UUDISED

MÄRJAMAA VALLAVALITSUS: Talupojatarkuse teavitustare ehitus

11. mai 2021. a

Maaeluvõrgustiku 2020. aastal läbiviidud konkursile "Märka LEADERit 2.0" laekus palju põnevaid projekte, mida tahame ka meie lugejatele lähemalt tutvustada.

Raplamaa Partnerluskogu piirkonnas ellu viidud Märjamaa Vallavalitsuse projekt "Talupojatarkuse teavitustare ehitus" viib edasi tarkustera "kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta". Projekti eesmärgiks oligi viia sajanditevanuses kultuuripärandis talletunud talupojatarkus
kaasaegsete inimesteni.

Sillaotsa Talumuuseum on tegutsenud üle kolmekümne aasta ja on saavutanud kindla koha Eesti muuseumimaastikul. Muuseum on üle kahekümne aasta olnud Märjamaa valla asutus, millel on hea koostöö erinevate muuseumite, kultuuri- ning haridusasutuste, samuti kolmanda sektoriga.

Rikkalik kultuuripärand

 

Sillaotsa Talumuuseumis on rikkalik kollektsioon haruldasi veovahendeid ja jõumasinaid, mida ei saadud seni ruumi (ja raha) puudusel külastajatele tutvustada ja nõuetekohaselt hoida.

Projekti abil koostati hoone projekt ning seejärel ehitati see vastavalt kehtivatele õigusaktidele ka valmis.

Lisaks sai piirkond endale kaasaegse tuletõrje veevõtu koha.

Rajatud hoones saab eksponeerida ja säilitada kogukonna sihipärase koostöö tulemusena kogutud tehnilist ajaloopärandit. Selle pärandi hulka kuuluvad suure väärtusega ajaloolised veovahendid (vankrid, reed, kelgud jms), nende juurde kuuluvad esemed (rakmed, koormakinnitusvahendid jt), aga ka kelgud, jalgrattad, lapsevankrid, suusad, samuti jõumasinad (hobuajamist erinevate mootoriteni), nii omavalmistatud kui ka vabrikutes toodetud traktorid.

Nende esemete alusel läbiviidavad muuseumitunnid aitavad süvendada mõistmist põlvkondade vahel, hinnata esivanemate tööd, leidlikkust ning ettevõtlikkust, õpetada ajalootraditsioonidel tuginedes keskkonnasäästlikku eluviisi, tutvustada meie talurahva välissidemeid naaberriikidega, kasvatada muuseumitundide külastajates hoolivust ja sihikindlust.  

Projekti mõju on lai!

Projekti suur mõju seisneb eelkõige muuseumi kogukondlike sidemete laiaulatuslikkuses. Muuseumi kollektsiooni parem eksponeerimine aitab lisaks külastuselamuste mitmekesistamisele kaasa inimeste teadlikkuse tõstmisele ja ajaloopärandi laiemale väärtustamisele. Uus hoone avab uued võimalused just tehnilise ja esemelise kultuuripärandi kasutamisel.

Muuseum paikneb põhja-lõuna ning ida-läänesuunaliste magistraalide ristumispaiga läheduses, tänu sellele aitab muuseumi atraktiivsuse kasv suurendada ka külastajate hulka. Seeläbi kasvab nii paikkonna kui ka piirkonna artaktiivsus laiemalt. Kasusaajateks on eelkõige muuseumi külastajad, nende hulgas nii valla kui ka maakonna elanikud, lapsed, õpilased, turistid.

Koostöös teiste turismiarendajatega aitab luua uusi ja huvitavaid kultuurielamusi. Sillaotsa Talumuuseum on tekkinud kogukondliku initsiatiivi tulemusena ja valdav enamus eksponaate on annetatud kogukonna poolt.

« Tagasi