EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
Maainfo
UUDISED
Maainfo
UUDISKIRJAD
Maainfo
SÜNDMUSED
Maainfo
INNOVAATILISED PROJEKTID
Maainfo
EUROOPA PROJEKTID
Maainfo
AKIS
Maainfo
KONSULENTIDELE
Maainfo
INNOVATSIOONI hindamine
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

   

MAAELUVÕRGUSTIK: Poliitikasoovitused agroökoloogia rakendamise edendamiseks

Allikas: Annika Suu, maaeluvõrgustik
16. juuli 2021. a

Projekti „FABulous Farmers“ meeskond on koostanud ja avaldanud soovitused eesmärgiga poliitikameetmete kaudu agroökoloogia rakendamise edendamiseks. Kes või mis on „FABulous Farmers“? Tegu on Interreg Euroopa programmist rahastatud projektiga, mis kestab 2019-2023. Meeskonna eesmärk on funktsionaalse põllumajandusliku elurikkuse (ingl functional agro-biodiversity, FAB) edendamise kaudu vähendada väliste sisendite kasutamist. Sellega omakorda luuakse kasu põllumajandustootjatele, ühiskonnale ning keskkonnale.


Joonis 1. Funktsionaalse põllumajandusliku elurikkuse ja ökosüsteemi teenuste seosed.

Projekti käigus katsetati viies riigis – Belgias, Suurbritannias, Hollandis, Prantsusmaal ja Luksemburgis – kümmet põllumajanduslikku elurikkust soodustavat lahendust, mille eesmärk on ökosüsteemi teenuste edendamine. Katsetati näiteks vähendatud mullaharimist, eri külvikordi ja vahekultuure, agrometsandust. Saadud tulemustele tuginedes avaldati 2021. aasta kevadel poliitikasoovituste dokument, milles on kirjeldatud seitse soovitust, et aidata põllumajandustootjatel agroökoloogia meetmeid kasutusele võtta ning luua seda soodustav poliitiline keskkond.

Soovitused funktsionaalse põllumajandusliku elurikkuse edendamiseks

Soovitus 1.
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 1. ja 2. samba meetmete rakendamine elurikkuse edendamiseks. Sh tuleks võimaldada elurikkust toetavate meetmete katsetamist ning kompenseerima ettevõtjale kõik sellega kaasnevad kulud. Keskkonda toetava meetme katsetamine ja rakendamine ei tohiks ettevõtjale kaasa tuua lisakulu.

Soovitus 2
Kasutada tulemuspõhist lähenemist – ökosüsteemi teenuseid rohkem toetavad tegevused/ettevõtjad võiks saada suurema toetuse. See aitab motivatsioonile enam kaasa, kui ettekirjutustele ja reeglitele keskendumine.

Soovitus 3
Kliimat ja keskkonda säästvate toetusmeetmete kombineerimise võimaldamine ühel aastal. 


Joonis 2. Näide toetusmeetmete kombineerimisest.

Soovitus 4
Sõltumatu nõuande kasutamine funktsionaalset põllumajanduslikku elurikkust edendavate lahenduste levitamiseks. Läbimõtlemata lahendused elurikkuse edendamiseks võivad kaasa tuua negatiivseid kõrvalmõjusid (nt kahjurite puhanguid), seega on vajalik kvaliteetse nõuande tagamine tootjatele. Teisalt on sõltumatu nõuanne vajalik, et vältida sisendimüüjate võimalikku kallutatud infot.

Soovitus 5
Tootjate vahelise koostöö edendamine
, sest elurikkus ei piirne ühe ettevõtte maadega. Sh kaaluda rahalist toetust koostöö kulude katteks.

Soovitus 6
Eri poliitikate vastastikune võimendamine. Põllumajanduslik elurikkus ning ökosüsteemi teenused aitavad kaasa mitmete teiste poliitikate – nt kliimapoliitika, veedirektiivi – eesmärkide saavutamisele ning seega tuleks üle vaadata elurikkust toetavate lahenduste kajastamine neis poliitikates.

Soovitus 7
Uurimistöö ergutamine
eri lahenduste vahel sünergiate ja lõivsuhete leidmiseks nii majanduslikust kui keskkonna vaatenurgast.


  • Poliitikasoovituste terviktekst on leitav siit.
  • Projekti raames koostatud aruanne põllumajanduslikku elurikkust edendavate lahenduste mõjust on leitav siit.
  • Projekti „FABulous Farmers“ kohta saab lisainfot nende kodulehelt ning Interreg programmi kodulehelt


 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo