UUDISED

MTÜ PARTNERID ja MTÜ VIRUMAA MAHETOOTJAD: Mahetooraine Põhja-Eesti toidukultuuris

8. juuni 2021. a


Kõik fotod: MTÜ Partnerid
 

Peaaegu kõikides kultuurides tähistatakse elu tähtsündmusi söömaajaga. Söömine on nii ilmalike kui religioossete rituaalide põhiosa ja ka igapäevase elu alustala. Söök hoiab ihu ja hinge koos.

Kvaliteetsest toorainest saab väärtuslik söök, mis omakorda tagab ainulaadse naudingu. Toidu valmistamine on tohutu mängumaa ja mida sügavamale selle peensustesse süveneda, seda kindlamalt tõded kui palju on veel avastada.

MTÜ Partnerid ja MTÜ Virumaa Mahetootjate ühisprojekti käigus viidi 2017. a novembrist kuni 2019. a detsembrini läbi erinevaid töötubasid Põhja-Eestile omase kohaliku tooraine kasutamise tutvustamiseks, sihtgruppide teadlikkuse tõstmiseks ning uute maitsete katsetamiseks. Koolitustel saadud teadmistest ning katsetatud retseptidest koostati 2020. a algul väike retseptivihik.

Projekt esitati ka Maaeluvõrgustiku 2020. a projektikonkursile "Märka LEADERit 2.0".

Projekti käigus viidi läbi töötubasid väga erinevatel teemadel:

 • Rituaalsed toidud ja kombestik mardi-ja kadripäeval Põhja-Eestis
 • Rituaalsed toidud ja kombestik Toomapäeval Põhja-Eestis
 • EV 100. Pidulik Põhja-Eesti toidu suupistelaud. Laua katmine, toitude ja jookide serveerimine, lauakombestik
 • Mihklipäeva toidud Põhja-Eestis. Lambarümba tükeldamine ja kasutamine
 • Kevadpühade toidud kohalikust mahetoorainest
 • Korilase aastaring - Tervislikud toidud kohalikest rohttaimedest
 • Õlle ja verivorstide valmistamine, searümba tükeldamine ja kasutamine
 • Veiserümba tükeldamine ning erinevate osade kasutamine, võimalused kasutamiseks vastlapäeva toitudes.
 • Ulukiliha käitlemise nõuded, tükeldamine ning erinevad valmistamise võimalused
 • Linnud köögis - Linnurümba tükeldamine ja kasutamine
 • Kalade fileerimine ning erinevad valmistamise võimalused
 • Sefiiritordi õpituba
 • Seened ja seenetoidud
 

Projektis osalesid piirkonna hobikokad, majutusasutuste, puhkemajade, külamajade jne kokad. Ühiselt tippkokkade juhendamisel kokates ning erinevaid restorane külastades, saadi väga palju uusi oskusi ning katsetamisjulgust. Suurenes omavaheline koostöö nii kokkade kui kohalikku toorainet s.h. mahetoorainet tootvate ettevõtjate vahel.

Projekti tulemusena on tõusnud projekti sihtgruppide teadlikkus kohaliku toidu tooraine kättesaadavusest ja kasutusvõimalustest, töötubades õpiti väärindama loomi ninast sabani ning projektis osalejad oskavad õigesti liha lahti lõigata või müüjalt vajalikku lihatükki küsida, mida õiges retseptis kasutada.

 

Lisaks on tõusnud projekti sihtgruppide teadlikkus kvaliteetse toidu tarbimise mõjust tervisele ja elukeskkonnale, menüüs eelistatakse kvaliteetsest kohalikust toorainest valmistatud toite.

Kogemuste vahetamise tulemusena valmisid uued Põhja-Eesti toiduretseptid, mis on omased just Põhja-Eesti piirkonnale.

Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale mitmekesistub eelkõige MTÜ Partnerid piirkonna elanikkonna toidulaud ja aidatakse kaasa nende tervislike toitumisharjumuste kujundamisele.


LISAINFO:

 

« Tagasi