UUDISED

MAAELUVÕRGUSTIK: Hõbemajanduse potentsiaali kasutamine

Allikas: Ave Bremse, maaeluvõrgustik
11. mai 2021. a

  

Hõbemajandust peetakse suuruselt kolmandaks majanduseks maailmas, seega väärib teema tähelepanu ka maaelu arengus.

Mõiste hõbemajandus all mõistetakse eakamale vanuserühmale keskendunud majandust, sealhulgas  neile suunatud tooteid ja teenuseid kuid ka eakate poolt tehtavat majandustegevust.

Mõiste "hõbemajandus" sai alguse Jaapanist juba 1970.-ndatel, kui seal hakati vaatama süvenenumalt eakate kasvavale grupile. Ajas on muutunud ka vanuseline jaotus. Kui varasemad viited räägivad vanusest 50+, siis hilisemates käsitlustes pigem 60+ eagrupist.

Silver SME projekt

2021. a aprillis toimus hõbemajanduse teemalise Interreg projekti "Regionaalpoliitika võimalused ja rakendamine kasutamaks hõbemajanduse võimalusi kaasates väike- ja keskmiste ettevõtete majanduskasvu ja ettevõtlusvaimu" (edaspidi: Silver SME) vahekokkuvõtte veebiseminar.

Tegu on Euroopa mägipiirkondi ühendava Euromontana ja veel üheksa partneri koostööprojektiga aastatel 2015-2022. Arutelud ja esile toodud näited ning mõtted hõbemajanduse teemadel olid inspireerivad ja väärivad esiletõstmist. Rohkem infot leiad SIIT

Eakate arv ühiskonnas kasvab

Demograafiline muutus kogu maailmas näitab, et eakate osakaal kogu rahvastikus suureneb. Siin on nii murekohti kuid ka positiivseid aspekte. Murekohaks on tööealise elanikkonna vähenemine. Samas kaasneb eluea pikenemisega aina enam ka hea tervise juures elatud aastate arvu tõus.

Euroopa Liidus oli 2015. aasta andmetes hõbemajandusega seotud 78 miljonit töökohta. Prognooside  järgi  kasvab  hõbemajanduse  maht  umbes  5%  aastas - 3,7 triljonilt eurolt 2015. aastal 5,7 triljonil euroni 2025. aastal.

Statistikaameti andmetel oli Eestis pensionäride osatähtsus rahvastikus 2020.  aastal 25,1%.

Hooldatav või tarbija

Tuleb tunnistada, et esimene mõte seoses eakatega viib sotsiaalvaldkonda - kui hooldusteenuseid vajavale väikese sissetulekuga rühmale, kes lisaks veel ei oska kasutada digivahendeid. Seda mõtteviisi peab korrigeerima, sest mida aasta edasi seda rohkem kasvab peale eakaid, kelle majanduslik olukord on hea või normaalne, kes reisivad, kasutavad teenuseid ja ei jää hätta digimaailmas.

Uue maksujõulisele tarbijagrupi pidevale kasvule tasub mõelda oma teenuseid kujundades. Kaupade ja teenuste osas võivad olla soovid ja vajadused noortest erinevad: otsitakse mugavust, tempo on aeglasem, kõikide uute trendidega ei mind kohe kaasa - aga see ei tähenda, et digivahendeid kasutada ei osata.

Uus karjäär

 

Hõbemajanduse selle poolega, kus eakad on sihtgrupp või tarbijad, oleme rohkem tuttavad. Kuid väga oluliseks tuleb pidada teist poolt, kus eakas ise on hõbemajanduses aktiivne tegutseja.

Paljud vanemad inimesed soovivad töötada, ehkki erineva tempoga, kuid sageli ei ole seda võimalik teha. Peale karjääri lõppu ühes ametis alustatakse teise, kolmanda või teab mitmenda karjääriga uues valdkonnas. Tihti õpitakse pensioni eas veel uus amet. Paljud eelistavad luua oma ettevõtte, selle asemel, et leida koht uue tööandja juures.

Projekte ja edulugusid

Eakate ettevõtluse juurde toomise, koolitamise või juhendamise valdkonnas on Euroopas tehtud mitmeid piirkondlikke arendusprojekte.

Eesti osales koos Soome, Leedu, Läti ja Venemaaga 2019-2021. aastal Interreg projektis OSIRIS. Eestit esindas Tallinna Tehnikaülikool. Projekti eesmärk on hõbemajanduse võrgustiku erinevate digitaalsete teenuste väljaarendamine ja hõbevõrgustiku arendamine. Rohkem infot projekti kodulehel.

Põnevad Silver SME projektinäited 

San Hermenegildo Coperative ühiseelukeskus Hispaanias. Grupp seeniore otsustas 2006. aastal võtta eluaseme arendus enda kätte ja ehitada eakate ühiselu keskus.

Neid ei rahuldanud võimalus elada hooldekodus. Soov oli elada oma linnas ja enda poolt valitud keskkonnas. Sellises ühiselu kogukonnas saavad eakad üksteisel silma peal hoida ja vajadusel abistada.

Kolmeaastase projekti jooksul loodi üle 50 tuhande m2 suurune keskus, kus saab endale elupaiga 240 elanikku. Igal elanikul on oma sisustatud tuba, köögi ja rõduga. Kompleksis on ka söögiruum, võimla, konverentsikeskus ja ühisruumid. Keskuses saab tööd 80-90 inimest. Keskuse ehitamisel püütakse kasutada loodussõbralikke ja taaskasutatavaid materjale, pakutava toidu saab valmistada kohapeal ja võimalikult kohalikest toiduainetest.

Rohkem infot leiad SIIT

Courtmacsherry kogukonnapood Iirimaal

 

Väikeses 500-elanikuga Courtmacsherry asulas suleti kohalik kauplus ja tekkis oht, et kogukond jääbki ilma kaupluseta. Eakatest vabatahtlikest koosnev initsiatiivgrupp võttis kaupluse pidamise üle ja nüüd hoitakse seda töös vabatahtlikus korras aastaringi.

Lisaks igapäeva kaupadele müüakse seal ka kohalikku käsitööd ja avatud on näitusesaal. Tänu poe olemasolule liigub külas turiste ja elu on palju aktiivsem.

Rohkem infot loe SIIT

Sotsiaalse ettevõtluse programm Aragonis, Hispaanias. Aragoni arenguinstituut pani kokku sotsiaalse ettevõtluse programmi eakatele. Piirkonna elanikkond vähenes ja vananes hüppeliselt. Piirkonna arendamiseks aktiviseeriti kohalikke eakaid tegelema ettevõtlusega.

Lisaks sotsiaalse ettevõtluse 12-nädalasele eakate programmile toimub ka ettevõtlusalane nõustamine. Progammis osalemise soovi avaldas 164 inimest, kellest osalema sai 71 ja lõppvooru jõudis 37. Kursuste tulemusel on Aragonis 11 ettevõtet ja tööga on hõivatud 137 inimest. Programmi võtmekoht oli heade ja pädevate juhendajate leidmine. Projekt algas 2014. aastal ning kestab tänaseni. Loe pikemalt SIIT

Hõbemajanduse võrgustik Normandias, Prantsusmaal