõista, kas mõni põhioskus, seos või suutlikkus on puudu.

 

Koosloomeprotsess ei ole lineaarne protsess A-st B-ni, pigem spiraal. Spiraal koosneb mitmest etapist ja algab esialgsest ideest. Idee võib pärineda üksikisikult või tekkida rühmatöös. Kui sellest rääkima hakatakse, võib idee innustada teisi. Tekib mitteametlik võrgustik. Varem või hiljem soovib võrgustik tegutsema hakata.

Kavandamise etapis ülesanded jagatakse ja võrgustik püüab leida idee arendamiseks aruteluruumi. Võimaluste piires saab katsetada ja arendada välja lahenduse, mis näib toimivat. Sellise, mis peaks veenma huvirühmi tegutsema algatuse elluviimiseks. Edu korral levib uus praktika teistele, kes seda järele proovivad. Kui uuendusest saab tavapraktika, kohandatakse vastavalt sellele toimimisviise ning lahendus kinnistub.

Võrgustikud kasutavad vahendajaid (ingl. k facilitator) nii konsortsiumi tegevuse toetamiseks kui ka kasutajate kaasamiseks. Juhendamine/vahendamine on tähtis töövahend erinevate osalejatega rühmaga töötamisel. Vajadustele, millega püüate tegeleda, pole lihtsaid lahendusi. Vahendajal on võrgustikus palju olulisi rolle alates osapoolte kokkutoomisest, suhtlemise ja teabevahetuse ergutamisest, erinevustega toimetulekust, tavatu mõtlemise innustamisest kuni õpikeskkonna loomiseni. 

Vahendajad peavad suutma mõista mitme osapoolega partnerluste keerukust. Positiivse, edumeelse suhtumise tekitamine on elutähtis, et luua õige õhustik ja keskkond, kus osalised tunnevad end piisavalt mugavalt probleemide ja võimaluste arutamiseks. Vahendaja põhiülesanne on tagada, et kõik osalejad oleks projekti kaasatud, panustaksid kus vaja ja algataksid suhtlust eespool nimetatud teabevahetuse teeradadel. Vahendajad peavad edu saavutamiseks olema paindliku ja avatud meelega.

Teine oluline kaalutlus on vahendaja sõltumatus ja tema teadmised protsessi tõhusaks hõlbustamiseks. Näiteks, kas vahendaja peab olukorda põhjalikult mõistma, kas ta peaks olema teemaga seotud tehniline spetsialist? Ehkki üldine arusaamine teemast tuleb kasuks, võib erialaspetsialistist vahendaja sattuda kasutajate küsimustele vastamise lõksu, selle asemel, et aidata kaasa uurimis- ja õppimisprotsessile ning teadmiste koosloomele. Kogemused näitavad, et kui võrgustikus on eriala eksperte, ei pea vahendaja olema üks neist ja sõltumatus tuleb üksnes kasuks, kuna sel juhul on partnerite endi panus suurem.

Loe edasi SIIT 


LÜHIDALT  

 

Maaeluvõrgustiku tugiüksus kogub sellel aastal projektinäiteid "Roheline LEADER" erinäituse jaoks. Aga lisaks sellele soovime esile tõsta teisi MAK toetusi saanud häid keskkonnanäiteid. 
Soovita ennast, sõpra või kolleegi, kes võiks olla näidiseks ka teistele: seminar@pmk.agri.ee 

 SmartAgriHubs konkurssidele RESTART & EXPAND on võimalik projekte esitada kuni 28. juulini 2021. Konkursside eesmärk on laiendada olemasolevat võrgustikku täiendavate töörühmadega ja edendada innovatsioonikatsete elluviimist. Loe konkursist edasi SIIT

 Kas soovid näha mõnd Maaeluvõrgustiku rändnäitust oma kodukohas? Tutvu meie näitustega ja kutsu näitus ka oma kodukülla! Loe edasi SIIT

 Kontrolli sündmuste toimumist www.maainfo.ee või pikk.ee kalendrist 

Kui te soovite/ei soovi Konsulentide infokirja oma postkastist leida, palun saatke teade e-posti aadressile: hanna.tamsalu@pmk.agri.ee 
või märgi VORMIL

---> Tagasi konsulentide pessa

« Tagasi