UUDISED

MAALEHT: Kiideva küla muinastuli süüdati tuliuuel külaplatsil (MAK meede 3.2)

Allikas: Maaleht, Viio Aitsam
29. august 2010. a

Läänemaa Ridala valla Kiideva küla lõke süüdati eile, muinastulede ööl, tuliuuel külaplatsil. Külade elu edendamiseks mõeldud EL abiraha hästi kasutama õppinud väike Kiideva oli ühtlasi korraldanud suure peo, millega avas mitu uut mereäärset rajatist.

Uus lõkkeplats asub mereäärsel uuel külaväljakul, kus ka väike, kalurite lappaja-paadi püstist nina jäljendav laululava ja katusega istumiskohad.

Sealsamas kõrval avati uus kaheksanurkne sadamahoone, mille katusel on linnuvaatlusplatvorm. Valmis on saanud ka väike sadam ise koos kanaliga, mis viib läbi pealekasvava roostiku otse merele. Loe edasi...


MAAELUVÕRGUSTIKU LISAINFO: Maaelu arengukava 2007 - 2013 meede 3.2 - külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse projektid:
1) Toetuse saaja: MTÜ KALAKÜLA ROHELISED, toetatavad tegevused: Kiideva lautriala kaardistamis- ja planeerimistööde teostamine. Kiideva väikesadama pontoonsildade ostmine ja paigaldamine. Kiideva väikesadama rahastamistaotluse koostamine. Toetuse suurus: 825 860 krooni (52 782 eurot).

Allikas: PRIA veebileht www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/kulade_uuendamise_ja_arendamise_investeeringutoetus_meede_3_2__2009/ Info toetuse saajate kohta, seisuga 24.11.2010

2) Toetuse saaja: MTÜ KALAKÜLA ROHELISED, toetatavad tegevused: Avalduse ja piirkondliku arengukava lühikokkuvõtte ning tõendavate dokumentide koostamise maksumus. Investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika maksumus. Teistele isikutele avatud infopunkti sisustuse ostmine. Toetuse suurus: 104 166 krooni (6657 eurot).

Allikas: PRIA veebileht www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/kulade_uuendamise_ja_arendamise_investeeringutoetus_meede_3_2__2009_2010/ Info toetuse saajate kohta, seisuga 26.08.2010

« Tagasi